Arteoloji Dergisi

Arteoloji Dergisi, Nisan ve Ekim aylarında yılda iki defa (biannualy) yayınlanan açık erişimli uluslararası nitelikte hakemli akademik bir e-dergidir.

Arteoloji Dergisi’nde yayınlanan tüm yazıların, dil, bilim ve hukûki açıdan bütün sorumluluğu yazarlarına, yayın hakları ise Arteoloji Dergisi’ne aittir. Yayın Kurulu dergiye gönderilen yazıları yayınlayıp yayınlamamakta serbesttir. Gönderilen yazılar iade edilmez.Arteoloji Dergisi’nin yayın ilkelerine uygun olarak gönderilen makalelerde APA (American Psychological Association) stili kullanılmalıdır.

Arteoloji Dergisi’nin yayın dili Türkçe, İngilizce ve İtalyanca’dır. Özgün ve kuramsal araştırma, inceleme, derleme, kitap tanıtımı ve çeviri makalelere yer verilir. Akademik çalışmanın yeni bulgu ve bilgilere sahip bir değere sahip olması beklenir. Arkeoloji, Sanat Tarihi, Müzecilik, Mitoloji, Kültürel Miras, Mimarlık Tarihi, Koruma-Onarım ve Güzel Sanatlar alanındaki kuramsal nitelikli çalışmaların ve literatüre önemli katkı sağlayacak araştırmaların yayınlanması esas olup bu hedef doğrultusundaki yayınlara yer verilecektir. Gönderilen makaleler için editör tarafından hakem süreci başlamadan önce intihal benzerlik raporu alınacaktır. Benzerlik oranı %15’ten fazla olan çalışmalar iade edilecek ve gerekirse düzeltme istenecektir.

Cilt: 3 Sayı: 1 -2024Son Sayı

Arteoloji Dergisi-Cover
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Başlangıç: 2022
  • Yayıncı: Mustafa Gürbüz Beydiz

17.3b10.4b