Tarık GEDİK, Mehmet Nurullah KURUTKAN, Muhammet ÇİL

Yeşil Pazarlama Algısı ve Yeşil Satın Alma Davranışı: Düzce Üniversitesi Örneği

Green Marketing Perception and Green Purchasing Behaviors: The Case of Duzce University

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi

2014 - Cilt: 10 - Sayı: 1

1 - 13

Green marketing, Green products, Green purchasing behaviors, Duzce University

23 21

Benzer Makaleler

Somatoform ağrı bozukluğu: Tanımlayıcı özellikler ve diğer ruhsal bozukluklarla ilişkileri

Türk Psikiyatri Dergisi

Afşin SAĞDUYU, Murat REZAKİ, Bengü GÜRSOY REZAKİ, İncila KAPLAN, Güliz ÖZGEN

Bir Sosyal Politika Aracı Olarak Sosyal Güvenlik: Dünya’da ve Türkiye’de Gelişimi Üzerine Bir İnceleme

Yönetim Bilimleri Dergisi

Bora YENİHAN

İBRAHİM SÜREYYA BEY (YİĞİT) 'İN HAYATI VE PARLAMENTER FAALİYETLERİ

Turkish Studies (Elektronik)

Vicdan ÖZTÜRK

Systemic Scleroderma in Childhood: A Case Report

Archives of Rheumatology

ASLI ASLAN, Güldane KOTUROĞLU, BETÜL SÖZERİ, Zafer KURUGÖL

Anti-pankreatik antikor, anti-nötrofil sitoplazmik antikor ve anti- Saccharomyces cerevisiae antikorlarının inflamatuvar barsak hastalıklarındaki tanısal değeri ve hastalık aktivitesi ile ilişkilerinin değerlendirilmesi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Erhan TATAR, Cem ÇEKİÇ, Serkan İPEK, Sezgin VATANSEVER, Serdal DEMİR, Firdevs TOPAL, Dilek SOYSAL ERSİL, Belkıs ÜNSAL

İnternet Bağımlılığı ile Başa Çıkmada Bilişsel Davranışçı Yaklaşımın Kullanılması: Bir Olgu Sunumu

Addicta: The Turkish Journal on Addictions

SEVAL ERDEN, OSMAN HATUN

Fossil and Recent Distribution and Ecology of Ancient Asexual Ostracod Darwinula stevensoni (Ostracoda, Crustacea) in Turkey

Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research

MEHMET YAVUZATMACA, OKAN KÜLKÖYLÜOĞLU

Einige Bemerkungen zum Gedicht „Füße hast du und Flügel“ von Christa Peikert-Flaspöhler

DİYALOG. Interkulturelle Zeitschrift für Germanistik

Otto HOLZAPFEL