Asia Minor Studies yılda iki kez yayınlanan (Ocak ve Temmuz), kör hakemlik yöntemi ile gözden geçirilen uluslararası akademik bilginin serbest dolaşımı ve yaygınlaştırılması için çalışan açık erişimli bir dergidir. Derginin yayın dili Türkçedir. Aynı zamanda İngilizce ve Rusça yayınlar da kabul edilmektedir. Asia Minor Studies şu alanlardan yayın kabul etmektedir.

• Arkeoloji• Coğrafya • Edebiyat• Felsefe • İşletme, İktisat, Ekonomi• İletişim• Sosyoloji• Tarih

Cilt: 9 - Sayı: 1 - 2021 Son Sayı