Sıraya ekimde yatay düzlemdeki tohum dağılımı ve bitki yasam alanının voronoi poligonlarıyla değerlendirilmesi

Bu arastırmada, ekim sonrası tarladaki tohum dağılımını incelemek için her bitkiye düsen yasam alanı hesaplanmıstır. Bitkilerin yasam alanının belirlenmesinde Delaunay üçgenlemesi ve bunun esleniği olan Voronoi poligonları kullanılmıstır. Tarla denemeleri için buğday, soya ve mısır ekimi yapılmıs, ekim sonrası yatay düzlemdeki tohum dağılım düzgünlüğünü değerlendirmek için bitkilerin sıra üzeri uzaklık ve yasam alanı değerleri ölçülmüstür. Arastırma sonuçlarına göre, soya ve mısır ekiminde, yasam alanı kullanılarak yapılan değerlendirmeye paralel sonuçlar elde edilmistir. Buğday ekiminde ise sıra arası uzaklık daha dar olduğu için, sadece sıra üzeri uzaklık kullanılarak yapılan değerlendirmenin yetersiz olacağı saptanmıstır. Dar sıra arası uzaklıklarda, sıra üzeri uzaklık kadar, tohumların sıradan sapma miktarı da yasam alanını ve dolayısıyla yatay düzlemdeki tohum dağılımını etkilemistir. Buğday ekiminde ilerleme hızının 0.7 m $s^ {-1,}$’den 1.5 m $s^ {-1,}$‘e yükselmesi ise, tohumların çizi içerisindeki yer değistirmesini arttırdığı için, bitkilerin gerçek yasam alanının sekli ile ideal yasam alanı sekli arasındaki farklılık artmıstır.

Evaluation of Seed distribution in the horizontal plane and plant growing area for Row Seeding using Voronoi polygons

The growing area of the each plant was calculated using Delaunay triangulation and Voronoi polygons to analyse the seed distribution uniformity after seeding. Wheat, soybean and maize were sown for field trials. Seed distribution uniformity in the horizontal plane was analysed by seed spacing and growing area criteria. The results of the both criteria were compared. The results of the research showed that seed spacing and growing area evaluation criteria gave similar results for soybean and maize because of the larger row spacing of these seeds. Analysing the seed distribution in the horizontal plane using only seed spacing criterion was insufficient for wheat. Because row spacing of wheat was narrower and growing area of wheat plants was affected by the lateral scatters of the seeds as much as seed spacing. The shape of growing area of wheat seeds was much more different than the shape of ideal growing area when the forward speed of the seeder was increased from 0.7 to 1.5 m $s^ {-1,}$ because of increased displacement of seeds from the intended position.

___

 • Bildirici İ Ö & Selvi H Z (2005). Model genellestirmesinde geometri değisimlerinden alançizgi dönüsüm yöntemleri. 10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı Mart 2005, Ankara
 • Gaikwad B B & Sirohi N P S (2008). Design of a lowcost pneumatic seeder for nursery plug trays. Biosystems Engineering 99: 322-329
 • Griepentrog H W (1998). Seed distribution over the area. AgEng, Oslo, Paper 98-A-059
 • ISO (1984). Sowing Equipment - Test Methods. Part I: Single Seed Drills (Precision Drills), 7256/1
 • Kachman S D & Smith J A (1995). Alternative measures of accuracy in plant spacing for planters using single seed metering. Transactions of the ASAE 38(2): 379-387
 • Karayel D & Özmerzi A (2001). Hava emisli bir tek dane ekici düzen ile kavun ve hıyar ekiminde sıra üzeri uzaklık ve ilerleme hızının ekim düzgünlüğüne etkisi. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 14(2): 63-67
 • Karayel D & Özmerzi A (2002). Effect of tillage methods on sowing uniformity of maize. Canadian Biosystems Engineering 44: 23-26
 • Önal İ (1995). Ekim-Dikim-Gübreleme Makinaları. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Bornova, İzmir
 • Panning J W, Kocher M F, Smith J A & Kachman S D (2000). Laboratory and field testing of seed spacing uniformity for sugarbeet planters. Applied Engineering in Agriculture 16(1): 7-13
 • Topakci M, Celik H K, Canakci M, Rennie A E W, Akinci I & Karayel D (2010). Deep tillage tool optimization by means of finite element method: Case study for a subsoiler tine. Journal of Food, Agriculture & Environment 8(2): 531-536
 • Yanalak M (1997). Sayısal Arazi Modellerinden Hacim Hesaplarında En Uygun Enterpolasyon Yönteminin Arastırılması. Doktora tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (Basılmamıs), İstanbul
 • Yazgi A & Degirmencioglu A (2007). Optimisation of the seed spacing uniformity performance of a vacuum-type precision seeder using response surface methodology. Biosystems Engineering 97: 347-356
Tarım Bilimleri Dergisi-Cover
 • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
 • Yayıncı: Halit APAYDIN
Sayıdaki Diğer Makaleler

Çiftçilerin tarımsal yayımın finansmanına katılma isteklerini etkileyen faktörlerin Analizi: Erzurum ili örneği

Ayse SEZGİN

Measurement of personal PM10, PM2.5 and PM1 exposures in tractor and combine operations and Evaluation of Health disturbances of operators

Hasan Çetin EKERBİÇER, Ali AYBEK, Selçuk ARSLAN

Effect of various agro-residues on nutritive value of pleurotus eryngii (DC. ex Fr.) Quel. var. ferulae Lanzi

Sevda KIRBAĞ, Mehmet AKYÜZ

Effects of long-term continuous cropping of sunflower on K Forms in calcareous soils of Western Azerbaijan province Iran

Behnam DOVLATI, Abbas SAMADI, Shahin OUSTAN

Effects of feeding regime without roughage on performances and rumen development of calves during preweaning period

Ünal KILIÇ, Mustafa BOĞA, Serap GÖNCÜ, Murat GÖRGÜLÜ, Figen DORAN

Silajlık ve danelik mısırlarda kuru madde birikiminin bazı matematiksel büyüme Modelleri ile analizi

Ufuk KARADAVUT, Çetin PALTA, Abdurrahman TOZLUCA, Asır GENÇ

Measurement of Personal PM10, PM2.5 and PM1.0 Exposures in Tractor and Combine Operations

Selçuk ARSLAN, Ali AYBEK, Hasan EKERBİÇER

Voronoi Poligonları İle (Matlab Kullanarak) Bitki Yaşam Alanının Belirlenmesi ve Sıraya Ekimde Yatay Düzlemdeki Tohum Dağılımının Bitki Yaşam Alanı ile Değerlendirilmesi

Davut KARAYEL

Modifiye Atmosferde Ambalajlanan Az İşlenmiş Altıntop Segmentlerinin Fizyolojik Fiziksel Kimyasal Özellikleri ve Duyusal Değerlendirmesi

Zehra AYHAN, Emel KARAÇAY

Sıraya ekimde yatay düzlemdeki tohum dağılımı ve bitki yasam alanının voronoi poligonlarıyla değerlendirilmesi

Davut KARAYEL