Modifiye Atmosferde Ambalajlanan Az İşlenmiş Altıntop Segmentlerinin Fizyolojik Fiziksel Kimyasal Özellikleri ve Duyusal Değerlendirmesi

Bu çalışmanın amacı az işlenmiş ve modifiye atmosferde ambalajlanmış altıntop segmentlerinin fizyolojik, fiziksel, kimyasal, ve duyusal özelliklerinin incelenmesidir. Bu amaçla altıntop yüzeyleri sanite edilmiş, soyulmuş, segmentlerine ayrılmış ve segmentler polipropilen tabaklarda pasif ve aktif modifiye atmosfer altında ambalajlanmıştır. Fizyolojik, fiziksel, kimyasal ve duyusal özellikler 4°C’de 15 gün depolama boyunca izlenmiştir. Kimyasal özelliklerde modifiye atmosferin önemli bir etkisi gözlenmemiştir (p>0.05). Depolama boyunca segmentlerin  L*, a*, b* renk değerlerinde önemli bir değişim olmazken (p>0.05), tekstür değerleri bütün uygulamalarda artış göstermiştir (p£0.05). Altıntop segmentleri yüksek oksijen uygulaması (%70) altında duyusal özellikleri dikkate alındığında 10 gün boyunca dayanırken, aktif (%20 oksijen +  %10 karbon dioksit) ve pasif (hava atmosferi) modifiye atmosfer uygulamaları altında tepeboşluğu oksijenin azalmasından dolayı 10 günden az dayanmıştır. Altıntoplar yüksek oksijen uygulaması kullanılarak tüketime hazır segmentler halinde dikkate alınabilir bir raf ömrü, kalite ve tüketim kolaylığı ile hazırlanabilir

Physiological Physical Chemical Characteristics and Sensory Evaluation of Minimally Processed Grapefruit Segments Packaged under Modified Atmosphere

Bu çalışmanın amacı az işlenmiş ve modifiye atmosferde ambalajlanmış altıntop segmentlerinin fizyolojik, fiziksel, kimyasal, ve duyusal özelliklerinin incelenmesidir. Bu amaçla altıntop yüzeyleri sanite edilmiş, soyulmuş, segmentlerine ayrılmış ve segmentler polipropilen tabaklarda pasif ve aktif modifiye atmosfer altında ambalajlanmıştır. Fizyolojik, fiziksel, kimyasal ve duyusal özellikler 4°C’de 15 gün depolama boyunca izlenmiştir. Kimyasal özelliklerde modifiye atmosferin önemli bir etkisi gözlenmemiştir (p>0.05). Depolama boyunca segmentlerin  L*, a*, b* renk değerlerinde önemli bir değişim olmazken (p>0.05), tekstür değerleri bütün uygulamalarda artış göstermiştir (p£0.05). Altıntop segmentleri yüksek oksijen uygulaması (%70) altında duyusal özellikleri dikkate alındığında 10 gün boyunca dayanırken, aktif (%20 oksijen +  %10 karbon dioksit) ve pasif (hava atmosferi) modifiye atmosfer uygulamaları altında tepeboşluğu oksijenin azalmasından dolayı 10 günden az dayanmıştır. Altıntoplar yüksek oksijen uygulaması kullanılarak tüketime hazır segmentler halinde dikkate alınabilir bir raf ömrü, kalite ve tüketim kolaylığı ile hazırlanabilir.