Çocukların Orta-Yüksek Şiddetteki Fiziksel Aktivite Düzeyi Mekâna Göre Değişiyor mu?

Son yıllarda çocuklarda obezitenin önlenmesinde fiziksel aktivitenin önemi sıklıkla vurgulanmakta, haftada en az 3 gün ve günde en az 60 dakika orta-yüksek şiddette fiziksel aktivite (OYFA) yapmanın önemi hatırlatılmaktadır. Kentsel alanda çocukların aktif olabilecekleri mekânların tasarlanması hiç kuşkusuz çok önemlidir. Ancak fiziksel aktiviteyi teşvik edecek ve fiziksel aktivite düzeyini arttıracak mekânsal özelliklerin neler olduğu, mekân düzenleme disiplinlerince henüz tartışılmaktadır ve bulgular net değildir. Bu çalışmada, çocukların konut ve okul yakın çevresindeki farklı mekânlarda gerçekleştirdikleri OYFA oranları ve düzeyleri karşılaştırılmış, farklı mekanlarda gerçekleştirilen OYFA üzerinde bireysel, mekânsal ve sosyal özelliklerin etkisi irdelenmiştir. Yaşları 9–12 arasında değişen 47 çocuğun aktivite düzeyi ve aktivitesinin konumu, akselerometre ve Küresel Konumlandırma Sistemi aygıtları ile 7 gün boyunca izlenmiştir. Çocukların konut ve okul yakın çevresinde OYFA’da bulundukları kentsel mekânlar; açık alanlar, açık yeşil alanlar, sokaklar ve okul bahçesi gibi alt sınıflara ayrılmıştır. Sonuçlar çocukların toplam aktivite süresinin çoğunu konut yakın çevresindeki sokaklarda ve okul bahçesinde gerçekleştirdiğini, buna rağmen en yüksek aktivite ortalamasının açık yeşil alanlarda olduğunu göstermiştir. Aynı zamanda bulgular, çocukların aktivite için tercih ettikleri mekânların konut yakın çevresi dışında okul yakın çevresini de kapsayabileceğini göstermektedir. Çocukların OYFA için tercih ettiği mekanların, fiziksel (destinasyon yoğunluğu, mesafeler) ve sosyal çevre (ebeveynin çocuğunu fiziksel aktiviteye teşviki, ebeveynin genelde tercih ettiği ulaşım türeli) özellikleri ile çocuğun bireysel özelliklerinden (yaş, devlet ya da özel okulda eğitim alma, Beden Kitle İndeksi) etkilendiğine dair bulgularda elde edilmiştir. Bu çalışmada kullanılan özgün yöntem (çocukların aktivite düzeylerinin ve aktivite konumlarının izlenmesi) kentsel tasarım disiplini için önemlidir.

How Do Children’s Moderate-To-Vigorous Physical Activity Levels Vary in Different Settings?

In recent years, the importance of physical activity for the prevention of child obesity has been emphasized. Children are recommended to participate in 60 minutes of moderate-to-vigorous physical activity (MVPA) at least 3 days per week. Without doubt, designing activity spaces for children in urban areas is a necessity. Spatial features that may encourage physical activity are still being discussed and numerous studies have produced unclear findings. This research is an examination of children’s activity (intensity and duration) around their home and school, including analysis of how personal, physical, and social environment characteristics influence where children choose to be active (increase in intensity and duration of activity). The activity of a total of 47 children who were between 9 and 12 years old was monitored via accelerometer and geographic positioning systems devices for 7 days. The frequency and intensity of activity in green areas, streets, and open spaces around the children’s home and school were analyzed and compared. The results indicated that children tended to be active on the streets near the home and the school yard more often, rather than in other settings (such as green areas or open spaces). However, the intensity of the activity was greater in green areas around the home. The results also indicated that the environment around a child’s school is as important as the area in close vicinity to the home (neighborhood) to increase children’s physical activity. Moreover, the findings also indicated that children choose MVPA locations based on physical (destination density, distances) and social environment characteristics (parent encouragement of physical activity, transportation mode that parents tend to use, attendance at a public or private school), as well as their individual characteristics (gender, body mass index). In addition to the findings, the study also makes an important contribution to the discipline of urban design with the original methodology used to determine the locations of children’s physical activity.

Kaynakça

Aarts, M., Wendel-Vos, W., Van Oers, H., van der Goor, I. ve Schuit, A. (2010). Environmental determinants of outdoor play in children: A large-scale cross sectional study. American Journal of Preventive Medicine, 39 (3), 212-219.

ActiGraph. (2012). What is the difference between the Wear Time Validation algorithms? 27 Kasım 2014, https://help.theactigraph.com/entries/21704527.

