Türkiye’de sünnet alışkanlıkları ve sonuçları

Amaç: Sünnet, dünyada en sık yapılan operasyonlardan birisidir. Batılı toplumlarda yenidoğan döneminde yapılan sünnetin aksine ülkemizde bu işlem daha geç yaşlarda yapılmaktadır ve yapan kişinin sünnet komplikasyonları üzerine doğrudan etkisi vardır. Bu çalışmanın amacı Türkiye’de sünnet sıklığını, yaş ortalamasını, komplikasyonlarını ve sünnet yapılan yerleri ve yapan kişileri saptamaktır. Gereç ve yöntem: Yaşları 19-27 arasında olan 2061 genç erkek kesitsel bir çalışma çerçevesinde sünnet açısından değerlendirildi. Genel sağlık kontrolleri sırasında aynı üroloji uzmanı tarafından ürogenital muayeneleri yapıldı ve sonuçlar kaydedildi. Bulgular: Çalışmaya katılanların yaş ortalaması 20.3±1.0 idi. 2061 kişiden 2043’ü (%99.13) sünnet olmuştu ve sünnet yaş ortalaması 6.41±3.26 olarak ölçüldü. Katılımcıların sadece %11.5’i doktor tarafından sünnet edilmişti ve %40.38 oranında sünnet evde yapılmıştı. Toplam 130 (%6.36) kişide komplikasyon tespit edildi ve bunlardan sadece 10’u (%7.7) mevcut komplikasyonun farkında idi. Mea darlığı sünnetin en sık komplikasyonu olarak kaydedildi (%4.4). Sonuç: Diğer müslüman ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de sünnet geleneksel bir uygulamadır ve genellikle geleneksel sünnetçiler tarafından uygulanır. Bundan dolayı erken ve geç dönem komplikasyonları yüksek seviyelerde görülebilir. Sünnet uygulamasının devam edeceği düşünülürse bu işlemin uygun koşullara ve kişilere taşınması sağlanmalıdır.

Habits and results of circumcısion in Turkey

Objective: Circumcision is one of the most common operations performed in the world. In contrast, to Western societies, where circumcision is performed in the neonatal period, it is performed at older ages in our population, and the performer may affect the complication of circumcision. The aim of this study is to evaluate the frequency of the circumcision and complications due to this operation and to investigate the performer, the place and the mean age on young male in Turkey. Materials and methods: A convenience sample of 2061 young men aged from 19 to 27 years was enrolled and cross sectionally evaluated for status of circumcision. During the general health examination of the participants, an urology specialists performed their urogenital examinations and noted down the results. Results: The mean age of the privates was found 20.3±1.0. We found that 99.13% of the participants have been circumcised. The average age for circumcision was found 6.41±3.26 years. Only 11.5% of the circumcisions were performed by a surgeon and 40.38% of them were executed at home. 130 participants (6.36%) had complications and only 10 (7.7%) of them perceived this complication. Meatal stenosis was the most common complication (4.4%) of circumcision. Conclusion: The circumcision is a traditional application in a Muslim country like Turkey and performed mainly by traditional practitioners. Therefore, the frequency of acute and chronic complications may increase due to nonphyscian operators. It is impossible to give up circumcision in a Muslim population, but unhealthy conditions must be prevented.

Kaynakça

1.Gatrad AR, Sheikh A, Jacks H. Religious circumcision and the human rights act. Arch Dis Child 2002; 86: 76-78.

2.Sahin F, Beyazova U, Aktürk A. Attitudes and practices regarding circumcision in Turkey. Child Care Health Dev 2003; 29 (4): 275-80.

3.Yıldırım İ, Bedir S, Ceylan S, et al. Evaluatıon of cırcumcısıon ın Turkey. Journal of Ankara Medical School 2003; 25 (3): 127-132.

4.Gerharz EW, Haarmann C: The first cut is the deepest? Medicolegal aspects of male circumcision. BJU Int 2000; 86 (3): 332-8.

5.Özdemir E: Significantly increased complication risks with mass circumcisions. Br J Urol 1997; 80 (1): 136-9.

