Dakka Halk Sanatı Olarak Çek Çek Resimleri

Bangladeş halk sanatı, ülkenin kültürel mirasının zengin ve renkli bir yönüdür. Bangladeş halkının gelenekleri ve inançları; bu makalede ele alınan çek çek halk sanatı üzerinden anlatılmaya çalışılmıştır. Ayrıca kültürel değişim ve küreselleşme nedeniyle, Bangladeş halk sanatının tarihi ile sanatsal evrimi eleştirel bir şekilde incelenmiştir. Genel olarak varsayıldığı gibi çek çek resimleri sadece halk sanatıyla ilgili değildir, aynı zamanda şehir sakinleri arasında da çok ünlüdür. Resimlerin bu özelliğinden dolayı bu sanat "şehir halk sanatı" olarak da adlandırılmıştır. Bu makalede, çek çek sanatın özellikleri, boyama süreçleri, resimlerde işlenen konular ve Dakka'daki kent sakinlerinin günlük yaşamlarına nasıl dâhil olduğu araştırılmıştır. Bu üç tekerlekli araçlar üzerinde sergilenen sanat, kent halkının yaratıcılığının ve hayal gücünün bir yansıtmaktadır. Bisikletli çek çeklerin karmaşık tasarımlarla süsleme sanatı, bu araçları hareketli tuvallere, bölgesel çeşitliliklere ve sosyal yorumlara dönüştürmüştür. Kent peyzajları gelişmeye devam ettikçe, sanat formu da uyum sağlayarak geleneği modernlikle harmanlamıştır. Bu araştırma, çek çek sanatının kentsel anlatının nasıl ayrılmaz bir parçası haline geldiğini, geçmişi bugüne nasıl bağladığını ve sanatsal bir ustalıkla ve kültürel rolünü nasıl onayladığını yansıtmayı amaçlamıştır.

Rickshaw Paintings As City Folk in Dhaka

The folk art of Bangladesh is a rich and colorful aspect of the country's cultural heritage. It reflects the traditions and beliefs of the Bangladeshi people through various folk arts expressions. Due to cultural alteration and globalization, it’s high time to critically portray the history and evolution of Bangladeshi folk art to its significance. As is generally assumpted the rickshaw paintings isn’t only related with folk art it’s also very famous among the city-dwellers. The characteristic of the paintings called as "city folkart". The structure of art, painting processes, the subjects covered in the paintings and how it is involved in the daily lives of city residents in Dhaka will be discussed. The artistry displayed on these three-wheeled vehicles is a reflection of the creativity and imagination of the city folk. The art of adorning cycle rickshaws with intricate designs has transformed these vehicles into moving canvases, regional variations, and social commentary. As urban landscapes continue to evolve, the art form has adapted, blending tradition with modernity. This exploration reflects on how rickshaw art has become an integral part of the urban narrative, connecting the past with the present, and affirming its role as an artistic ingenuity and cultural pride.

___

Alamy, (2024, 02, 03). https://www.alamy.com/stock-photo/dhaka-rickshaw-decoration.html?sortBy=relevant

Ashavabik (2024, 02, 01). https://ashavabik.blogspot.com/2013/02/traditional-rickshaw-art-in-bangladesh_1.html

Collections, (2024, 02, 03). https://collections.artsmia.org/art/112022/dancing-girls-taking-jinrikisha-japan

Cometlike, (2024, 02, 05). https://cometlike.wordpress.com/tag/rickshaw-wala/

Design Academy Bangladesh. (2016, 16, 10). Rickshaw art in Bangladesh YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=EDNXxMLjUIM.

Gallagher, R. (1992). The Rickshaws of Bangladesh. Dhaka.

Glassie, H. (1997). Art and Life in Bangladesh. Bloomington and Indianapolis

Kathmandu and beyond (2024, 02, 03). https://www.kathmanduandbeyond.com/rickshaw-art-bangladesh/

Kirkpatrick, J. (1997, 12, 05).  Bangladeshi Arts of tthe Ricksha. 

https://www.asianart.com/articles/ricksha/index.html

Protibha, (2024, 02, 01). https://protibha.org/

Rickshaw.(2021, 17, 06). In Banglapedia.

http://en.banglapedia.org/index.php?title=Rickshaw

Rickshaw Art in Bangladesh. (2014, 09, 15). Rickshaw Art in Bangladesh. Facebook. Retrieved February 20, from https://www.facebook.com/RickshawPaintInBangladesh/?locale=en_GB

Rickshaw Paint In Bangladesh, (nd). Facebook. Retrieved February 20, from https://www.facebook.com/RickshawPaintInBangladesh/photos/a.688059507921973/783526271708629/?type=3

Travelbeginsat40, (2024, 02, 29). https://www.travelbeginsat40.com/2019/11/bangladesh-rickshaw-art-photo-journey/