Adkins, S., Sherwood, N., Story, M. ve Davis, M. (2004). Physical activity among African-American girls: The role of parents and the home environment. Obesity Research, 12 (9), 38-45.

Ainsworth, B., Haskell, W., Whitt, M., Irwin, M., Swartz, A., Strath, S., O’Brien, W.L., Bassett, D.R., Schmitz, K.H., Emplaincourt, P.O., Jacobs, D.R. ve Leon, A.S. (2000). Compendium of physical activities: An update of activity codes and MET intensities. Medicine & Science in Sports & Exercise, 32 (9), 498-516.

Almanza, E., Jerrett, M., Dunton, G., Seto, E. ve Pentz, M. (2012). A study of community design, greenness, and physical activity in children using satellite, GPS and accelerometer data. Health & Place, 18 (1), 46-54.

Barr-Anderson, D., Robinson-O’Brien, R., Haines, J., Hannan, P. ve NeuöarkSztainer, D. (2010). Parental report vs. child perception of familial support: Which is more associated with child physical activity and television use? Journal of Physical Activity and Health, 7 (3), 364.

Biddle, S., Whitehead, S., O’Donovan, T. ve Nevill, M. (2005). Correlates of participation in physical activity for adolescent girls: a systematic review of recent literature. Journal of Physical Activity & Health, 2, 423-434.

Brockman, R., Jago, R., Fox, K., Thompson, J., Cartwright, K. ve Page, A. (2009). “Get off the sofa and go and play”: Family and socioeconomic influences on the physical activity of 10-11 year old children. BMC Public Health, 9 (253), 1-7.

Brodersen, N., Steptoe, A., Williamson, S. ve Wardle, J. (2005). Sociodemographic, developmental, environmental, and psychological correlates of physical activity and sedantary behavior at age 11 to 12. Annals of Behavioral Medicine, 29 (1), 2-11.

CDC. (2002). Barriers to children walking and biking to school--United States, 1999. Morbidity and Mortality Weekly Report, 51 (32), 701-704.

Choi, L., Liu, Z., Matthews, C. ve Buchowski, M. (2011). Validation of accelerometer wear and nonwear time classification algorithm. Medicine and Science in Sports and Exercise, 43 (2), 357-364.

Cleland, V., Crawford, D., Baur, L., Hume, C., Timperio, A. ve Salmon, J. (2008). A prospective examination of children’s time spent outdoors, objectively measured physical activity and overweight. International Journal of Obesity, 32 (11), 1685-1693.

Cleland, V., Timperio, A., Salmon, J., Hume, C., Telford, A. ve Crawford, D. (2011). A longitudinal study of the family physical activity environment and physical activity among youth. American Journal of Health Promotion, 25 (3), 159-167.

Coombes, E., van Sluijs, E. ve Jones, A. (2013). Is environmental setting associated with the intensity and duration of children’s physical activity? Findings from the SPEEDY GPS study. Health & Place, 20, 62-65.

Cooper, A., Page, A., Foster, L. ve Qahwaji, D. (2003). Commuting to school: Are children who walk more physically active? American Journal of Preventive Medicine, 25 (4), 273-276.

Cooper, A., Page, A., Wheeler, B., Griew, P., Davis, L., Hillsdon, M. ve Jago, R.. (2010a). Mapping the walk to school using accelerometry combined with a global positioning system. American Journal of Preventive Medicine, 38 (2), 178-183.

Cooper, A., Page, A., Wheeler, B., Hillsdon, M., Griew, P. ve Jago, R. (2010b). Patterns of GPS measured time outdoors after school and objective physical activity in English children: the PEACH project. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 7, 31-39.

Corder, K., Sallis, J., Crespo, B. ve Elder, J. (2011). Active children use more locations for physical activity. Health & Place, 17, 911-919.

Crawford, D., Cleland, V., Timperio, A., Salmon, J., Andrianopoulos, N., Roberts, R., Giles-Corti, B., Baur, L. ve Ball, K. (2010). The longitudinal influence of home and neighborhood environments on children’s body mass index and physical activity over 5 years: the CLAN study. International Hournal of Obesity, 34, 1177-1187.

Çetintahra, G.E. ve Çubukçu, E. (2014a). Bir kentli hakkı olarak sağlık: Çocuklarda fiziksel aktiviteyi teşvik eden mekansal özellikler. 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 38. Kolokyumu, İstanbul.

Çetintahra, G.E. ve Çubukçu, E. (2014b). A new approach to identify the location and intensity of physical activity in urban areas: The use of accelerometer and global positioning systems data. ICONARCH II: International Congress of Architecture Proceeding Book, 245-258.

