FRANSIZCA VE FRANCOPHONIE: NİÇİN, NE ZAMAN, NEREDE, NASIL?

Bu çalışmamızda Fransızca ve Frankofoni kavramlarının taşımış açıdan oldukları konuşulduğu coğrafi bölgeler hakkında kısa bilgiler sunacağız. Bugün dünya genelinde yaklaşık olarak 200 milyon kişi Fransızcayı ana dili olarak kullanırken, 100 milyona yakın kişide Fransız dilini öğrenmiş ve öğrenmeye devam etmektedir. Frankofoni kavramı adı altında oluşturulan uluslar arası pek çok kurum ve kuruluş dil eğitimi, kültürel işbirliği, edebiyat, dilbilim ve çeviribilim gibi birçok alanı da içinde barındırmaktadır. Bugün yaklaşık olarak Frankofoni 10 coğrafi bölgeye yayılmış durumdadır. Bunlar arasında temel olarak sayılabilecek olanlar Batı, Avrupa coğrafyası, Orta ve Doğu Avrupa coğrafyası, Güney Amerika coğrafyası, Magreb coğrafyası, Güneydoğu Asya coğrafyasıdır. Türkiyede frankofoninin geçmişine bir göz atar isek, Kanuni döneminde başlayan Türk-Fransız işbirliği uzun yıllar devam ederken, Tanzimat Döneminde büyük bir ivme kazanmıştır. Eğitim, Siyasi, Kültürel ve Ekonomik açıdan önemli bir işbirliği sağlanmış ve Osmanlı son dönemleri Espace Francophone (Frankofon ortam) alanında önemli bir yer edinmiştir. Günümüzde yabancı dil olarak öğrenmede tercih edilen İngiliz dili olmasına rağmen, Fransız Dili, edebiyatı ve kültürü de geniş bir kitleye hitap etmektedir. Yaklaşık olarak sadece İstanbul'da 1 milyon frankofon olduğu bilinmektedir. Eğitim ve kültürel açıdan da pek çok özel okul, kolej ve uluslar arası kurum ve kuruluşlar Türkiye'de Fransız dilinin öğreniminde aktif olarak rol almaktadır

FRENCH LANGUAGE AND FRANCOPHONIE: WHY, WHEN, WHERE, HOW?

In this study, we will present information about the areas in which French Language is spoken as we examine the meanings that the French and Francophone carry in a historical view. Today 200 million people speak French Language as their mother langue while that 100 million people have learned or have been learning the French Language Lots of foundations and organizations that were established under the title of Francophonie conception valve many fields such as language teaching, cultural cooperation, literature, linguistics and translation studies. Francophonie carries its existence in about 10 geographical areas today. Among these, the West Europe Central, and Eastern Europe, South America, Maghreb Arap Union, Southeast Asia can be given as examples. As we have a look at the history of Francophonie in Turkey, as the Turkish-French cooperation that started in Kanuni’s period had been continuing for so long, it gained speed in Tanzimat Reform Era. A strong cooperation was provided in the terms of education, politics, culture and economics and last periods of Ottoman Empire gained an important place in Espace Francophone area. Nowadays, although English Language is preferred most by the language learners, French Language, literature and culture appeal to a wide range of audience as well. It is known that, only İstanbul 1 million Francophones. In terms of education and culture, lots of private schools, colleges and international foundations and organizations play an active role in Teaching of French Language in Turkey.

___

___

APA GÜMÜŞ H (2013). FRANSIZCA VE FRANCOPHONIE: NİÇİN, NE ZAMAN, NEREDE, NASIL?. Turkish Studies (Elektronik), 8(10), 295 - 311.
Chicago GÜMÜŞ Hüseyin FRANSIZCA VE FRANCOPHONIE: NİÇİN, NE ZAMAN, NEREDE, NASIL?. Turkish Studies (Elektronik) 8, no.10 (2013): 295 - 311.
MLA GÜMÜŞ Hüseyin FRANSIZCA VE FRANCOPHONIE: NİÇİN, NE ZAMAN, NEREDE, NASIL?. Turkish Studies (Elektronik), vol.8, no.10, 2013, ss.295 - 311.
AMA GÜMÜŞ H FRANSIZCA VE FRANCOPHONIE: NİÇİN, NE ZAMAN, NEREDE, NASIL?. Turkish Studies (Elektronik). 2013; 8(10): 295 - 311.
Vancouver GÜMÜŞ H FRANSIZCA VE FRANCOPHONIE: NİÇİN, NE ZAMAN, NEREDE, NASIL?. Turkish Studies (Elektronik). 2013; 8(10): 295 - 311.
IEEE GÜMÜŞ H "FRANSIZCA VE FRANCOPHONIE: NİÇİN, NE ZAMAN, NEREDE, NASIL?." Turkish Studies (Elektronik), 8, ss.295 - 311, 2013.
ISNAD GÜMÜŞ, Hüseyin. "FRANSIZCA VE FRANCOPHONIE: NİÇİN, NE ZAMAN, NEREDE, NASIL?". Turkish Studies (Elektronik) 8/10 (2013), 295-311.