Yalnızlar romnında irade felci ve kaçış

Yalnızlar, aydın bireyin yaşamakta olduğu irade felci ve kaçış durumunu anlatan bir romandır. İlk yayınlandığı zaman yazarı tarafından Gordıyom olarak adlandırılan ve daha sonra ismi Yalnızlar olarak değiştirilen roman, iki farklı başlığı dikkate alınarak iki şekilde okunabilir. Roman, Yalnızlar isminden yola çıkılarak yalnızlık durumunu anlatan bir metin olarak okunabileceği gibi Gordıyom ismi göz önünde tutularak bireyin kilitlenme-düğümlenme veya çıkışsızlık durumunu ele alan bir roman olarak da değerlendirilebilir. Bu yazıda Yalnızlar, irade felci veya kilitlenme durumunu somutlayan bir roman olarak ele alınmıştır.

In the novel of Alones willpower stroke and escape

Yalnızlar, (Alones) is a novel depicting willpower stroke and escape situation that intellectual individual experiences. When first published, the novel was named Gordıyom by its author then this name was changed into Yalnızlar (Alones). Thus this novel can be read in two ways considering its two topics. By considering its name Yalnızlar (Alones), the novel can be read either as a text describing the situation of loneliness or considering the name Gordıyom, it can be evaluated as a text describing locked up-knotted up or unsolvable situation. In this abstract Yalnızlar (Alones) was studied as a novel concretizing willpower stroke or locked up situation.

Kaynakça

ANDAÇ, F., (2004), Erhan Bener’in Dünyasına Yolculuk, İstanbul, Dünya Kitapları.

BENER, E., (2002), Yalnızlar, İstanbul, Remzi Kitapevi, 470 s.

Fethi Naci, (2007), “Yalnızlar”, Yüz Yılın 100 Türk Romanı, İstanbul, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, s.450-453.

MAY, R., (2008), Aşk ve İrade, Çev.: Yudit Namer, İstanbul, Okuyanus Yayınları.

MENGÜŞOĞLU, T., (1988), “İnsanın „Hayır‟ Diyebilen Davranışına Karşılık Hayvanın Daima „Evet‟ Demesi”, İnsan Felsefesi, İstanbul, Remzi Kitapevi, s.294-297.

TILLICH, P., (2004), Aşk, Güç ve Adalet -Ontolojik Tahliller ve Etik Yaklaşımlar-, Çev.: Ruhattin Yazoğlu-Bozkurt Koç, İstanbul, Yeni Zamanlar Yayınları.

TURA, S. M., (2002), “Doğmak ve Ölmek”, Şeyh ve Arzu, İstanbul, Metis Yayınları, s.107-122.

Kaynak Göster