Effect of various agro-residues on nutritive value of pleurotus eryngii (DC. ex Fr.) Quel. var. ferulae Lanzi

Bu çalısmada; değisik compost ortamlarının P. eryngii var. ferulae’nin besin değerleri üzerine etkileri belirlenmistir. Kuru madde, nem, ham kül, ham protein, ham yağ ve organik madde içerikleri; kuru ağırlığın %91.7-92.7, %7.3-8.3, %5.4-6.1, %8.5-19.7, %2.5-4.1 ve %85.8-86.9 olarak bulunmustur. Değisik tarımsal artıklar üzerinde yetistirilen P. eryngii var. ferulae’nin; ham kül ve organik madde içeriklerinde istatistiksel olarak önemli bir fark bulunmamıstır. Ham protein ve yağ içeriklerinin değisken olduğu, en düsük ham protein içeriği; doğa’dan sağlanan yabani örnekte (% 8.5) elde edilirken, en yüksek ise; BS + %10 PK (%18.0), BS + %20 PK (%18.9), BS-PS (1:1) + %10 PK (%18.5) ve BS-PS (1:1) + %20 PK (%19.7) ortamlarında elde edilmistir. Minimum ham yağ içeriği; BS-PK (1:1) ortamında %2.5, maksimum ise BS + %10 PK, BS + %20 PK, BS-PS (1:1) + %10 PK ve BS-PS (1:1) + %20 PK’de %3.9-4.1’dir. Element içeriklerinin değisken olduğu ve 14.3-22.6 K, 0.12-0.70 Ca ve 0.1-0.3 mg $kg^ {-1}$ Na gibi makro elementler, 519.5-1142.3 Fe, 33.5-102.5 Zn, 41.6-64.6 Mn, 25.8-48.5 Cu ve 1.3-2.3 mg $kg^ {-1}$ Cr gibi mikro elementler olarak belirlenmistir. Ayrıca; Pb, Co, Ni ve Cd konsantrasyonları kullanılan metodun belirleme limitinin altında bulunmustur.

Değisik tarımsal artıkların Pleurotus eryngii (DC. ex Fr.) Quel. var. ferulae lanzi’nin besin değerleri üzerine etkisi

In this study, the effect of various compost medium on the nutritive value of P. eryngii var. ferulae were determined. Dry matter, moisture, crude ash, protein, fat and organic matter were determined as 91.7-92.7, 7.3-8.3, 5.4-6.1, 8.5- 19.7, 2.5-4.1 and 85.8-86.9% of air-dried weight, respectively. There were no significant differences in crude ash and organic matter content for P. eryngii var. ferulae grown on various agro-residues. Crude protein and fat contents varied significantly, the lowest protein content was obtained in natural wild sample (8.5%), whereas the highest were obtained in WS + 10% RB (18.0%), WS-CS (1:1) + 10% RB (18.5%), WS + 20% RB (18.9%) and WS-CS (1:1) + 20% RB (19.7%). Minimum crude fat content was 2.5% in WS-CS (1:1), maximum was 3.9-4.1% in WS + 10% RB, WS + 20% RB, WS-CS (1:1) + 10% RB and WS-CS (1:1) + 20% RB. Mineral contents varied significantly, their contents were determined to be 14.3-22.6 for K, 0.12-0.70 for Ca and 0.1-0.3 for mg $g^ {-1}$ Na as macro elements, 519.5-1142.3 for Fe, 33.5-102.5 for Zn, 41.6-64.6 for Mn, 25.8-48.5 for Cu and 1.3-2.3 for mg $kg^ {-1}$ Cr as micro elements. Pb, Co, Ni and Cd concentrations were under the detection limit of the metod used.

