Benzer Makaleler

Akademik Çeviri Eğitimi ve Çeviri Bilgisi Alt Edinci

Alman Dili ve Edebiyatı Dergisi

Nilgin TANIŞ POLAT

DÜNYADA MÜZİK ARAŞTIRMALARINA GENEL BİR BAKIŞ VE KKÜ I. ULUSLARARASIL MÜZİK ARAŞTIRMALARI ÖĞRENCİ KURULTAYI

Online Journal of Music Sciences

Ali UÇAN

DÜNYADA MÜZİK ARAŞTIRMALARINA GENEL BİR BAKIŞ VE KKÜ I. ULUSLARARASIL MÜZİK ARAŞTIRMALARI ÖĞRENCİ KURULTAYI

Çevrimiçi Müzik Bilimleri Dergisi

Ali UÇAN

ÇEVİRİ EĞİTİMİNDE ÇEVİRMEN ADAYI ÖĞRENCİLERİN EDİNMESİ GEREKEN TEMEL BECERİLERE BİR ÜST BAKIŞ

Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi

Nesrin ŞEVİK, Mehmet GÜNDOĞDU

Çeviri edincinden çevirmen edincine geçişte çevirmen adaylarının sorumlulukları ve çeviri eğitiminin bu sürece katkısı

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi

Mehmet Cem ODACIOĞLU

Sözlü Çeviri Edinci Ölçeğinin Geliştirilmesi (SÖZÇE) ve katılımcıların sözlü çeviri edincine ilişkin görüşleri

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi

Fatma ÜNAL, Fadime ÇOBAN ODACIOĞLU

Gerçekçi Matematik Eğitiminin Etkililiğinin Değerlendirilmesi: Meta-Tematik Analiz / Evaluation of the Effectiveness of Realistic Mathematics Education: Meta-Thematic Analysis

e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi

Şenel ELALDI

FARKLI SAGITTAL ISKELETSEL PATERNE SAHIP YETIŞKIN TÜRK HASTALARDA HYOID KEMIK KONUMUNUN DEĞERLENDIRILMESI

Current Research in Dental Sciences

Şirin HATİPOĞLU, Esra ÇİFÇİ ÖZKAN, Gül Sümeyye HABERDAR