Çetintahra, G.E. ve Çubukçu, E. (2015a). Ebeveynlerin fiziksel çevreye yönelik algısının çocukların fiziksel aktivite düzeylerine etkisi. Planlama, 25 (3), 205-2011.

Çetintahra, G.E. ve Çubukçu, E. (2015b). Do parent’s evaluations of physical environment influence childhood obesity and children’s physical activity? Procedia-Social and Behavioral Sciences, 202, 24-30.

Çetintahra, G.E. ve Çubukçu, E. (2018). Çocuklar okula yürüyerek gidebilir mi? Okul ve konut arasında yürüyüş için tercih edilen güzergahların mekânsal özellikleri: Yenilikçi bir yöntem önerisi. Yapı, 434, 48-55.

Çetintahra, G.E. (2015) Kentsel alanda fiziksel çevrenin çocukların fiziksel aktiviteleri üzerindeki etkisi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İzmir.

Davison, K. ve Lawson, C. (2006). Do attributes in the physical environment influence children’s physical activity? A review of the literature. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 3 (1), 19.

Davison, K., Werder, J. ve Lawson, C. (2008). Children’s active commuting to school: Current knowledge and future directions. Preventing Chronic Disease, 5 (3), 1-11.

Dessing, D., Pierik, F., Sterkenburg, R., Van Dommelen, P., Maas, J. ve De Vries, S. (2013). Schoolyard physical activity of 6-11 year old children assessed by GPS and accelerometry. International Journal of Behavior Nutrition and Physical Activity, 10, 97.

Dollman, J. (2002). Psychosocial and environmental correlates of physical activity among 11-year-old South Australians. Australian Conference of Science and Medicine in Sports içinde. Melborne.

Duncan, S., Schofield, G., Duncan, E. ve Hinckson, E. (2007). Effects of age, walking speed, and body composition on pedometer accuracy in children. Research Quarterly for Exercise and Sport, 78 (5), 420-428.

Duncan, J., Hopkins, W., Schofield, G. ve Duncan, E. (2008). Effects of weather on pedometer-determined physical activity in children. Medicine & Science in Sports & Exercise, 40 (8), 1432-1438.

Dunton, G., Liao, Y., Almanza, E., Jerrett, M., Spruijt-Metz, D. ve Pentz, M. (2013). Locations of joint physical activity in parent-child pairs based on accelerometer and gps monitorin. Annals of Behavioral Medicine, 45 (1), 163-172.

Ebbeling, C. B., Pawlak, D. B. ve Ludwig, D. S. (2002). Childhood obesity: Public-health crisis, common sense cure. The Lancet, 360 (9331), 473- 482.

Evans, G. (2003). The built environment and mental health. Journal of Urban Health, 80 (4), 536-555.

Frank, L. D., Engelke, P. O. ve Schmid, T. L. (2003). Health and community design. Washington: Island Press.

Freedson, P.S. (2005). What is the difference among the MET algorithms? 09 Haziran 2014, https://help.theactigraph.com/entries/21383846-Whatis-the-difference-among-the-MET-Algorithms-.

Gibson, J.J. (1966). The senses considered as perceptual systems. Boston: Houghton-Mifflin.

Goldfield, G., Malloru, R., Prud’homme, D. ve Adamo, K. (2008). Gender differences in response to a physical activity intervention in overweight and obese children. Journal of Physical Activity & Health, 5(4), 592-606.

Goran, M. I., Gower, B. A., Nagy, T. R. ve Johnson, R. K. (1998). Developmental changes in energy expenditure and physical activity in children: Evidence for a decline in physical activity in girls before puberty. Pediatrics, 101 (5), 887-891.

Griew, P., Page, A., Thomas, S., Hillsdon, M. ve Cooper, A. (2010). The school effect on children’s school time physical activity: The PEACH project. Preventive Medicine, 51 (3-4), 282-286.

Guillaume, M., Lapidus, L., Björntop, P. ve Lambert, A. (1997). Physical activity, obesity, and cardiovascular risk factors in children: The Belgian Luxembourg Child Study II. Obesiry Research, 5 (6), 549-556.

Heft, H. (1988). Affordances of children’s environments: A functional approach to environmental description. Children’s Environments Quarterly, 5 (3), 29-37.

Heitzler, C., Martin, S., Duke, J. ve Huhman, M. (2006). Correlates of physical activity in a national sample of children aged 9-13 years. Preventive Medicine, 42 (4), 254-260.

Hume, C., Ball, K. ve Salmon, J. (2006). Development and reliability of a selfreport questionnaire to examine children’s perceptions of the physical activity environment at home and in the neighborhood.

