HOW CAN WE DEVELOP AUTONOMY OF STUDENTS IN THE CLASSROOM ESPECIALLY IN FOREIGN LANGUAGES CLASS FFL?

Yabancı dil Fransızca eğitim öğretiminde öğrenci otonomisinin gelişimi önemlidir. Otonomi" ifadesi kendi öğreniminin sorumluluğunu alma yeteneği şeklinde tanımlanabilir. Otonomi öğrenimle ilgili tüm kararların sorumluluğunu almaya dayanır. Otonomi sadece yabancı dil eğitiminin niteliğini arttırmayı değil, aynı zamanda öğrencileri daha aktif ve kendilerine daha güvenli bireyler olmasını sağlamaktır. Otonom olmayan öğrenciler hem sınıfta hem de sınıf ortamı dışında birilerine bağımlı ve pasiftirler. Öğretmen öğrencilerin yaşamda tek başlarına bağımsız birey olarak davranabilmeleri için gerekli nitelikleri öğrencilere kazandırmalıdır. Öğrencilerde otonomi gelişimini sağlamak için önemli olan öğretmenin tutumudur. İletişimsel ve aksiyonel yaklaşımlara göre, öğretmenin gerçekleştirebileceklerini göstermeleri oldukça önemlidir. Otonom bireyler amaçlarını, projelerini gerçekleştirmek için kişisel seçimler yapabilir ve özgürce kararlar alabilirler. Böylece sadece okul hayatlarında değil aynı zamanda sosyal yaşamlarında da başarılı bireyler haline gelebilirler. Kendine güven duygusu ve motivasyon ailenin dışında, okullarda öğretmenlerin çabalarıyla kazandırılır. Özellikle Yabancı Dil sınıflarında öğrencilerin başarılı olabilmesi de kendine güven duygusu ve otonomi bilincine ulaşmalarıyla mümkün olur. Zira otonomisi gelişmiş öğrenciler Yabancı Dil Fransızca sınıfında diğer öğrencilerin başarılı olmasında ve dil öğrenimi konusunda eğitimcilerin işini kolaylaştırmakta etkili rol oynarlar. Fransızca yabancı dil sınıfında, öğrencilerdeki çeşitli yetileri geliştirerek, onları motive etmek ve aktüel yaklaşımlarla güven vermek mümkündür. Bu makalede, öğrencilere otonomi ve sorumluluk kazandırma vasıtalarını göstermeye çalışacağız

YABANCI DİL SINIFINDA ÖZELLİKLE FRANSIZCA DİL SINIFINDA ÖĞRENCİLERİN OTONOMİSİ NASIL GELİŞTİRİLEBİLİR

The development of autonomy among students is essential in teaching. The term "autonomy" can be defined as an ability to take charge of their own learning. Autonomy is to assume responsibility for all decisions regarding all aspects of learning. Autonomy can not only improve the quality of teaching foreign languages, but also make them more active and more confident in themselves students. Students who are not self-reliant and liabilities either in class or outside class are dependent and passive. The teacher must give them autonomy for the students to conduct themselves as independent individuals and alone in life. The teacher must give them autonomy for the students to conduct themselves as independent individuals and alone in life. What is crucial for learners in the development of autonomy, that is the attitude of the teacher in the classroom and how to implement activities and tasks based on communicative and actional approaches. Autonomous beings can freely take a decision and make personal choices for their projects, their goals. So it's not just in their lives of school, they can become successful in their individuals and social lives. It is important that the sense of confidence and motivation are giving to students by teachers in schools outside the family. Especially in foreign language classes, students can be more successful if they gain confidence and autonomy. Because in the foreign language french class, autonomous students who help the other students support educators and play an influential role in language learning. It is important to develop various skills among students in class FFL and also it is possible to motivate and give sustained by current approaches rather trust. In this work, we will try to show how to give students the autonomy and responsibility to make effective classroom FFL

