Beden dismorfik bozukluğu ve madde bağımlılığı: Bir olgu sunumu

Beden Dismorfik Bozukluğu (BDB) psikiyatri uzmanlarının olduğu kadar, diğer tıp dallarındaki hekimlerin de karşılaşabileceği bir hastalıktır. Temel özelliği, görünümdeki hayali ya da hafif bir fiziksel kusurla ilişkili yoğun zihinsel uğraşıdır. BDB’de belirtiler, sıklıkla ergenlikte ya da genç erişkinlik çağında kendini gösterir ve tanı konmadan kalabilir. Bu yazıda, frontoparietal bölgesindeki saçların seyrek olmasını, “sürekli gözümün önüne gelen boşluklar” diye tanımlayan ve duyduğu kaygıyı yatıştırmak amacıyla düşük dozda benzodiyazepin kullanmaya başlayıp, sonrasında bağımlılık geliştiren bir olgu, literatür eşliğinde tartışılmıştır.

Body dysmorphic disorder and substance dependence: a case report

Body dysmorphic disorder is a relatively common disorder seen by psychiatrists as well as other physicians from various specialties. The main feature of the disorder is intense preoccupation with either imaginary or real, but minor imperfections in one’s appearance. Symptoms usually emerge in adolescence or young adulthood and may remain undiagnosed. In this article, we presented a case who had started taking low dose benzodiazepines to calm down the anxiety caused by frontoparietal hair loss which he defined as “empty areas that catch my eye continously”, and addicted to this drug.

Kaynakça

1. Phillips KA. The presentation of body dysmorphic disorder in medical settings. Prim Psychiatry 2006; 13:51-59.

2. Hollander E, Wong CM. Obsessive compulsive spectrum disorders. J Clin Psychiatry 1995; 56: 3-6.

3. Hollander E, Aronowitz BR. Comorbid social anxiety and body dysmorphic disorders: managing the complicated patient. J Clin Psychiatry 1999; 60:27-31.

4. Phillips KA. The broken mirror: Understanding and treating body dysmorphic disorder. New York: Oxford University Press, 1996, 162-164.

5. Rosen JM, Ramirez E. A comparison of eating disorders and body dysmorphic disorder on body image and psychological adjustment. J Psychosomatic Res 1998; 44:441-449.

6. Gunstad J, Phillips KA. Axis I comorbidity in body dysmorphic disorder. Compr Psychiatry 2003; 44:270-276.

7. Grant JE, Menard W, Pagano ME, Fay C, Phillips KA. Substance use disorders in individuals with body dysmorphic disorder. J Clin Psychiatry 2005; 66:309-316.

8. Phillips KA, McElroy SL, Hudson JI. Body dysmorphic disorder: an obsessive-compulsive spectrum disorder, a form of affective spectrum disorder, or both? J Clin Psychiatry 1995; 56:41-51.

9. American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders, Fourth ed. Text revision (DSMIVTR). Washington: American Psychiatric Association, 2000.

10. Phillips KA (editor). Body dysmorphic disorder. In: Somatoform and Factitious Disorders. Washington, DC: American Psychiatric Publishing, 2001, 67–94.

11. Sarwer DB, Wadden TA, Pertschuk MJ, Whitaker LA. Body image dissatisfaction and body dysmorphic disorder in 100 cosmetic surgery patients. Plast Reconstr Surg 1998; 101:1644- 1649.

12. Hollander E, Neville D, Frenkel M, Josephson S, Liebowitz MR. Body dysmorphic disorder. Diagnostic issues and related disorders. Psychosomatics 1992; 33:156-165.

13. Fallon P, Ackard DM. Sexual abuse and body image: In Cash TF, Pruzinsky T (editors). Body image: A handbook of theory, research and clinical practice. New York: The Guilford Press, 2002, 117–124.

14. Didie ER, Tortolani CC, Pope CG, Menard W, Fay C, Phillips KA. Childhood abuse and neglect in body dysmorphic disorder. Child Abuse Negl 2006; 30:1105-1115.

15. Grant JE, Kim SW, Crow SJ. Prevalence and clinical features of body dysmorphic disorder in adolescent and adult psychiatric inpatients. J Clin Psychiatry 2001; 62:517–522.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1018-8681
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 1984

5.5b 3.3b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Travma sonrası hayata küsme bozukluğu ölçeğinin (PTED self-rating scale) Türkçe uyarlamasının geçerlilik ve güvenilirlik çalışması

SÜHEYLA ÜNAL, Sevgi GÜNEY, ŞÜKRÜ KARTALCI, İsmail REYHANİ

Beden dismorfik bozukluğu ve madde bağımlılığı: Bir olgu sunumu

Selime ÇELİK, Ergül FİDAN, Cüneyt EVREN, FATMA YEŞİM CAN, Birim S. DANIŞMANT, Şengül ÇAVUŞ, EVRİM ERTEN

Özkıyım yaşı yükseliyor mu?

Nur AKGÜN, Abdullah Aydın ÖZCAN, Mine KARAMAN, Harun YILMAZ, Selma BAŞYİĞİT, Dilara KARAHAN

Kronik tiner bağımlılığında erken başlangıçlı bilişsel yetersizlik, depresyon ve psikotik bozukluk: Olgu sunumu

MEHMET HAMİD BOZTAŞ, Çiftçi Çiğdem KAYGUSUZ, ÖZDEN ARISOY, Safiye GÜREL

Ergen öznel iyi oluşunun, öznel iyi oluşu arttırma stratejilerini kullanma ile yaşam amaçlarını belirleme açısından incelenmesi

Ali ERYILMAZ

Büro çalışanlarında pazartesi kaygısı

Yasin BEZ, Abdurrahim EMHAN, Mustafa ARI, Şakir ÖZEN

Risperidone Treatment in a Steroid-Induced Psychosis Case

Ayşe MİLANLIOĞLU, Mustafa GÜLEÇ

Validation study of the turkish version of the obsessive–compulsive drinking scale in male alcohol dependent inpatients

Cüneyt EVREN, Selime ÇELİK, Bilge EVREN, Reside AKSOY

Sivas il merkezinde intihar davranışının yaygınlığı ve bazı sosyodemografik faktörlerle ilişkisi

Özden POLATÖZ, Nesime KUĞU, Orhan DOĞAN, Gamze AKGÜZ

From social neurons to social cognition: implications for schizophrenia research

Martin BRUNE, Andreas EBERT