Silajlık ve danelik mısırlarda kuru madde birikiminin bazı matematiksel büyüme Modelleri ile analizi

Bu arastırma Bahri Dağdas Uluslararası Tarımsal Arastırma Enstitüsü deneme arazilerinde yürütülmüstür. Çalısmada C 955 silajlık ve DK 585 danelik mısır çesitleri Richards, Gaussian ve Lojistik büyüme modelleri kullanılarak kuru madde birikimleri tanımlanmaya çalısılmıstır. Modeller karsılastırılırken belirleme katsayısı ($R^ 2$), Hata Kareler Ortalaması (HKO), Model Etkinliği (ME), Ortalama Oransal Hata (OOH), Ortalama Kareler Varyasyonu (OKV) ve Yanlılık (Bias) değerleri dikkate alınmıstır. Sonuç olarak, Richards modelinin hem silajlık hem de danelik mısırın kuru madde birikimini en iyi tanımladığı görülürken, lojistik modelin en az tanımlayan model olduğu görülmüstür.

Analysis of Dry Matter accumulation using some mathematical growth models in Silage and seed corns

This study was carried out at Bahri Dağdas International Agricultural Research Institute’s experimental areas. C 955 and DK 585 were used as material. Richards, Gaussian and Logistic growth models were used for describing plants growth. Coefficient of determination ($R^ 2$), mean squared error (MSE), model efficiency (ME), mean rational error (MRE), mean squared variation (MSV) and Bias were used as comparison criteria. As results, Richards model described dry matter accumulation of silage and seeds corns better than Gaussian and Logistic growth models. Logistic growth equation described dry matter accumulation of silage and seeds corns worse than others growth.

___

 • Alexieava SG, Stoimenova IA & Mikova AG (1997). A Dynamic modelling of the reproductive process of zea mayze. First European for Information Technology in Agriculture 15-18 June 1997, Cophenagen
 • Allison R (1969). An investigation on functional models for fertilizer response studies. Journal of Indian Social Agriculture 18: 45-61
 • Behr V, Hornick J L, Cabaraux J F, Alvarez A & Istasse L (2001). Growth patterns of Belgian Blue replacement heifers and growing males in commercial farms. Livestock Production Science 71: 121-130
 • Birch C J, Hammer G L & Rickert K G (1998). Improved methods for predicting individual leaf area and leaf senescens in maize (Zea mays). Australian Journal Agricultural Research 49: 249-262
 • Brown J E, Fitzhung H A & Cartwright T C (1976). A comparison of nonlinear models for describing weight-age relationships in cattle. Journal of Animal Science 42: 810-818
 • Cerrato M E & Blacman A M (1990). Comparison of models for comparison yield response to nitrogen fertilizer. Agronomy Journal 82: 138-143
 • Draper NR & Smith H (1981). Applied Regression Analysis. 2 nd. Ed. Wiley: New York
 • Düzgünes O, Kesici T, Kavuncu O & Gürbüz F (1987). Arastırma ve Deneme Metodları (Đstatistik Metodları II). A. Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları No: 1021. Ankara
 • Karadavut U, Genç A, Palta Ç, Aksoyak S & Tezel M (2006). Mısır (Zea Mays L.) Bitkisinde Taze Ve Kuru Ağırlık Artısı Bakımından Tek Ve Çok Asamalı Büyüme Analizi. 5. Đstatistik Günleri Sempozyumu, 24-27 Mayıs 2006. Antalya
 • Kırtok Y (1998). Mısır Üretimi ve Kullanımı. Kocaoluk Basım ve Yayınevi, İstanbul
 • Kobayashi K & Salam M U (2000). Comparing simulated and measured values mean squared deviation and its components. Agronomy Journal 92: 345-352
 • Li S K (1996). Study on source properties of different genotypes of corn. Ph. D. Thesis. China’s Agric. Univ. Beijing
 • Locher F, Heuwinkel W, Guster R & Shcmidhalter U (2005). The legume content multispecies mixture as estimated with near infrared reflectance spectroscopy; Method Validation. Agronomy Journal 97: 18-25
 • Lopez de Torre G & Rankin B J (1978). Factors affecting growth curve parameters of Hereford and Brangus cows. Journal of Animal Science 46: 604-613
 • Mohanty M & Painuli D K (2004). Modelling rice seedling emergence growth and under tillage and residue management in a rice-wheat system on vertisol in Central India. Soil and Tillage Research 76: 167-174
 • Overman A R & Scholtz R V (1999). Model for accumulation of dry matter and plant nutrients by corn. Communications in Soil Science and Plant Analysis 30: 2059-2081
 • Palta Ç, Sade S, Soylu S, Karadavut U, Aksoyak S, Tezel M & Özer E (2007). Mısırda Büyüme Analizleri. Türkiye 7. Tarla Bitkileri Kongresi. 25-27 Haziran 2007, Erzurum
 • Prasad T V R, Krishnamurty K, Devendra R & Kailsam C (1983). Polinamial functional models to simulate crop growth in maize (Zea mays L.) cultivars. Journal Agronomy and Crop Science 171: 55-64
 • Statsoft (1995). StatSoft, Inc. http://www.statsoft.com/
 • Reid J B (2002). Yield response to nutrient supply across a width range of conditions 1. Model derivation. Field Crop Research 77: 161-171
 • Seber G A F & Wild C J (1989) Nonlinear Regression. John Wiley and Sons. New York
Tarım Bilimleri Dergisi-Cover
 • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
 • Yayıncı: Halit APAYDIN
Sayıdaki Diğer Makaleler

Çiftçilerin tarımsal yayımın finansmanına katılma isteklerini etkileyen faktörlerin Analizi: Erzurum ili örneği

Ayse SEZGİN

Effect of various agro-residues on nutritive value of pleurotus eryngii (DC. ex Fr.) Quel. var. ferulae Lanzi

Sevda KIRBAĞ, Mehmet AKYÜZ

Physiological physical chemical characteristics and sensory evaluation of minimally processed Grapefruit segments packaged under modified atmosphere

Zehra AYHAN, Emel KARAÇAY

Measurement of Personal PM10, PM2.5 and PM1.0 Exposures in Tractor and Combine Operations

Selçuk ARSLAN, Ali AYBEK, Hasan EKERBİÇER

Effects of feeding regime without roughage on performances and rumen development of calves during preweaning period

Ünal KILIÇ, Mustafa BOĞA, Serap GÖNCÜ, Murat GÖRGÜLÜ, Figen DORAN

Voronoi Poligonları İle (Matlab Kullanarak) Bitki Yaşam Alanının Belirlenmesi ve Sıraya Ekimde Yatay Düzlemdeki Tohum Dağılımının Bitki Yaşam Alanı ile Değerlendirilmesi

Davut KARAYEL

Effects of long-term continuous cropping of sunflower on K Forms in calcareous soils of Western Azerbaijan province Iran

Behnam DOVLATI, Abbas SAMADI, Shahin OUSTAN

Modifiye Atmosferde Ambalajlanan Az İşlenmiş Altıntop Segmentlerinin Fizyolojik Fiziksel Kimyasal Özellikleri ve Duyusal Değerlendirmesi

Zehra AYHAN, Emel KARAÇAY

Measurement of personal PM10, PM2.5 and PM1 exposures in tractor and combine operations and Evaluation of Health disturbances of operators

Hasan Çetin EKERBİÇER, Ali AYBEK, Selçuk ARSLAN

Sıraya ekimde yatay düzlemdeki tohum dağılımı ve bitki yasam alanının voronoi poligonlarıyla değerlendirilmesi

Davut KARAYEL