FRANSIZCA ÖĞRENCİLERİNİN SÖZLÜ İLETİŞİM BECERİLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Dil öğreniminde ve öğretiminde kazanılması gereken dört temel beceri dinleme, okuma, yazma ve konuşma becerileridir. Bu beceriler içerisinde günlük yaşamda en çok kullanılan, hatta kullanılmak zorunda olunan şüphesiz konuşma etkinlikleridir. Yabancı dil öğretiminin temel amaçlarından biri öğrencilerin kendilerini sözlü olarak ifade edebilmelerini ve öğrendikleri dili anlaşılır biçimde konuşabilmelerini sağlamaktır. Konuşma becerisinin kazandırılması için, mümkün olduğunca uygun ortamlar hazırlanması ve dilin iletişimsel yöntemlerle öğretilmesi önem kazanmaktadır (Bright ve McGregor,1983). Tutum ise, bireyin bir objeye veya kişiye karşı geliştirmiş olduğu davranış biçimidir. Konuşma eyleminde, dile karşı olumlu tutum sergilemek önemlidir. Bu amaçla, çalışmamızda fransızca öğrenen üniversite öğrencilerinin, yabancı dilde kendilerini sözlü ifade etmekte karşılaştıkları güçlükler hususunda tutumları araştırılmıştır. Tutumların belirlenmesinde, Gazi Üniversitesi 2011-2012 öğretim yılı Fransızca Hazırlık sınıfı öğrencilerine (n=73) beşli likert tipi "sözlü anlatıma yönelik tutum ölçeği" (Yelok, 2009) uygulanmıştır. Ölçeğin gelişiminde, öğrencilerin konuşma esnasında yaşadıkları sıkıntılar sorulmuş, görüşlerinden de yararlanılmıştır. 20 maddeden oluşan ölçekte; yaş, cinsiyet, mezun olunan okul türü ve ekonomik durum gibi değişkenlerinin etkisi uzman yardımıyla incelenmiş ve çözümlenmiştir. Bu değişkenlerin etkisini ortaya koymak için SPSS 16.0 ve ONE WAY ANOVA programı kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda, öğrencilerin genel olarak konuşma becerilerine yönelik olumlu tutum sergiledikleri tespit edilmiş; cinsiyet, yaş, mezun olunan okul türü ve ekonomik düzeyin ilgili maddelerde etkili olduğu gözlenmiştir.

AN EVALUATION OF THE ATTITUDES OF FRENCH AS A FOREIGN LANGUAGE STUDENTS TOWARDS VERBAL COMMUNICATION SKILLS

This study focused on speaking skill which is one of the general aims of language education is prepared to evaluate the attitudes of Gazi University School of Foreign Languages students who are learning French regarding the difficulties they face in speaking. Necessity analysis and attitude scale is used to as a tool. In order to collect data about their attitudes, students were given a five point likert-scale (n=73), (Yelok, 2009) in the education period 2011 – 2012. The opinions of the students were also influential in the construction of the questionnaire which includes 20 items. The effects of variables such as gender were also evaluated via SPSS 16.0; ONE WAY ANOVA program is used to analyse the other variables age, school of graduation, and economic status. Results revealed that French teacher candidates have a positive attitude towards oral expression in French and they have no problem with timidity, excitement, mistaken, pronunciation but they have problem with feeling insufficient themselves, lack of vocabulary information, thinking Turkish and insufficient environment to practise speaking. This is related with the variables of age, gender, school of graduation and economic status. Moreover attitude of teacher has a great effect on students. As a result, our study to improve speaking education ends with suggestion part

___

___

APA YALÇIN P, GENÇ A (2013). FRANSIZCA ÖĞRENCİLERİNİN SÖZLÜ İLETİŞİM BECERİLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Turkish Studies (Elektronik), 8(10), 721 - 730.
Chicago YALÇIN PERİHAN,GENÇ Aliye FRANSIZCA ÖĞRENCİLERİNİN SÖZLÜ İLETİŞİM BECERİLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Turkish Studies (Elektronik) 8, no.10 (2013): 721 - 730.
MLA YALÇIN PERİHAN,GENÇ Aliye FRANSIZCA ÖĞRENCİLERİNİN SÖZLÜ İLETİŞİM BECERİLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Turkish Studies (Elektronik), vol.8, no.10, 2013, ss.721 - 730.
AMA YALÇIN P,GENÇ A FRANSIZCA ÖĞRENCİLERİNİN SÖZLÜ İLETİŞİM BECERİLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Turkish Studies (Elektronik). 2013; 8(10): 721 - 730.
Vancouver YALÇIN P,GENÇ A FRANSIZCA ÖĞRENCİLERİNİN SÖZLÜ İLETİŞİM BECERİLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Turkish Studies (Elektronik). 2013; 8(10): 721 - 730.
IEEE YALÇIN P,GENÇ A "FRANSIZCA ÖĞRENCİLERİNİN SÖZLÜ İLETİŞİM BECERİLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ." Turkish Studies (Elektronik), 8, ss.721 - 730, 2013.
ISNAD YALÇIN, PERİHAN - GENÇ, Aliye. "FRANSIZCA ÖĞRENCİLERİNİN SÖZLÜ İLETİŞİM BECERİLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ". Turkish Studies (Elektronik) 8/10 (2013), 721-730.