Baş Editör

Doç. Dr. Engin EROĞLU

Dergi Hakkında

2005 yılında kurulmuş olan DÜOD, 2015 yılından itibaren elektronik ortamda basılmakta olup; yılda iki kez (Haziran-Aralık) olmak üzere, Türkçe ve İngilizce dillerinde tam metin orijinal araştırma ve derleme makaleleri yayınlamaktadır.

Tarandığı İndeksler

CAB Full-text and Abstracts, EBSCO

Cilt: 16 - Sayı: 2 - 2020 Son Sayı