İstanbul Ticaret Üniversitesi Girişimcilik Dergisi

Cilt: 7 Sayı: 13 -2023Son Sayı