Üreter obstrüksiyonu’nun nadir bir nedeni: Vasküler greft basısı. Olgu sunumu ve literatürlerin gözden geçirilmesi

Atmışdokuz yaşında erkek hasta kliniğimize 6 aydır mevcut olan sol yan ağrısı, bulantı ve kusma şikayetleri ile başvurdu. Son 2 gün boyunca bu semptomlarda kötüleşme olduğunu belirtti. Anamnezde, 5 yıl önce abdominal aorta anevrizması nedeniyle bilateral aortofemoral bypass operasyonu geçirdiği saptandı. Bu yazımızda vasküler greft basısına bağlı üreter obstrüksiyonu sonucu azotemi nedeniyle başvuran olguyu literatürler ışığında sunmaktayız.

An unusual cause of ureteral obstruction: Vascular greft compression. Case report and review of the literature

A 69- year-old male admitted to our clinic with a history of left sided flank pain, nausea and vomiting for about 6 months. During the last two days these symptoms had worsened. Medical history included bilateral aorto-femoral bypass surgery for an aneurysm of the abdomainal aorta 5 years ago. In this report, a case of ureteral obstruction due to abdominal vascular greft is discussed with the relevent the literature.

Kaynakça

1.Zeidel ML, Pirtskhalaishvili G: Urinary tract obstruction. In: Brenner BM, ed. Brenner and Rector's The Kidney, 7th ed. Philadelphia: WB Saunders; 2004: 1867-1893.

2.Klahr S, Morrissey J: Obstructive nephropathy and renal fibrosis. Am J Physiol 2002; 283: 861-875.

3.Goldenberg SL, Gordon PB, Cooperberg PL, McLoughlin MG: Early hydronephrosis following aortic bifurcation graft surgery: A prospective study. J Urol 1988; 140: 1367-1369.

4.Schein M, Saadia R: Ureteral obstruction after abdominal aortic surgery. Am J Surg 1991; 162:86-89.

5.Sant GR, Heaney JA, Parkhurst EC, Blaivas JG: Obstructive uropathy—A potentially serious complication of reconstruction vascular surgery. J Urol 1983; 129: 16-22.

6.Tracy d, Eisenberg R, Hedgecock M: Urinary obstruction resulting from prosthetic graft surgery. Am J Roentgenol Radium Ther Nucl Med 1979; 132: 415

7.Huben RP, Schellhammer PF: Steroid therapy for ureteral obstruction after aortoiliac graft surgery. J Urol 1981; 125: 881-883.

8.Baskerville PA, Browse NL: Peri-aortic fibrosis: Progression and regression. J Cardiovasc Surg 1987; 28: 30-31.

9.Jetty P, Barber GG: Aortitis and bilateral ureteral obstruction after endovascular repair of abdominal aortic aneurysm. J Vasc Surg 2004; 39: 1344-1347.

10.Bouterie RL, Harbach LB: Ureteral obstruction after aorto-femoral bypass surgery. Urology 1979; 14: 273-275.

11.Matlaga BR, Shah OD, Hart LJ, Assimos DG: Ileal ureter substitution: A contemporary series. Urology 2003; 62: 998-1001.

Kaynak Göster

Yeni Üroloji Dergisi
  • ISSN: 1305-2489
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2005

43331

Sayıdaki Diğer Makaleler

Transrektal ultrasonografi eşliğinde uygulanan prostat iğne biyopsisinde lokal anestezi: Lidokain - prilokain (EMLA) krem uygulama süresi ağrıyı azaltmada önemli mi?

Ömer Faruk KARATAŞ, Ömer BAYRAK, Ersin ÇİMENTEPE, Mehmet Erol YILDIRIM, DOĞAN ÜNAL

Prostat spesifik antijen ve türevleri prostat kanserini saptamadaki diagnostik önemi; etnik ve coğrafik varyasyon

Mahmoud MUSTAFA, Bedeir Ali-ELDEİN, Tarek MOHSEN, EL-Housseiny I. IBRAHİEM

Kadınlarda idrar kaçırma tedavisinde uygulanan vaginal cerrahi girişimin cinsel fonksiyon üzerine olan etkisi

Cabir ALAN, Ahmet Reşit ERSAY, HANDAN ALAN, MURAT ZOR, Mete KİLCİLER

Türkiye’de sünnet alışkanlıkları ve sonuçları

Haluk SÖYLEMEZ, Berk BURCU

Üç yaşındaki erkek çocukta mesane rabdomyosarkomu: Olgu sunumu

Ali Fuat ATMACA, N. Serdar UĞRAŞ, A. Erdem CANDA, Ziya AKBULUT, M. Derya BALBAY

Üreter obstrüksiyonu’nun nadir bir nedeni: Vasküler greft basısı. Olgu sunumu ve literatürlerin gözden geçirilmesi

Doğan ATILGAN, Nihat ULUOCAK, Fikret ERDEMİR, Bekir S. PARLAKTAŞ, Fatih FIRAT

Atnalı böbrek: İntrarenal rezistif indekslerin renkli doppler sonografi ile değerlendirilmesi

Selim SERTER, Bilal GÜMÜŞ, Petek BAYINDIR, Feray ARAS, Gökhan PEKİNDİL

Tekrarlayan amfizematöz pyelonefrit olgusunda tekrarlayan perkütan drenaj ve antibiyoterapi: Olgu sunumu

Bekir ARAS, Ayhan KARAKÖSE, Doğu Numan GÜNER, Turgut ALP, Bekir TURGUT, Ali AYDIN, Sabahattin AYDIN

Mesane paragangliyoması: Olgu sunumu

Sait ÖZBİR, Serdar KUŞDEMİR, Uğur BALCI, Cengiz GİRGİN, Çetin DİNÇEL

Üreterde epidermal kist

Fethi Ahmet ŞENOL, Arslan Özgen SOLMAZ, Serkan ALTINOVA