Cansu ARISOY, Oğuzcan AKGÖL

DÜNYA DÜĞÜNDEN İBARETTİR: REALITY SHOW BAĞLAMINDA “ZUHAL TOPAL’LA SOFRADA” PROGRAMI ÖRNEĞİ

THE WORLD IN TRUTH IS A WEDDING: EXAMPLE OF "ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA" IN THE CONTEXT OF REALITY SHOW

İstanbul Arel Üniversitesi İletişim Çalışmaları Dergisi

2018-Cilt: 7 - Sayı: 14

91-110

Reality Show, gerçeklik televizyonu, benlik, vitrin, performans

Reality show, reality television, self, display, performance

6540