REKLAM ÜRÜNLERİNDE TOPLUMSAL SINIFLARIN TANITIMI

Günümüzde, iletişim teknolojilerinin gelişmesi, görsel dünyanın günlük yaşamda önemli bir yer tuttuğunu bizlere göstermiştir. Bu büyük gelişim, araştırmacılara tanıtım ürünlerinden birisi olan reklam ürünü üzerine bir dizi analiz olanağı sunmaktadır. Bir reklam farklı açılardan çeşitli şekillerde ele alınabilir. Örneğin, bir reklam sosyoloji, ekonomi ve iletişim, vb. gibi pek çok alanın bir nesnesi olabilir. Bu çalışmamız hem göstergebilimsel hem de toplum dilbilimsel açıdan bir çözümleme içermektedir. İnsanların ekonomik durumu ne olursa olsun, ihtiyaçları olsun ya da olmasın, satın alma eğiliminin daha çok araştırmaların toplumdilbilimsel boyutuyla ilintili olduğu görülmektedir. Buna karşın insanları, satın alma konusunda farklı yollar aracılığıyla teşvik etmek göstergebilimsel değerlendirilir. Göstergebilim bize hedef kitlenin, mesajın, bir reklamın dilbilimsel ve görsel öğelerini benimsetecek yapının özellikleri hakkında önemli unsurları elde etme olanağı sunmaktadır. Bu verilerden hareketle, çalışmamızın temel amacı, gösterge bilim açısından lüks araba reklamlarında toplumsal sınıflar bağlamında farklı hedef kitlelere yönelik tanıtım şekillerini incelemek ve özellikle halkın dikkatini çekmek ve kesin hedeflere ulaşmak için kullanılan farklı gösterge şekillerini analiz etmektir. Reklam ürünleri standart dilin dışında başka bir dil kullanımı içermektedir. Kullanılan bu farklı dilin doğru anlaşılabilmesi, hedef kitlelere yönelik olarak toplum dilbilimsel dil kullanımı ile gösterge bilimsel bağıntının reklam ürünündeki işlevini iyi analiz etmeyi gerektirmektedir. Çalışmamıza dayanak olarak belli hedef kitleye yönelik tasarlanmış bazı reklam ürünlerini ele alacağız

REPRESENTATION OF SOCIAL CLASSES IN ADVERTISING SPOTS

Nowadays, the development of communication technologies has allowed to world of visual to have a primary importance in everyday life. This huge development provides to researchers a range of studies that advertising is one of the realizations. An advertisement can be studied in different ways and from different angles. For example, an advertisement may be the object of study in various fields such as communication, economics, sociology etc. For the case of our present work, it is both semiotic sociolinguistic analyses. Whatever the financial situation of people, the trend to buy permanently, even what we do not need to, is rather the part of sociolinguistic aspect of research. But by the different ways to incentive people to buy through advertising is part of the semiotic aspect. Semiotics allows us through linguistic and visual data to obtain important elements about the characteristics of the target audience, and access viability of advertising messages. Based on these data, the main objective of our work is to study from semiotic & sociolinguistic point of view advertisements and theirs different types of audience representations and social classes as well, and to analyze the way that different systems of signs are used for specific purposes, especially in order to attract public attention. Selected advertising spots of luxury cars are the basis of our analysis

___

  • BARTHES, Roland (1964). «Rhétorique de l’image», in Communications, n° 4, Paris, Seuil.
  • ECO, Umberto (1988). Sémiotique et Philisophie du Langage, Presse Universitaire de France, Paris.
  • EL DJOUHER, Khalef (2011). De la sémiotique du discours publicitaire Synergies Algérien° 14 - pp. 97-104.
  • DANESI, Marcel (2010). Semiotics of media and culture in The Routledge Companion to Semiotics, 135-150. Routledge, London.
  • NAJAFIAN, Maryam Ketabi Saeed (2011).“Advertising Social Semiotic Representation: A Critical Approach”, International Journal of Industrial Marketing, Vol. 1, No. 1.pp. 63-75.

___

APA NAKTAN M, NACAR-LOGIE N (2013). REKLAM ÜRÜNLERİNDE TOPLUMSAL SINIFLARIN TANITIMI. Turkish Studies (Elektronik), 8(10), 459 - 467.
Chicago NAKTAN Meril,NACAR-LOGIE Nur REKLAM ÜRÜNLERİNDE TOPLUMSAL SINIFLARIN TANITIMI. Turkish Studies (Elektronik) 8, no.10 (2013): 459 - 467.
MLA NAKTAN Meril,NACAR-LOGIE Nur REKLAM ÜRÜNLERİNDE TOPLUMSAL SINIFLARIN TANITIMI. Turkish Studies (Elektronik), vol.8, no.10, 2013, ss.459 - 467.
AMA NAKTAN M,NACAR-LOGIE N REKLAM ÜRÜNLERİNDE TOPLUMSAL SINIFLARIN TANITIMI. Turkish Studies (Elektronik). 2013; 8(10): 459 - 467.
Vancouver NAKTAN M,NACAR-LOGIE N REKLAM ÜRÜNLERİNDE TOPLUMSAL SINIFLARIN TANITIMI. Turkish Studies (Elektronik). 2013; 8(10): 459 - 467.
IEEE NAKTAN M,NACAR-LOGIE N "REKLAM ÜRÜNLERİNDE TOPLUMSAL SINIFLARIN TANITIMI." Turkish Studies (Elektronik), 8, ss.459 - 467, 2013.
ISNAD NAKTAN, Meril - NACAR-LOGIE, Nur. "REKLAM ÜRÜNLERİNDE TOPLUMSAL SINIFLARIN TANITIMI". Turkish Studies (Elektronik) 8/10 (2013), 459-467.