Voronoi Poligonları İle (Matlab Kullanarak) Bitki Yaşam Alanının Belirlenmesi ve Sıraya Ekimde Yatay Düzlemdeki Tohum Dağılımının Bitki Yaşam Alanı ile Değerlendirilmesi

Ekim sonrası yatay düzlemdeki tohum dağılımını belirlemek için tohumların sıra üzeri dağılımları incelenmektedir. Sıra üzeri veya sıralar arası tohum dağılımını belirlemek için yapılan ölçümler bir boyutlu ölçümlerdir. Oysaki bitki gelişme ortamı üç boyutludur. Sadece bir boyut kullanılarak yapılan ölçümler diğer boyutları içermediği için yanılmalara neden olabilir. Bu araştırma kapsamında her bitkinin yaşam alanı hesaplanmış ve böylece iki boyutlu değerlendirmeye olanak sağlanmıştır. Bitkilerin yaşam alanının hesaplanmasında hesaplamaya dayalı geometrinin konularından birisi olan Delaunay üçgenlemesi ve bunun eşleniği olan Voronoi poligonları kullanılmış ve her bitkinin yaşam alanı poligon alanı olarak hesaplanmıştır. Hesaplamalarda MATLAB (Matrix Laboratory) yazılımı kullanılmıştır. Tarla denemeleri için buğday, soya ve mısır ekimi yapılmıştır. Ekim sonrası, yatay düzlemdeki tohum dağılımı, sıra üzeri uzaklık ve yaşam alanı kullanılarak değerlendirilmiş, elde edilen sonuçlar karşılaştırılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, soya ve mısır ekimi gibi geniş sıra arası mesafelerde yapılan ekimlerde sıra üzeri uzaklık kullanılarak yapılan değerlendirme ile yaşam alanına paralel sonuçlar elde edildiği ancak buğday gibi daha dar sıra arası mesafelerde yapılan ekimlerde ise sadece sıra üzeri mesafe kullanılarak yapılan değerlendirmenin yetersiz olacağı saptanmıştır. Çünkü dar sıra arası uzaklıklarda yapılan ekimlerde, sıra üzeri mesafe kadar, tohumların sıradan sapma miktarı da yaşam alanını ve dolayısıyla yatay düzlemdeki tohum dağılımını etkilemektedir 

Tarım Bilimleri Dergisi-Cover
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Halit APAYDIN
Sayıdaki Diğer Makaleler

Measurement of Personal PM10, PM2.5 and PM1.0 Exposures in Tractor and Combine Operations

Selçuk ARSLAN, Ali AYBEK, Hasan EKERBİÇER

Measurement of personal PM10, PM2.5 and PM1 exposures in tractor and combine operations and Evaluation of Health disturbances of operators

Hasan Çetin EKERBİÇER, Ali AYBEK, Selçuk ARSLAN

Effects of feeding regime without roughage on performances and rumen development of calves during preweaning period

Ünal KILIÇ, Mustafa BOĞA, Serap GÖNCÜ, Murat GÖRGÜLÜ, Figen DORAN

Physiological physical chemical characteristics and sensory evaluation of minimally processed Grapefruit segments packaged under modified atmosphere

Zehra AYHAN, Emel KARAÇAY

Voronoi Poligonları İle (Matlab Kullanarak) Bitki Yaşam Alanının Belirlenmesi ve Sıraya Ekimde Yatay Düzlemdeki Tohum Dağılımının Bitki Yaşam Alanı ile Değerlendirilmesi

Davut KARAYEL

Effect of various agro-residues on nutritive value of pleurotus eryngii (DC. ex Fr.) Quel. var. ferulae Lanzi

Sevda KIRBAĞ, Mehmet AKYÜZ

Sıraya ekimde yatay düzlemdeki tohum dağılımı ve bitki yasam alanının voronoi poligonlarıyla değerlendirilmesi

Davut KARAYEL

Çiftçilerin tarımsal yayımın finansmanına katılma isteklerini etkileyen faktörlerin Analizi: Erzurum ili örneği

Ayse SEZGİN

Modifiye Atmosferde Ambalajlanan Az İşlenmiş Altıntop Segmentlerinin Fizyolojik Fiziksel Kimyasal Özellikleri ve Duyusal Değerlendirmesi

Zehra AYHAN, Emel KARAÇAY

Silajlık ve danelik mısırlarda kuru madde birikiminin bazı matematiksel büyüme Modelleri ile analizi

Ufuk KARADAVUT, Çetin PALTA, Abdurrahman TOZLUCA, Asır GENÇ