Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Sayı: 34 -2023Son Sayı