ERASMUS PROGRAMINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÖNERİLER

Erasmus Programı, Hayatboyu öğrenme programı (LLP) bünyesinde yüksek öğretim düzeyindeki işbirliğine yönelik bir eğitim programıdır. Amaçları arasında, Avrupa Birliği ülkeleriyle aday ülkelerin yüksek öğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimi yapmak, yüksek öğretimin kalitesini arttırmak ve kültürlerarası etkileşimi sağlarken farklı kültürlere karşı toleranslı olmak gibi belli başlı konular yer almaktadır. Üniversitemiz bu programa 2002 senesinden üniversiteleriyle karşılıklı olarak öğrenci ve öğretim elemanı değişimi yapmaktadır. Çalışmamızın amacı, Erasmus programı çerçevesinde yurtdışına giden öğrencilerin, gitmeden önce, oradaki eğitim sürecinde ve döndükten sonra karşılaştıkları sorunları belirlemek ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri sunmaktır. Araştırmamız, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dalı'nda eğitim gören öğrencilerinden toplam 40 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmamızda nitel araştırma yöntemi kullanılmış olup, öğrencilere yönelik hazırlanmış açık uçlu sorulardan oluşan bir görüşme formu uygulanmıştır. Araştırma verileri 2008-2012 eğitim-öğretim yılları arasında görüşme formu tekniği ile toplanmış ve toplanan veriler incelenerek değerlendirilmiştir. Nitel araştırma çerçevesinde elde edilen bulgular, kendi içinde kategorilere ayrılarak incelenmiştir. Yurtdışına gitmeden önce karşılaşılan en önemli sorunun evrakların yurtdışındaki üniversiteden geç gelmesi, eğitim süresi boyunca karşılaşılan en önemli sorunun yabancı dil yetersizliği ve döndükten sonra karşılaşılan en dikkat çeken sorunun ise ders eşleştirme olduğu saptanmıştır. Dilsel ve kişisel gelişim, bu programın en yararlı kazanımı olarak tüm öğrencilerde görülmüştür. Çalışmamızın sonucu olarak, mevcut sorunlara rağmen, Erasmus programı çerçevesinde öğrenci değişiminin dilsel ve kişisel gelişim açısından son derece yararlı olduğu düşünülmektedir ve bu tür eğitim programları desteklenmelidir

PROBLEMS OF THE ERASMUS PROGRAMME AND THEIR SOLUTIONS

The Erasmus Programme is an educational programme oriented towards cooperation at the higher education level within the scope of Lifelong Learning Programme (LLP). Among its goals are notable issues such as exchanging students and faculty members between the higher education institutions of European Union countries and candidate countries, increasing the quality of higher education, and cultivating tolerance towards different cultures while nurturing intercultural interaction. Our university has been participating in this programme since the year 2002 and conducts mutual student and faculty member exchanges with the European universities with which an agreement is signed. The purpose of our study is to determine the problems encountered by students who went to France within the framework of the Erasmus programme, before they departed, during their education abroad and after they returned, and provide solutions to these problems. Our study was conducted with a total of 40 students in the Department of French Language Teaching of Atatürk Faculty of Education at Marmara University who went to France as part of the Erasmus Programme. In our study, a qualitative research design was used, and a questionnaire with open-ended questions prepared for the students was administered. The research data were gathered through the interview form between the academic years of 2008 and 2012, and the collected data were analyzed through the coding method. Data obtained through the framework of qualitative research were categorized and analyzed. It was determined that the most important problem encountered before going abroad is the late arrival of documents from the universities abroad, the most important problem encountered during their education abroad is the lack of sufficient foreign language competence, and the most prominent problem after their return is the matching of courses. Linguistic and personal growth was observed in all students as the most useful gain of this programme. As a result of our study, despite existent problems, it is thought that student exchanges within the framework of the Erasmus programme are highly beneficial in terms of linguistic and personal development and that such educational programmes should be supported

___

  • BALLATORE, M. (2010). Erasmus et la mobilité des jeunes Européens, PUF, Paris.
  • BÜYÜKÖZTÜRK, Ş., KILIÇ ÇAKMAK, E., AKGÜN, Ö.E., KARADENİZ, Ş., DEMİREL, F. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Pegem Akademi, Ankara.
  • EurepeanCommision - Lifelong Learning Programme,05 Ocak 2013, http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning programme/erasmus_en.htm
  • GROUX, D., PORCHER, L. (2000). Les échanges éducatifs, L’Harmattan, Paris. Marmara Üniversitesi-Uluslararası Ofis, 14 Aralık2012, http://international.marmara.edu.tr/sayfa/3696/erasmus/marmara-universitesinde-erasmus-programi
  • MARTINEAU, M. (1995). Regards étudiants sur les échanges: Communication et ciéma en Europe, INRP, Corlet-Télérama-SFSIC.
  • Türk Ulusal Ajansı,05 Ocak 2013,http://www.ua.gov.tr/en/programmes/lifelong-learning-programmes/erasmusprogramme
  • YILDIRIM A., ŞİMŞEK H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayıncılık, Ankara.

___

APA YÜCELSİN TAŞ Y (2013). ERASMUS PROGRAMINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÖNERİLER. Turkish Studies (Elektronik), 8(10), 763 - 770.
Chicago YÜCELSİN TAŞ Yaprak Türkan ERASMUS PROGRAMINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÖNERİLER. Turkish Studies (Elektronik) 8, no.10 (2013): 763 - 770.
MLA YÜCELSİN TAŞ Yaprak Türkan ERASMUS PROGRAMINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÖNERİLER. Turkish Studies (Elektronik), vol.8, no.10, 2013, ss.763 - 770.
AMA YÜCELSİN TAŞ Y ERASMUS PROGRAMINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÖNERİLER. Turkish Studies (Elektronik). 2013; 8(10): 763 - 770.
Vancouver YÜCELSİN TAŞ Y ERASMUS PROGRAMINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÖNERİLER. Turkish Studies (Elektronik). 2013; 8(10): 763 - 770.
IEEE YÜCELSİN TAŞ Y "ERASMUS PROGRAMINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÖNERİLER." Turkish Studies (Elektronik), 8, ss.763 - 770, 2013.
ISNAD YÜCELSİN TAŞ, Yaprak Türkan. "ERASMUS PROGRAMINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÖNERİLER". Turkish Studies (Elektronik) 8/10 (2013), 763-770.