Akut lityum zehirlenmesinde tanı ve tedavi güçlükleri: Olgu sunumu

Lityumun (Li) bipolar bozukluk tedavisinde etkinliği kanıtlanmış olmakla birlikte, terapötik indeksi çok dardır. İdame Li tedavisi alan hastaların çoğunda, tedavi sürecinde bir noktada toksisite oluşur. Lityumun farmakokinetik özellikleri nedeniyle, intoksikasyon tipine göre klinik belirtiler farklılıklar gösterir. Bu nedenle de, toksisitenin tanınması güç olabilir. Bu sunumda, çok yüksek lityum düzeylerine rağmen, hafif ve silik semptomlar gösteren bir olgunun klinik tablosu ve tedavisi literatür ışığında tartışılmaktadır. 37 yaşında bipolar bozukluk hastasının son üç gün içinde gelişen uykusuzluk, bulantı ve ince tremoru vardı ve serum Li düzeyi 5,4 mmol/L bulundu. Hasta, son 10 gündür 1200 mg/gün Li kullanmaktaydı. Forse alkalen diürez ve destekleyici tedavi ile 24 saatte serum Li düzeyi normal seviyeye indi. Lityum, psikiyatride maksimum alım dozlarına yakın düzeylerde kullanılır. Bazı intoksikasyon olgularında serum düzeyleri normal olabilirken, bazen de akut doz aşımlarında serum düzeyi çok yüksek olabilir. Ancak olgu, normal hücre içi yoğunluk nedeni ile asemptomatik kalabilir. Lityum intoksikasyonunun şiddeti ile en iyi korelasyonu klinik semptomlar gösterirler. Olgumuz, lityum intoksikasyonu tedavisinde kararların, serum lityum düzeylerinden çok klinik parametrelere dayalı olması gerektiğini desteklemektedir.

Diagnostic and therapeutic challenges in acute lithium intoxication: A case report

Lithium (Li) is a highly efficient therapy in bipolar disorder, but its therapeutic index is extremely narrow. The vast majority of patients receiving maintenance Li therapy become toxic at some point during their course of treatment. Due to its pharmacokinetics, the clinical effects of Li toxicity vary according to the type of intoxication; and diagnosis may be difficult. We present a case of lithium intoxication in whom, despite very high serum Li levels, the clinical presentation was very subtle and we discuss treatment strategies in line with literature. A 37 year old female bipolar patient with a serum Li concentration of 5.4 mmol/L had insomnia, nausea and fine tremor which developed in the last three days. She had been on Li carbonate 1200 mg/day for the last 10 days. She recovered and her Li level returned to normal in 24 hours with forced alkaline diuresis and supportive measures. Lithium carbonate is applied in psychiatry in doses close to the maximum intake level. In some cases of Li intoxication, serum Li levels may be normal. Conversely, in acute overdoses because of Li’s delayed serum equilibrium concentration may be very high, but because of normal intracellular concentrations, the patient may be asymptomatic. Clinical symptoms correlate best with severity of intoxication. Our case supports the approach that decisions regarding treatment in Li toxicity should be based on clinical parameters rather than Li levels.

Kaynakça

1. Peces R, Fernández EJ, Regidor D, Peces C, Sánchez R, Montero A, Selgas R. Treatment of acute lithium intoxication with highflux haemodialysis membranes. Nefrologia 2006; 26:372-378.

2. Timmer RT, Sands JM. Lithium intoxication. J Am Soc Nephrol 1999; 10:666-674.

3. Greller HA. Lithium: In Flomenbaum NE, Goldfrank LR, Hoffman RS, Howland MA, Lewin N, Nelson L (editors). Goldfrank’s toxicologic emergencies. New York: McGraw-Hill, 2006, 1052-1058.

4. Sadosty AT, Groleau GA, Atcherson MM. The use of lithium levels in the emergency department. J Emerg Med 1999; 17:887- 891.

5. Jaeger A, Sauder P, Kopferschmitt J, Tritsch L, Flesch F. When should dialysis be performed in lithium poisoning? A kinetic study in 14 cases of lithium poisoning. J Toxicol Clin Toxicol 1993; 31:429-447.

6. Dupuis RE, Cooper AA, Rosamond LJ, Campbell-Bright S. Multiple delayed peak lithium concentrations following acute intoxication with an extended-release product. Ann Pharmacother 1996; 30:356-360.

7. Aral H, Vecchio-Sadus A. Toxicity of lithium to humans and the environment - a literature review. Ecotoxicol Environ Saf 2008; 70:349-356.

8. Kato T, Fujii K, Shioiri T, Inubushi T, Takahashi S. Lithium side effects in relation to brain lithium concentration measured by lithium-7 magnetic resonance spectroscopy. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry 1996; 20:87-97.

9. Havle N, İlnem MC, Yener F, Dayan C. Serum lityum seviyesi çok yüksek olan hastaların prognozu kötü olmayabilir. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2009; 19:206-207.