Hume, C., Salmon, J. ve Ball, K. (2007). Associations of children’s perceived neighborhood environments with walking and physical activity. American Journal of Health Promotion, 21 (3), 201-207.

Hume, C., Jorna, M., Arundell, L., Saunders, J., Crawford, D. ve Salmon, J. (2009). Are children’s perceptions of neighborhood social environments associated with their walking and physical activity? Journal of Science and Medicine in Sport, 12 (6), 637-641.

Jerrett, M., Almanza, E., Davies, M., Wolch, M., Wolch, J., Dunton, G., Spruiyj-Metz, D. Ve Pentz, M.A. (2013). Smart growth community design and physical activity in children. American Journal of Preventive Medicine, 45 (4), 386-392.

Kemperman, A. ve Timmermans, H. (2011). Children’s recreational physical activity. Leisure Sciences, 33 (3), 183-204.

Kohl, H.W. ve Hobbs, K.E. (1998). Development of physical activity behaviours among children and adolescents. Pediatrics, 101 (3), 549-554.

Lachowycz, K., Jones, A., Page, A., Wheeler, B. ve Cooper, A. (2012). What can global positioning systems tell us about the contribution of different types of urban greenspace to children’s physical activity? Health & Place, 18 (2), 586-594.

Li, M., Dibley, M., Sibbritt, D. ve Yan, H. (2006). Factors associated with adolescents’ physical activity in Xi’an City, China. Medicine and Science in Sports and Exercise, 38 (12), 2075-2085.

Loucaides, C. ve Jago, R. (2008). Differences in physical activity bu gender, weight status and travel mode to school in Cypriot children. Preventive Medicine, 47, 107-111.

Loucaides, C., Chedzoy, S., Bennett, N. ve Walshe, K. (2004). Correlates of physical activity in a Cypriot sample of sixth-grade children. Pediatric Exercise Science, 16, 25-36.

Molnar, B., Gortmaker, S., Bull, F. ve Buka, S. (2004). Unsafe to play? Neighborhood disorder and lack of safety predict reduced physical activity among urban children and adolescents. American Journal of Health Promotion, 18 (5), 378-386.

Mota, J., Almeida, M., Santos, P. ve Riberio, J.C. (2005). Perceived neighborhood environments and physical activity in adolescents. Preventive Medicine, 41 (4-5), 834-836.

Nader, P., Bradley, R., Houts, R., McRitchie, S. ve O’Brien, M. (2008). Moderate-to-vigorous physical activity from ages 9 to 15 years. The Journal of the American Medical Association, 300 (3), 295-305.

Oreskovic, N., Blossom, J., Field, A., Chiang, S., Winickoff, J. ve Kleinman, R. (2012). Combining global positioning system and accelerometer data to determine the locations of physical activity in children. Geospatial Health, 6 (2), 263-272.

Pabayo, R., Belsky, J., Gauvin, L. ve Curtis, S. (2011a). Do area characteristics predict change in moderate-to-vigorous physical activity from ages 11 to 15 years? Social Science & Medicine, 72 (3), 430-438.

Pabayo, R., Gauvin, L. ve Barnett, T. (2011b). Longitidual changes in active transportation to school in Canadian youth aged 6 through 16 years. Pediatrics, 128 (2), 404-413.

Quigg, R., Gray, A., Reeder, A., Holt, A. ve Waters, D. (2010). Using accelerometers and GPS units to identify the proportion of daily physical activity located in parks with playgrounds in New Zeland children. Preventive Medicine, 50 (5-6), 235-240.

Sallis, J. F., Prochaska, J. J. ve Taylor, W. C. (2000). A review of correlates of physical activity of children and adolescents. Epidemiology, 52 (5), 963- 975.

Sallis, J., Alcaraz, J., McKenzie, T. ve Hovell, M. (1999). Predictors of change in children’s physical activity over 20 months: Variations by gender and level of adiposity. American Journal of Preventive Medicine, 16 (3), 222- 229.

Shi, Z., Lien, N., Kumar, B. ve Holmboe-Ottensen, G. (2006). Physical activity and associated socio-demographic factors among school adolescents in Jiangsu Province, China. Preventive Medicine, 43 (3), 218-221.

Southward, E., Page, A., Wheeler, B. ve Cooper, A. (2012). Contribution of the school journey to daily physical activity in children aged 11-12 years. American Journal of Preventive Medicine, 43 (2), 201-204.

Spengler, J., Floyd, M., Maddock, J., Gobster, P., Suau, L. ve Norman, G. (2011). Correlates of park-based physical activity among children in diverse communities: Results from an observational study in two cities. American Journal of Health Promotion, 25 (5), 1-9.

