Concomitant heart and brain hydatid cyst without other organ involvement: A case report

Echinococcosis granulosus’un şerit formu insan vücudunda parazitik enfeksiyona sebep olabilir. Erişkin form için son konak sıklıkla köpekler olup, şerit form köpeklerin sindirim sisteminde yaşar. Kist hidatiğin insana bulaşması köpeklerle direkt temasla ya da parazitin larvalarıyla kirlenmiş su ve yiyecekler yüzündendir. Enfekte hayvanlarla temas veya kontamine yiyeceklerin vücuda alınmasıyla insanlar nadiren ara konak olabilir. Bu makalede serebral ve kardiak kistleri olan pediatrik bir olgu sunulmuştur. Olgu bir yıl önce primer kist hidatik tanısıyla opere edilmiştir. Kistler Downling tekniği ile rüptüre edilmeden doğurtulmasına rağmen aynı bölgede tekrarlamıştır. Bilgisayarlı tomografi, ekokardiyografi ve abdominal ultrasonografi incelemeleri sonrasında ilk odağın kalp sol atriumunda olduğu tespit edilmiştir. Bu rapor, eş zamanlı beyin ve kalp tutulumuna vurgu yapmak için yazılmıştır.

Diğer organların tutulumu olmaksızın eş zamanlı kalp ve beynin kist hidatik tutulumu: Olgu bildirimi

The tapeworm Echinococcosis granulosus can cause parasitic disease in the human body. The definitive host for the adult form is usually dog, in the intestine of which tapeworm lives in large numbers. Hydatid cyst is caused by water and food polluted with parasites’ larva, or direct contact with dogs. Humans can rarely become intermediate hosts when they are infected by ingesting contaminated food, or by contact with infected animals. We report a pediatric case with cerebral and cardiac involvement. The patient had been operated with the diagnosis of primary multiple cyst hydatid disease one year before. Cysts were delivered by the Downling technique at the operation without rupture, but they relapsed in the same area. The first origin was investigated by thorax-abdominal computed tomography, echocardiography, abdominal ultrasonography. The focus of the cyst was found in the left atrium. This report has been written to stress concomitant brain and cardiac involvement of hydatid cyst disease.

Kaynakça

1. Turgut M. Intracranial hydatidosis in Turkey: Its clinical presentation, diagnostic studies surgical management, and outcome. A review of 276 cases. Neurosurg Rev 2001; 24:200- 208.

2. Ersahin Y, Mutluer S, Guzelbag E. Intracranial hydatid cysts in children. Neurosurgery 1993; 33:219-225.

3. Maden O, Atak R, Yetgin E. An unusual primary left ventricular hydatid cyst complicated by cardiac tamponade. Angiology 2002; 53:487–491.

4. Aleksic-Shihabi A, Vidolin EP. Cystic echinococcosis of the heart and brain: a case report. Acta Med Okayama. 2008; 62: 341-344.

5. Bükte Y, Kemaloglu S, Nazaroglu H, Ozkan U, Ceviz A, Simsek M. Cerebral hydatid disease: CT and MR imaging findings. Swiss Med Wkly. 2004; 134:459-467.

6. Carrea R, Dowling E Jr, Guevara JA. Surgical treatment of hydatid cysts of the central nervous system in pediatric age (Dowling’s technique). Childs Brain 1975; 1:4-21.

7. Tuzun M, Altinors N, Arda IS, Hekimoglu B. Cerebral hydatid CT and MR findings. Clin Imaging 2002; 26: 353-357.

8. Per H, Kumandaş S, Gümüş H, Kurtsoy A. Primary soliter and multiple intracranial cyst hydatid disease: report of five cases. Brain Dev 2009; 31: 228-233.

9. Ciurea AV, Vasilescu G, Nuteanu L, Carp N. Cerebral hydatid cyst in children. Experience of 27 cases. Childs Nerv Syst 1995; 11:679-685.

10. Salehi M, Soleimani A. Cardiac echinococcosis with negative serologies: a report of two cases. Heart Lung Circ. 2009; 18:59- 61.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1018-8681
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 1984

6.2b 3.7b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Hekim tutumları üzerine bir çalışma: Ölüm ve ölümcül hastaya yaklaşım

Ayşe ÖZKİRİŞ, GÜLCAN GÜLEÇ, Çınar YENİLMEZ, AHMET MUSMUL, Meltem YANAŞ

Çocuk ve ergen psikiyatrisi polikliniğine başvuran hastalarda tanı dağılımı

İBRAHİM DURUKAN, DURSUN KARAMAN, Koray KARA, Türker TÜRKER, Ali Evren TUFAN, ÖZHAN YALÇIN, Koray KARABEKİROĞLU

Uçucu madde kötüye kullanımı olan ergenlerin altı aylık izlem sonuçları

İBRAHİM TAYMUR, Hidayet ÇALIŞKAN, Hakan VAROL

Demans tablosuyla gelen nörosifiliz olgusu

Süleyman ÖZSELEK, Murat ERDEM, Özcan UZUN, A. Turan ILICA, Aytekin ÖZŞAHİN

Paranoid tip şizofreni tanısı alan bir hastada reduplikatif paramnezi, intermetamorfoz ve capgras sendromu birlikteliği: Bir olgu sunumu

RABİA BİLİCİ, A. Evren TUFAN, Karakaş Görkem UĞURLU, Sadullah SAĞLAM, Mustafa NAMLI

Akut lityum zehirlenmesinde tanı ve tedavi güçlükleri: Olgu sunumu

Nesrin Buket TOMRUK, Arslan Mehtap DELİCE, ABDULLAH YILDIRIM, Nihat ALPAY

Çocuk suçluluğunda sosyal ve coğrafi bölgenin belirleyici rolü

Yavuz SELVİ

Tip 2 diyabetes mellituslu hastalarda yaşam kalitesi ve ruhsal belirtiler

İlkay ÖZDEMİR, Çiçek HOCAOĞLU, MUSTAFA KOÇAK, H. Önder ERSÖZ

Madde bağımlılığı tanısı alan gençlerde cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve aile planlaması ile ilgili bilgi düzeyi ve verilen eğitimin etkisi

HACER YALNIZ DİLCEN, Melike NEBİOĞLU, Saydam Birsen KARACAN, Mükerrem GÜVEN, Ömer GEÇİCİ

İdiyopatik Parkinson hastalığında motor ünite sayısı değişimi

Tamer YAZAR, Karagöz Nazan SAKALLI, MEHMET BARIŞ BASLO, DURSUN KIRBAŞ, Yavuz ALTUNKAYNAK, VİLDAN AYŞE YAYLA