Modifiye Atmosferde Ambalajlanan Az İşlenmiş Altıntop Segmentlerinin Fizyolojik Fiziksel Kimyasal Özellikleri ve Duyusal Değerlendirmesi

Bu çalışmanın amacı az işlenmiş ve modifiye atmosferde ambalajlanmış altıntop segmentlerinin fizyolojik, fiziksel, kimyasal, ve duyusal özelliklerinin incelenmesidir. Bu amaçla altıntop yüzeyleri sanite edilmiş, soyulmuş, segmentlerine ayrılmış ve segmentler polipropilen tabaklarda pasif ve aktif modifiye atmosfer altında ambalajlanmıştır. Fizyolojik, fiziksel, kimyasal ve duyusal özellikler 4°C’de 15 gün depolama boyunca izlenmiştir. Kimyasal özelliklerde modifiye atmosferin önemli bir etkisi gözlenmemiştir (p>0.05). Depolama boyunca segmentlerin  L*, a*, b* renk değerlerinde önemli bir değişim olmazken (p>0.05), tekstür değerleri bütün uygulamalarda artış göstermiştir (p£0.05). Altıntop segmentleri yüksek oksijen uygulaması (%70) altında duyusal özellikleri dikkate alındığında 10 gün boyunca dayanırken, aktif (%20 oksijen +  %10 karbon dioksit) ve pasif (hava atmosferi) modifiye atmosfer uygulamaları altında tepeboşluğu oksijenin azalmasından dolayı 10 günden az dayanmıştır. Altıntoplar yüksek oksijen uygulaması kullanılarak tüketime hazır segmentler halinde dikkate alınabilir bir raf ömrü, kalite ve tüketim kolaylığı ile hazırlanabilir

Physiological Physical Chemical Characteristics and Sensory Evaluation of Minimally Processed Grapefruit Segments Packaged under Modified Atmosphere

Bu çalışmanın amacı az işlenmiş ve modifiye atmosferde ambalajlanmış altıntop segmentlerinin fizyolojik, fiziksel, kimyasal, ve duyusal özelliklerinin incelenmesidir. Bu amaçla altıntop yüzeyleri sanite edilmiş, soyulmuş, segmentlerine ayrılmış ve segmentler polipropilen tabaklarda pasif ve aktif modifiye atmosfer altında ambalajlanmıştır. Fizyolojik, fiziksel, kimyasal ve duyusal özellikler 4°C’de 15 gün depolama boyunca izlenmiştir. Kimyasal özelliklerde modifiye atmosferin önemli bir etkisi gözlenmemiştir (p>0.05). Depolama boyunca segmentlerin  L*, a*, b* renk değerlerinde önemli bir değişim olmazken (p>0.05), tekstür değerleri bütün uygulamalarda artış göstermiştir (p£0.05). Altıntop segmentleri yüksek oksijen uygulaması (%70) altında duyusal özellikleri dikkate alındığında 10 gün boyunca dayanırken, aktif (%20 oksijen +  %10 karbon dioksit) ve pasif (hava atmosferi) modifiye atmosfer uygulamaları altında tepeboşluğu oksijenin azalmasından dolayı 10 günden az dayanmıştır. Altıntoplar yüksek oksijen uygulaması kullanılarak tüketime hazır segmentler halinde dikkate alınabilir bir raf ömrü, kalite ve tüketim kolaylığı ile hazırlanabilir.
Tarım Bilimleri Dergisi-Cover
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Halit APAYDIN
Sayıdaki Diğer Makaleler

Çiftçilerin tarımsal yayımın finansmanına katılma isteklerini etkileyen faktörlerin Analizi: Erzurum ili örneği

Ayse SEZGİN

Sıraya ekimde yatay düzlemdeki tohum dağılımı ve bitki yasam alanının voronoi poligonlarıyla değerlendirilmesi

Davut KARAYEL

Modifiye Atmosferde Ambalajlanan Az İşlenmiş Altıntop Segmentlerinin Fizyolojik Fiziksel Kimyasal Özellikleri ve Duyusal Değerlendirmesi

Zehra AYHAN, Emel KARAÇAY

Effects of long-term continuous cropping of sunflower on K Forms in calcareous soils of Western Azerbaijan province Iran

Behnam DOVLATI, Abbas SAMADI, Shahin OUSTAN

Effects of feeding regime without roughage on performances and rumen development of calves during preweaning period

Ünal KILIÇ, Mustafa BOĞA, Serap GÖNCÜ, Murat GÖRGÜLÜ, Figen DORAN

Measurement of Personal PM10, PM2.5 and PM1.0 Exposures in Tractor and Combine Operations

Selçuk ARSLAN, Ali AYBEK, Hasan EKERBİÇER

Silajlık ve danelik mısırlarda kuru madde birikiminin bazı matematiksel büyüme Modelleri ile analizi

Ufuk KARADAVUT, Çetin PALTA, Abdurrahman TOZLUCA, Asır GENÇ

Voronoi Poligonları İle (Matlab Kullanarak) Bitki Yaşam Alanının Belirlenmesi ve Sıraya Ekimde Yatay Düzlemdeki Tohum Dağılımının Bitki Yaşam Alanı ile Değerlendirilmesi

Davut KARAYEL

Physiological physical chemical characteristics and sensory evaluation of minimally processed Grapefruit segments packaged under modified atmosphere

Zehra AYHAN, Emel KARAÇAY

Effect of various agro-residues on nutritive value of pleurotus eryngii (DC. ex Fr.) Quel. var. ferulae Lanzi

Sevda KIRBAĞ, Mehmet AKYÜZ