10. Nagappan R, Parkin WG, Holdsworth SR. Acute lithium intoxication. Anaesth Intensive Care 2002; 30:90-92.

11. Apte SN, Langston JW. Permanent neurological deficits due to lithium toxicity. Ann Neurol 1983; 13:453-455.

12. Pandey S, Jain S, Chatterjee R. Acute lithium toxicity: two cases with different outcomes. Neurol India 2008; 56:484-485.

13. Puhr J, Hack J, Early J, Price W, Meggs W. Lithium overdose with electrocardiogram changes suggesting ischemia. J Med Toxicol 2008; 4:170-172.

14. Aronson JK (editor). Lithium. In: Meyler’s Side Effects of Psychiatric Drugs. First ed. San Diego, CA: Elsevier B.V., 2009, 125-184.

15. Offerman SR, Alsop JA, Lee J, Holmes JF. Hospitalized lithium overdose cases reported to the California Poison Control System. Clin Toxicol (Phila) 2010; 48:443-448.

16. Kesebir S, Akdeniz F, Vahip S. Lityum zehirlenmesine bağlı koreatetoz: Bir olgu ve literatürün gözden geçirilmesi. Türk Psikiyatri Derg 2001; 12:315-319.

17. Micheli F, Cersosimo G, Scorticati MC, Ledesma D, Molinos J. Blepharospasm and apraxia of eyelid opening in lithium intoxication. Clin Neuropharmacol 1999; 22:176-179.

18. Okusa MD, Crystal LJ. Clinical manifestations and management of acute lithium intoxication. Am J Med 1994; 97:383-389.

19. Scharman EJ. Methods used to decrease lithium absorption or enhance elimination. J Toxicol Clin Toxicol 1997; 35:601-608.

20. Bailey B, McGuigan M. Comparison of patients hemodialyzed for lithium poisoning and those for whom dialysis was recommended by PCC but not done: What lesson can we learn? Clin Nephrol 2000; 54:388-392.

21. Kesebir S, Akdeniz F, Vahip S. Lityum zehirlenmesi. Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi 2003; 11:316-324.

22. Fertel SB, Nelson LS, Goldfarb DS. Extracorporeal removal techniques for the poisoned patient: A review for the intensivist. J Intensive Care Med 2010; 25:139-148.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1018-8681
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 1984

5.5b 3.3b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Datura stramonium zehirlenmesi: Psikiyatrik belirtilerle başvuran olgu

Sevdegül KARADAŞ, Yavuz SELVİ, Mustafa ŞAHİN, Fatih SELVİ, Reşit ÖNCÜ, Fevzi ÖZGÖKÇE

Paranoid tip şizofreni tanısı alan bir hastada reduplikatif paramnezi, intermetamorfoz ve capgras sendromu birlikteliği: Bir olgu sunumu

RABİA BİLİCİ, A. Evren TUFAN, Karakaş Görkem UĞURLU, Sadullah SAĞLAM, Mustafa NAMLI

Akut lityum zehirlenmesinde tanı ve tedavi güçlükleri: Olgu sunumu

Nesrin Buket TOMRUK, Arslan Mehtap DELİCE, ABDULLAH YILDIRIM, Nihat ALPAY

Madde bağımlılığı tanısı alan gençlerde cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve aile planlaması ile ilgili bilgi düzeyi ve verilen eğitimin etkisi

HACER YALNIZ DİLCEN, Melike NEBİOĞLU, Saydam Birsen KARACAN, Mükerrem GÜVEN, Ömer GEÇİCİ

Çocuk ve ergen psikiyatrisi polikliniğine başvuran hastalarda tanı dağılımı

İBRAHİM DURUKAN, DURSUN KARAMAN, Koray KARA, Türker TÜRKER, Ali Evren TUFAN, ÖZHAN YALÇIN, Koray KARABEKİROĞLU

Demans tablosuyla gelen nörosifiliz olgusu

Süleyman ÖZSELEK, Murat ERDEM, Özcan UZUN, A. Turan ILICA, Aytekin ÖZŞAHİN

Uçucu madde kötüye kullanımı olan ergenlerin altı aylık izlem sonuçları

İBRAHİM TAYMUR, Hidayet ÇALIŞKAN, Hakan VAROL

Concomitant heart and brain hydatid cyst without other organ involvement: A case report

Mehmet Ali EKİCİ, Arzu EKİCİ, Hüseyin PER, Bülent TUNCER, Sefer KUMANDAŞ, ALİ KURTSOY

Çocuk suçluluğunda sosyal ve coğrafi bölgenin belirleyici rolü

Yavuz SELVİ

Hekim tutumları üzerine bir çalışma: Ölüm ve ölümcül hastaya yaklaşım

Ayşe ÖZKİRİŞ, GÜLCAN GÜLEÇ, Çınar YENİLMEZ, AHMET MUSMUL, Meltem YANAŞ