Cüneyt KANAT ve Devrim BURÇAK, Sorularla Haçlı Seferleri, Yeditepe Yayınevi, İstanbul, Kasım 2018, 319 Sayfa, ISBN:978-605-5200-29-9

Eserin müelliflerinden biri olan Prof. Dr. Cüneyt KANAT Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü’nde lisans öğrenimini tamamlamıştır. Müteakiben Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde akademik kariyerine devam etmiş ve halen aynı üniversitede öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Diğer müellifimiz Devrim BURÇAK ise Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünde ve ardından Ege üniversitesi Tarih Bölümü’nde lisans öğrenimini tamamlamıştır. Halen Ege Üniversitesi Tarih bölümünde doktora eğitimini devam etmektedir.

Eserin müelliflerinden biri olan Prof. Dr. Cüneyt KANAT Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü’nde lisans öğrenimini tamamlamıştır. Müteakiben Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde akademik kariyerine devam etmiş ve halen aynı üniversitede öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Diğer müellifimiz Devrim BURÇAK ise Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünde ve ardından Ege üniversitesi Tarih Bölümü’nde lisans öğrenimini tamamlamıştır. Halen Ege Üniversitesi Tarih bölümünde doktora eğitimini devam etmektedir.

___

  • Kitap Tanıtımı: Cüneyt KANAT ve Devrim BURÇAK, Sorularla Haçlı Seferleri, Yeditepe Yayınevi, İstanbul, Kasım 2018, 319 Sayfa, ISBN:978-605-5200-29-9
  • Kitap Tanıtımı: Cüneyt KANAT ve Devrim BURÇAK, Sorularla Haçlı Seferleri, Yeditepe Yayınevi, İstanbul, Kasım 2018, 319 Sayfa, ISBN:978-605-5200-29-9