___

 • ANDRE, B. (1989).Autonome et Enseignement/Apprentissage des Langues Etrangères, Didier/Hatier, Paris.
 • BARBOT, M.-J. (2000).Les auto-apprentissages, Clé International, Paris.
 • CUQ, J.-P.(2003).Dictionnaire de Didactique du français Langue Etrangère et Seconde, asdifle, Cle Internatioal, Paris.
 • GALISSON, R et COSTE, D. (1976).Dictionnaire de Didactique des Langues, Hachette Paris. GOES, J.(2004),Initiation à la didactique du FLE, Ed.Sitech, Craiova.
 • LIQUETE, V, MAURY, Y. (2007).Le travail autonome. Comment aider les élèves à l’acquisition de l’autonomie, Armand Colin, Paris.
 • PORCHER, L (2004). L’Enseignement des Langues Etrangères, Hachette, Paris. Revues
 • CERVINI, C. (2012). “ Formation hybride et auto-apprentissage des langues étrangères au CILTA, no1.
 • GERMAIN, C. &NETTEN J. (2004). “Facteurs de développement de l’autonomie langagière en FLE/FLS”, Apprentissage des langues et systèmes d’information et de communication(ALSİC), vol.7, 1.
 • MANGENOT, F. (1992). “Informatique et autonomie dans l’apprentissage des langues étrangères”, Revue de l’Enseignement Public et Informatique, no 73
 • MEIRIEU, P. (1995). “Apprendre à travailler, apprendre à aider”, Cahiers Pédagogiques no 336.
 • PERRENOUD, P. (2002). “L’Autonomie, une question de compétence? ”Résonances, no1.
 • VALENZUELA, O. (2010). “La Didactique des langues étrangères et les processus d’enseignement/apprentissage”, Synergies Chili no 6.
 • ZHUYA, W. (2011). “Une pédagogie mettant l’accent sur l’autonomie de l’apprenant”, Synergies Chine, no 6.

___

APA TORUÇ D (2013). HOW CAN WE DEVELOP AUTONOMY OF STUDENTS IN THE CLASSROOM ESPECIALLY IN FOREIGN LANGUAGES CLASS FFL?. Turkish Studies (Elektronik), 8(10), 659 - 669.
Chicago TORUÇ Derya HOW CAN WE DEVELOP AUTONOMY OF STUDENTS IN THE CLASSROOM ESPECIALLY IN FOREIGN LANGUAGES CLASS FFL?. Turkish Studies (Elektronik) 8, no.10 (2013): 659 - 669.
MLA TORUÇ Derya HOW CAN WE DEVELOP AUTONOMY OF STUDENTS IN THE CLASSROOM ESPECIALLY IN FOREIGN LANGUAGES CLASS FFL?. Turkish Studies (Elektronik), vol.8, no.10, 2013, ss.659 - 669.
AMA TORUÇ D HOW CAN WE DEVELOP AUTONOMY OF STUDENTS IN THE CLASSROOM ESPECIALLY IN FOREIGN LANGUAGES CLASS FFL?. Turkish Studies (Elektronik). 2013; 8(10): 659 - 669.
Vancouver TORUÇ D HOW CAN WE DEVELOP AUTONOMY OF STUDENTS IN THE CLASSROOM ESPECIALLY IN FOREIGN LANGUAGES CLASS FFL?. Turkish Studies (Elektronik). 2013; 8(10): 659 - 669.
IEEE TORUÇ D "HOW CAN WE DEVELOP AUTONOMY OF STUDENTS IN THE CLASSROOM ESPECIALLY IN FOREIGN LANGUAGES CLASS FFL?." Turkish Studies (Elektronik), 8, ss.659 - 669, 2013.
ISNAD TORUÇ, Derya. "HOW CAN WE DEVELOP AUTONOMY OF STUDENTS IN THE CLASSROOM ESPECIALLY IN FOREIGN LANGUAGES CLASS FFL?". Turkish Studies (Elektronik) 8/10 (2013), 659-669.