Çağlar KARAKURT

SANAL MAĞAZA ATMOSFERİ UNSURLARI VE INSTAGRAM MAĞAZA ATMOSFERİ UNSURLARININ KARŞILAŞTIRILMASI INSTAGRAM MAĞAZA ATMOSFERİ UNSURLARINI BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

19 Mayıs Sosyal Bilimler Dergisi

2021-Cilt: 2 - Sayı: 4

790-815

E-Atmosfer, E-Atmosferik Unsurlar, Çevrimiçi Satın Alma, Sosyal Medya, Instagram

6024

Benzer Makaleler

SOSYAL MEDYA PAZARLAMASININ TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINA ETKİSİ: INSTAGRAM KULLANICILARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

Dijital Çağda İşletmecilik Dergisi

Betül BOZYİĞİT, İsmail METİN

GIDA TAKVİYESİ SATIN ALMA SÜRECİNİ ETKİLEYEN UNSURLAR, DİJİTAL ETKİLEYİCLERİN ÖNEMİ VE TÜKETİCİ SATIN ALMA MODELLERİ

İstanbul Ticaret Üniversitesi Girişimcilik Dergisi

Hülya ÖZTAN KURU, Figen YILDIRIM

Tüketicilerin Sosyal Medya Reklamlarına Yönelik Tutumlarının Plansız Satın Alma Davranışına Etkisinde Hedonik Satın Alma Davranışının Aracılık Rolü

Ege Akademik Bakış Dergisi

İsmail YAPRAK, Suzan COBAN

Genç Tüketicilerin Sosyal Medya Reklamlarına Yönelik Satın Alma Davranışlarının Teknoloji Kabul Modeli İle İncelenmesi: Gümüşhane Üniversitesi Örneği

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Ceren AYDIN, Birgül TAŞDELEN

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GÖZÜNDEN YENİ DÖNEM KANAAT ÖNDERLERİ SOSYAL MEDYA FENOMENLERİ ARAŞTIRMASI-SİNOP ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Funda İNCE BAKİ

Modifiye Atmosferde Ambalajlanan Az İşlenmiş Altıntop Segmentlerinin Fizyolojik Fiziksel Kimyasal Özellikleri ve Duyusal Değerlendirmesi

Journal of Agricultural Sciences

Zehra AYHAN, Emel KARAÇAY

Modifiye Atmosferde Ambalajlanan Az İşlenmiş Altıntop Segmentlerinin Fizyolojik Fiziksel Kimyasal Özellikleri ve Duyusal Değerlendirmesi

Tarım Bilimleri Dergisi

Zehra AYHAN, Emel KARAÇAY

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SATIN ALMA DAVRANIŞI ÜZERİNDE SOSYAL MEDYA FENOMENLERİNİN ROLÜ YOUTUBERLAR ÖRNEĞİ

Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Pelin YOLCU