Stettler, N., Bovet, P., Shamlaye, H., Zernel, B., Stallings, V. ve Paccaud, F. (2002). Prevalence and risk factors for overweight and obesity in children from Seychelles, a country in rapid transition: The importance of early growth. International Journal of Obesity and Related Metabolic Disorders: Journal of the International Association for the Study of Obesity, 26 (2), 214-219.

Stettler, N., Signer, T. M. ve Suter, P.M. (2004). Electronic games and environmental factors associated with childhood obesity in Switzerland. Obesity Research, 12 (6), 896-903.

Sunnegårdh, J., Bratteby, L. ve Sjölin, S. (1985). Physical activity and sports involvement in 8-and 13-year-old children in Sweden. Acta paediatrica Scandinavica, 74 (6), 904.

T.C. Sağlık Bakanlığı. (2013). Türkiye sağlıklı beslenme ve hareketli hayat programı 2013-2017. Ankara: T.C. Sağlık Bakanlığı Yayınları.

T.C. Sağlık Bakanlığı. (2014). Türkiye fiziksel aktivite rehberi. Ankara: T.C. Sağlık Bakanlığı Yayınları.

Timperio, A., Crawford, D., Telford, A. ve Salmon, J. (2004). Perceptions about the local neighborhood and walking and cycling among children. Preventive Medicine, 38 (1), 39-47.

Trapp, G., Giles-Corti, B., Christian, H., Bulsara, M., Timperio, A., McCormack, G.R. ve Villaneuva, K.P. (2012). Increasing children’s physical activity: Individual, social, and environmental factors associated with walking to and from school. Health Education & Behavior, 39 (2), 172-182.

Troped, P., Wilson, J., Matthews, C., Cromley, E. ve Melly, S. (2010). The built environment and location-based physical activity. American Journal of Preventive Medicine, 38 (4), 429-438.

Trost, S., Kerr, L., Ward, D. ve Pate, R. (2001). Physical activity and determinants of physical activity in obese and non-obese children. International Journal of Obesity & Related Metabolic Disorders, 25, 822-829.

USDHHS. (2008). 2008 Physical activity guidelines for Americans: Be active, healthy, and happy!. Washington: U.S. Deparment of Health & Human Services.

Van Der Horst, K., Paw, M., Twisk, J. ve Van Mechelen, W. (2007). A brief review on correlates of physical activity and sedentariness in youth. Medicine & Science in Sports & Exercise, 39 (8), 1241-1250.

Van Sluijs, E., Jones, N., Jones, A., Sharp, S., Harrison, F. ve Griffin, S. (2011). School-level correlates of physical activity intensity in 10-year-old children. Pediatric Obesity, 6 (2), 574-581.

Van Sluijs, E., Skidmore, P., Mwanza, K., Jones, A., Callaghan, A., Ekelund, U., Harrison, F., Harvey, I., Panter, J., Wareham, N.J., Cassidy, A. ve Griffin, S.J. (2008). Physical activity and dietary behaviour in a populationbased sample of British 10-year old children: The SPEEDY study (Sport, physical activity and eating behaviour: environment determinants in young people. BMC Public Health, 8 (1), 388.

Wheeler, B., Cooper, A., Page, A. ve Jago, R. (2010). Greenspace and children’s physical activity: A GPS/GIS analysis of the PEACH project. Preventive Medicine, 51 (2), 148-152.

World Health Organization, WHO. (2000). Obesity: Preventing and managing the global epidemic (No.894). Geneva: World Health Organization Press.

World Health Organization, WHO. (2014a). Childhood overweight and obesity. 17 Nisan 2014, http://www.who.int/dietphysicalactivity/childhood/en/.

World Health Organization, WHO. (2014b). Physical activity. 27 Mayıs 2014, http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs385/en/.

Woodfield, L., Duncan, M., Al-Nakeeb, Y., Nevill, A. ve Jenkins, C. (2002). Sex, ethnic and socio-economic differences in children’s physical activity. Pediatric Exercise Science, 14 (3), 277-285.

Yin, L., Raja, S., Li, X., Lai, Y., Epstein, L. ve Roemmich, J. (2013). Neighborhood for playing: Using GPS, GIS and accelerometry to delineate areas within youth are physically active. Urban Studies, 50 (14), 2922-2939.

Ziviani, J., Scott, J. ve Wadley, D. (2004). Walking to school: Incidental physical activity in the daily occupations of Australian children. Occupational Therapy International, 11 (1), 1-11.

Kaynak Göster