ORTAK EYLEM AMAÇLI METOTLA YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE OTANTİK DOKÜMAN KULLANIMI

Günümüzde yabancı dil eğitimi/ öğretiminde yalnızca ders kitaplarının anlatımına yer vermek etkili bir eğitim/öğretim için yeterli olmamaktadır. Muhakkak ek bir malzeme veya doküman kullanımına ihtiyaç duyulmaktadır. Kendi içlerinde çeşitlilik gösteren bu dokümanları sınıflandırabiliriz. Ancak öğretim etkinliği sırasında kullanılan bu dokümanların bazılarının "otantik" olduğunu görüyoruz. Otantik dokümanlar " görsel ya da işitsel, sınıf için yapılmamış, ama bir iletişim işlevini, bir bilgiyi, gerçek bir dil kavramını karşılamak üzere oluşturulmuş her türlü görsel araca verilen addır" (Ataseven, 1988: 191). Bu otantik dokümanlar öğrenenlerin derse olan ilgi ve motivasyonlarını artırmaktadır. Öğrenenlere hem görsel hem de işitsel açıdan algılanabilir bir öğretim sunan bu dökümanlar, bireysel bağlamda öğrenenlerin öğretimde kullandığı duyu organlarının sayısınıda arttırmaktadır. Unutmamak gerekir ki öğretime katılan duyu organlarının sayısı, öğrenmenin kalitesi ve kalıcılığıyla yakından ilintilidir Çalışmamızda yabancı dil eğitimi / öğretiminde bir dili öğrenenlerden ziyade kullananları yetiştirmeyi temel alan Ortak Eylem Amaçlı Metodun uygulanması ve otantik dokümanlara yer verilmesini inceledik. Öğrenenleri sosyal aktörler olarak ele alan bu Ortak Eylem Amaçlı metodun uygulanması ve otantik dokümanların kullanımıyla olan bağıntılarını irdelemeye çalıştık. Görsel, işitsel, yazılı olarak gruplara ayırdığımız otantik dokümanların duyduğunu anlama, konuşma, okuma ve yazma becerilerinin kazanımına katkılarını ve sınırlılıklarını ele aldık. Ayrıca dilbilgisi, fonetik ve sözcük bilgisine sağladığı yararları incelemeye çalıştık

USING AUTHENTIC DOCUMENTS WITH CO-ACTION ORIENTED METHOD IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING

Books are not sufficient as a material for an effective learning in modern language learning/teaching. We need certainly to extra materials and documents. We can classify these documents as written, visual and audial. But, we see that some of these documents are said “authentic”. The authentic documents “visual or audial, are not prepared for classroom, but created for the purpose of fulfilling a function of communication and information, a real language concept, is the name which is given to all type of tools” (Atasaven,1988:191). These authentic documents increase the interest and motivation of the learners. These documents which are giving an opportunity both visual and auditory to the learners increase the number of sensory organs used in language learning. It should be noted that the number of sensory organs involved in education are closely linked to the quality and permanence of effective learning. In our study, we tried to examine the usage of authentic document in application of co-action oriented method. We dealed the documents classified written authentic documents, audial authentic documents and visual authentic documents and their limitations and contributions to listening, speaking, reading and writing skills. Also, we studied these documents’ benefits for learning grammar, phonetic and vocabulary

___

  • ATASEVEN, Füsun (1988). “Değişen Sınıf içi Ortamları ve Şarkılarının Yabancı Dil Öğretiminde Araç Olarak Kullanılması”, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Ankara, no:3, ss.189-198.
  • CATROUX, Michèle (2006). “Perspective co-actionnelle et TICE: quelles convergences pour l’enseignement de la langue de spécialité ?”, Journées d’Etude de l’EA 2025, IUT Bordeaux I
  • MONNERIE, Annie, v.d,(2006).Métro Saint-Michel 2, Clé International, Paris
  • SEFEROĞLU, S. Sadi (2010). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, Pegem Akademi, Ankara
  • e-dergi.atauni.edu.tr/index.php/taed/article/viewFile/2043/2042 (ErişimTarihi:08.10.2010)

___

APA ÖZDEMİR H (2013). ORTAK EYLEM AMAÇLI METOTLA YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE OTANTİK DOKÜMAN KULLANIMI. Turkish Studies (Elektronik), 8(10), 555 - 560.
Chicago ÖZDEMİR Huri ORTAK EYLEM AMAÇLI METOTLA YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE OTANTİK DOKÜMAN KULLANIMI. Turkish Studies (Elektronik) 8, no.10 (2013): 555 - 560.
MLA ÖZDEMİR Huri ORTAK EYLEM AMAÇLI METOTLA YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE OTANTİK DOKÜMAN KULLANIMI. Turkish Studies (Elektronik), vol.8, no.10, 2013, ss.555 - 560.
AMA ÖZDEMİR H ORTAK EYLEM AMAÇLI METOTLA YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE OTANTİK DOKÜMAN KULLANIMI. Turkish Studies (Elektronik). 2013; 8(10): 555 - 560.
Vancouver ÖZDEMİR H ORTAK EYLEM AMAÇLI METOTLA YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE OTANTİK DOKÜMAN KULLANIMI. Turkish Studies (Elektronik). 2013; 8(10): 555 - 560.
IEEE ÖZDEMİR H "ORTAK EYLEM AMAÇLI METOTLA YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE OTANTİK DOKÜMAN KULLANIMI." Turkish Studies (Elektronik), 8, ss.555 - 560, 2013.
ISNAD ÖZDEMİR, Huri. "ORTAK EYLEM AMAÇLI METOTLA YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE OTANTİK DOKÜMAN KULLANIMI". Turkish Studies (Elektronik) 8/10 (2013), 555-560.