Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Cilt: 22 Sayı: Cumhuriyet'in 100. Yılı -2023Son Sayı