Aile içi cinsel istismar sonrası zedelenmiş cinsellik: Kompulsif cinsel davranışları olan bir olgu sunumu

Aile içi cinsel istismar, sebep olduğu utanç ve suçluluk duygularının yanı sıra, aileden ve yakın çevreden gizlenmesi nedeniyle tespit edilenden daha sık olarak yaşanan, istismara uğrayan bireyin şimdiki ve gelecekteki yaşantısını olumsuz etkileyen, bu konuda çalışanları oldukça zorlayan bir durumdur. Çocukluk çağı cinsel istismarı, Finkelhor ve Browne’nin travma modelinde ifade edildiği gibi, 4 ana başlık altında incelenen ciddi sorunlara neden olur. Bunlar, zedelenmiş cinsellik, ihanet duygusu, acizlik ve damgalanma şeklinde sıralanabilir. Zedelenmiş cinsellik, cinsel duygu ve davranışların normal gelişiminden sapması olarak tanımlanabilir. Cinsel istismar ve sebep olduğu zedelenmiş cinsellik bireyin cinsel kimlik gelişiminde, çocukluk ve ergenlik dönemi boyunca belirgin bozulmalar şeklinde ortaya çıkar. Cinsel istismar, psikopatolojik anlamda duygudurum bozuklukları ve travma sonrası stres bozukluğuna sebep olabileceği gibi, tekrarlayıcı, rastgele kompulsif davranışlar da ortaya çıkabilir. Bu olgu sunumunda, çocukluk döneminde maruz kaldığı cinsel istismarın uzun dönemdeki etkileri arasında sayılabilecek cinsel obsesyonlar ve kompulsif cinsel davranışlar sergileyen bir olgu sunulmuştur.

Traumatic sexuality after intrafamilial sexual abuse: a case report with compulsive sexual behaviour

Intrafamilial child sexual abuse is one of the most diffucult issue to be talked over and studied. All instances of abuse are not recognized or reported because of shame and guilt feelings, or hidden from other family members. It can lead to both immediate and long-term adverse behavioral and psychological effects that carry over into adulthood. A causal model identifying rehationship among sexual abuse situation characteristics, based on Finkelhor and Browne’s traumagenic model of childhood sexual abuse has four traumatic dynamics, including traumatic sexuality with abuse, feeling of betrayal, weakness and stigmatization. Traumatic sexuality can be defined as deviation of the development of sexual feelings and attitudes from normal. The documented long-term effects of childhood sexual abuse on adult functioning include affective disorders, self destructive behaviors, posttraumatic stress disorder and disturbed interpersonal relationships. In this article, we present a case with sexual obsessions and compulsive sexual behaviours, which developed after intrafamilial sexual abuse.

Kaynakça

1. Russel D. The Secret Trauma: Incest in the lives of girls and women. Basic Books, New York, 1986, 81–87.

2. Şahin F, Beyazova U: Çocuğun cinsel istismarında adli bildirim. Hekimin İkilemi. Adli Tıp Dergisi 2003; 17:47-51.

3. Ovayolu N, Uçan Ö, Serindağ S. Çocuklarda Cinsel İstismar ve Etkileri. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi 2007; 4:14-22.

4. Finkelhor D, Brown A. The traumatic impact of child sexual abuse: a conceptualization. Am J Orthopsychiatry 1985; 55:530– 541.

5. Davis JL, Petretic-Jackson PA. “The impact of child sexual abuse on adult interpersonal functioning. A review and synthesis of the empirical literature”. Aggress Violent Behav 2000; 5:291-328.

6. Jackson J, Calhoun K, Amick A, Maddever H, Habif V. Young adult women who report childhood intrafamilial sexual abuse: subsequent adjustment. Arch Sex Behav 1990; 19:211–221.

7. Gordy P. Group work that supports adult victims of childhood incest. Soc Casework 1983; 64:300–307.

8. Eliot AJ, Peterson LW. Maternal sexual abuse of male children: When to suspect and how to uncover it. Postgrad Med 1993; 94:169-172.

9. Fassler IR, Amodeo M, Griffin ML, Clay CM, Ellis MA. Predicting long-term outcomes for women sexually abused in childhood: Contribution of abuse severity versus family environment. Child Abuse Negl 2005;9:269-284.

10. O’Leary P, Coohey C, Easton SD. The effect of severe child sexual abuse and disclosure on mental health during adulthood. J Child Sex Abus 2010; 19:275-289.

11. Beitchman JH, Zucker KJ, Hood JE, DaCosta GA, Akman D. A review of the short term effects of child sexual abuse. Child Abuse Negl 1991; 15:537-556.

12. Black DW, Kehrberg LL, Flumerfelt DL. Characteristics of 36 subjects reporting compulsive sexual behavior. Am J Psychiatry 1997; 154:243-249.

13. Black DW. The epidemiology and phenomenology of compulsive sexual behavior. CNS Spectr 2000;5:26-35.

14. Carnes P. Addiction or compulsion: politics or illness? Sexual Addiction & Compulsivity 1996; 3:22.

15. Bergner RM. Sexual compulsion as attempted recovery from degradation: theory and therapy. J Sex Marital Ther 2002; 28:373-387.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1018-8681
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 1984

5.5b 3.3b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Erkeklerde cinsel mitlere inanma oranları ve mitlere inanmayı etkileyen faktörler

FUAT TORUN, SEBAHAT DİLEK TORUN, A. Nilüfer ÖZAYDIN

Validation study of the turkish version of the obsessive–compulsive drinking scale in male alcohol dependent inpatients

Cüneyt EVREN, Selime ÇELİK, Bilge EVREN, Reside AKSOY

Sivas il merkezinde intihar davranışının yaygınlığı ve bazı sosyodemografik faktörlerle ilişkisi

Özden POLATÖZ, Nesime KUĞU, Orhan DOĞAN, Gamze AKGÜZ

From social neurons to social cognition: implications for schizophrenia research

Martin BRUNE, Andreas EBERT

Beden dismorfik bozukluğu ve madde bağımlılığı: Bir olgu sunumu

Selime ÇELİK, Ergül FİDAN, Cüneyt EVREN, FATMA YEŞİM CAN, Birim S. DANIŞMANT, Şengül ÇAVUŞ, EVRİM ERTEN

Travma sonrası hayata küsme bozukluğu ölçeğinin (PTED self-rating scale) Türkçe uyarlamasının geçerlilik ve güvenilirlik çalışması

SÜHEYLA ÜNAL, Sevgi GÜNEY, ŞÜKRÜ KARTALCI, İsmail REYHANİ

Kronik tiner bağımlılığında erken başlangıçlı bilişsel yetersizlik, depresyon ve psikotik bozukluk: Olgu sunumu

MEHMET HAMİD BOZTAŞ, Çiftçi Çiğdem KAYGUSUZ, ÖZDEN ARISOY, Safiye GÜREL

Risperidone Treatment in a Steroid-Induced Psychosis Case

Ayşe MİLANLIOĞLU, Mustafa GÜLEÇ

Özkıyım yaşı yükseliyor mu?

Nur AKGÜN, Abdullah Aydın ÖZCAN, Mine KARAMAN, Harun YILMAZ, Selma BAŞYİĞİT, Dilara KARAHAN

Aile içi cinsel istismar sonrası zedelenmiş cinsellik: Kompulsif cinsel davranışları olan bir olgu sunumu

Yavuz SELVİ, PINAR GÜZEL ÖZDEMİR, Abdullah ATLI, Gündoğdu Songül KIRAN