Dijital Çağda İşletmecilik Dergisi

Cilt: 6 Sayı: Özel Sayı -2023Son Sayı