İŞLETMELER ARASI PAZARLAMADA İLİŞKİ PAZARLAMASI İLE MODERN PAZARLAMA YÖNTEMLERİ ARASINDAKİ BAĞINTILAR

Son yıllarda işletmeler, dağıtım kanalında kendileri ile birlikte çalışan aracı müşterileri ve tedarikçileri ile kısa vadeli ilişkiler geliştirmek yerine, uzun dönemli, işbirliğine dayanan iyi ilişkilere önem vermeye başladılar. Bu iyi ilişkilerin geliştirilebilmesi için de, alıcı ve satıcı işletmeler arasında ilişki pazarlaması ile birlikte, işbirliğine dayalı pazarlama, veri tabanlı pazarlama, yinelemeli pazarlama, bire-bir pazarlama ve doğrudan pazarlama yöntemlerinin de kullanıldığı görülmektedir. İşletmeler arası pazarlamada, bu yöntemlerin birlikte kullanımının aralarında bağıntılar oluşturabileceği düşüncesinden yola çıkarak; bu çalışmada, ilişki pazarlaması ile işbirliğine dayalı pazarlama, veri tabanlı pazarlama, yinelemeli pazarlama, bire-bir pazarlama ve doğrudan pazarlama arasındaki bağıntılar analiz edilmektedir.

İŞLETMELER ARASI PAZARLAMADA İLİŞKİ PAZARLAMASI İLE MODERN PAZARLAMA YÖNTEMLERİ ARASINDAKİ BAĞINTILAR

Son yıllarda işletmeler, dağıtım kanalında kendileri ile birlikte çalışan aracı müşterileri ve tedarikçileri ile kısa vadeli ilişkiler geliştirmek yerine, uzun dönemli, işbirliğine dayanan iyi ilişkilere önem vermeye başladılar. Bu iyi ilişkilerin geliştirilebilmesi için de, alıcı ve satıcı işletmeler arasında ilişki pazarlaması ile birlikte, işbirliğine dayalı pazarlama, veri tabanlı pazarlama, yinelemeli pazarlama, bire-bir pazarlama ve doğrudan pazarlama yöntemlerinin de kullanıldığı görülmektedir. İşletmeler arası pazarlamada, bu yöntemlerin birlikte kullanımının aralarında bağıntılar oluşturabileceği düşüncesinden yola çıkarak; bu çalışmada, ilişki pazarlaması ile işbirliğine dayalı pazarlama, veri tabanlı pazarlama, yinelemeli pazarlama, bire-bir pazarlama ve doğrudan pazarlama arasındaki bağıntılar analiz edilmektedir.