___

 • AOAC (1990). Official Methods of Analysis (15th ed.). Washington, DC: Association of Official Analytical Chemists
 • Cohen R, Persky L & Hadar Y (2002). Biotechnological applications and potential of wood degrading mushrooms of the genus Pleurotus. Applied Microbiology and Biotechnology 58: 582-594
 • Diez V A & Alvarez A (2001). Compositional and nutritional studies on two wild edible mushrooms from Northwest Spain. Food Chemistry 75: 417-422
 • Dogan H H, Sanda M A, Uyanoz R, Oztürk C & Cetin U (2006). Contents of metals in some wild mushrooms: Its impact in human health. Biological Trace Element Research 110 : 79–94
 • Gong Z Y, Yu S F & Qu L (2003) Nutrient analysis of Pleurotus eryngii and Pleurotus ferulae cultivated with cotton seed hull compost. Acta Edulis Fungi 10: 21–24
 • Guo L-Q, Lin J-Y & Lin J-F (2007). Non-volatile components of several novel species of edible fungi in China. Food Chemistry 100: 643-649
 • Kirbag S & Akyüz M (2008). Evaluation of agricultural wastes for the cultivation of Pleurotus eryngii (DC. ex Fr.) Quel. var. ferulae Lanzi. African Journal of Biotechnology 7 (20): 3660-3664
 • Manzi P, Gambelli L, Marconi S, Vivanti V & Pizzoferrato L (1999). Nutrients in edible mushrooms: an inter-species comparative study. Food Chemistry 65: 477-482
 • Manzi P, Aguzzi A & Pizzoferrato L (2001). Nutritional value of mushrooms widely consumed in Italy. Food Chemistry 73: 321-325
 • Mau J L, Lin Y P, Chen PT, Wu Y H & Peng J T (1998). Flavor compounds in king oyster mushrooms Pleurotus eryngii. Journal of Agricultural and Food Chemistry 46: 4587-4591
 • Philippoussis A, Zervakis G & Diamantopoulou P (2001). Bioconversion of agricultural lignocellulosic wastes through the cultivation of the edible mushrooms Agrocybe aegerita, Volvariella volvacea and Pleurotus spp. World Journal of Microbiology and Biotechnology 17: 191-200
 • Ragunathan R & Swaminathan K (2003). Nutritional status of Pleurotus spp. grow on various agro-wastes. Food Chemistry 80: 371-375
 • Shi QY & Shao WP (2003) Determination of nutritive components of eight edible fungi. Journal of Gansu Agricultural University 38: 336–339
Tarım Bilimleri Dergisi-Cover
 • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
 • Yayıncı: Halit APAYDIN
Sayıdaki Diğer Makaleler

Voronoi Poligonları İle (Matlab Kullanarak) Bitki Yaşam Alanının Belirlenmesi ve Sıraya Ekimde Yatay Düzlemdeki Tohum Dağılımının Bitki Yaşam Alanı ile Değerlendirilmesi

Davut KARAYEL

Çiftçilerin tarımsal yayımın finansmanına katılma isteklerini etkileyen faktörlerin Analizi: Erzurum ili örneği

Ayse SEZGİN

Sıraya ekimde yatay düzlemdeki tohum dağılımı ve bitki yasam alanının voronoi poligonlarıyla değerlendirilmesi

Davut KARAYEL

Measurement of Personal PM10, PM2.5 and PM1.0 Exposures in Tractor and Combine Operations

Selçuk ARSLAN, Ali AYBEK, Hasan EKERBİÇER

Measurement of personal PM10, PM2.5 and PM1 exposures in tractor and combine operations and Evaluation of Health disturbances of operators

Hasan Çetin EKERBİÇER, Ali AYBEK, Selçuk ARSLAN

Effects of long-term continuous cropping of sunflower on K Forms in calcareous soils of Western Azerbaijan province Iran

Behnam DOVLATI, Abbas SAMADI, Shahin OUSTAN

Silajlık ve danelik mısırlarda kuru madde birikiminin bazı matematiksel büyüme Modelleri ile analizi

Ufuk KARADAVUT, Çetin PALTA, Abdurrahman TOZLUCA, Asır GENÇ

Modifiye Atmosferde Ambalajlanan Az İşlenmiş Altıntop Segmentlerinin Fizyolojik Fiziksel Kimyasal Özellikleri ve Duyusal Değerlendirmesi

Zehra AYHAN, Emel KARAÇAY

Effect of various agro-residues on nutritive value of pleurotus eryngii (DC. ex Fr.) Quel. var. ferulae Lanzi

Sevda KIRBAĞ, Mehmet AKYÜZ

Physiological physical chemical characteristics and sensory evaluation of minimally processed Grapefruit segments packaged under modified atmosphere

Zehra AYHAN, Emel KARAÇAY