6.Fetus and Newborn Committee, Canadian Paediatric Society. Neonatal circumcision revisited. CMAJ 1996; 154 (6): 769-80.

7.Collins S, Upshaw J, Rutchik S, et al. Effects of circumcision on male sexual function: debunking a myth? J Urol 2002;167(5:2111-2.

8.Wiswell TE. Routine neonatal circumcision: a reappraisal. Am Fam Physician. 1990;41(3):859-63.

9.Child Trend Databank. Trends in circumcision among newborns. Available from http://www. childtrendsdatabank.org/indicators/ 85MaleCircumcision.cfm. 10. Yapanoğlu T, Aksoy Y, Atmaca AF, et al. Bölgemizdeki sünnet komplikasyonları. Türk Üroloji Dergisi 2004;30(4):441-445.

11.Muula AS, Prozesky HW, Mataya RH et al. Prevalence of complications of male circumcision in Anglophone Africa: a systematic review. BMC Urol 2007;2:7:4.

12.Ahmed A, Mbibi NH, Dawam D, et al. Complications of traditional male circumcision. Ann Trop Paediatr 1999;19:113-7.

13.Upadhyay V, Hammodat HM, Pease PW. Post circumcision meatal stenosis: 12 years’ experience. N Z Med J 1998; 111: 57-8.

14.Van Howe RS: Incidence of meatal stenosis following neonatal circumcision in a primary care setting. Clin Pediatr (Phila) 2006;45:49-54.

Kaynak Göster

Yeni Üroloji Dergisi
  • ISSN: 1305-2489
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2005

864173

Sayıdaki Diğer Makaleler

Kadınlarda idrar kaçırma tedavisinde uygulanan vaginal cerrahi girişimin cinsel fonksiyon üzerine olan etkisi

Cabir ALAN, Ahmet Reşit ERSAY, HANDAN ALAN, MURAT ZOR, Mete KİLCİLER

Türkiye’de sünnet alışkanlıkları ve sonuçları

Haluk SÖYLEMEZ, Berk BURCU

Üreterde epidermal kist

Fethi Ahmet ŞENOL, Arslan Özgen SOLMAZ, Serkan ALTINOVA

Üreter obstrüksiyonu’nun nadir bir nedeni: Vasküler greft basısı. Olgu sunumu ve literatürlerin gözden geçirilmesi

Doğan ATILGAN, Nihat ULUOCAK, Fikret ERDEMİR, Bekir S. PARLAKTAŞ, Fatih FIRAT

Prostat spesifik antijen ve türevleri prostat kanserini saptamadaki diagnostik önemi; etnik ve coğrafik varyasyon

Mahmoud MUSTAFA, Bedeir Ali-ELDEİN, Tarek MOHSEN, EL-Housseiny I. IBRAHİEM

Tekrarlayan amfizematöz pyelonefrit olgusunda tekrarlayan perkütan drenaj ve antibiyoterapi: Olgu sunumu

Bekir ARAS, Ayhan KARAKÖSE, Doğu Numan GÜNER, Turgut ALP, Bekir TURGUT, Ali AYDIN, Sabahattin AYDIN

Üç yaşındaki erkek çocukta mesane rabdomyosarkomu: Olgu sunumu

Ali Fuat ATMACA, N. Serdar UĞRAŞ, A. Erdem CANDA, Ziya AKBULUT, M. Derya BALBAY

Mesane paragangliyoması: Olgu sunumu

Sait ÖZBİR, Serdar KUŞDEMİR, Uğur BALCI, Cengiz GİRGİN, Çetin DİNÇEL

Transrektal ultrasonografi eşliğinde uygulanan prostat iğne biyopsisinde lokal anestezi: Lidokain - prilokain (EMLA) krem uygulama süresi ağrıyı azaltmada önemli mi?

Ömer Faruk KARATAŞ, Ömer BAYRAK, Ersin ÇİMENTEPE, Mehmet Erol YILDIRIM, DOĞAN ÜNAL

Atnalı böbrek: İntrarenal rezistif indekslerin renkli doppler sonografi ile değerlendirilmesi

Selim SERTER, Bilal GÜMÜŞ, Petek BAYINDIR, Feray ARAS, Gökhan PEKİNDİL