Özkıyım yaşı yükseliyor mu?

Amaç: Anesteziyoloji ve reanimasyon kliniğine Şubat 2007 – Ocak 2010 tarihleri arasında entoksikasyon yoluyla özkıyım girişimleri nedeniyle yatan hastaların sosyodemografik özelliklerinin değerlendirilmesi. Yöntem: Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği’ne, Şubat 2007 – Ocak 2010 tarihleri arasında entoksikasyon yoluyla özkıyım girişimleri nedeniyle yatan hastaların dosyaları geriye dönük olarak tarandı. Sonuçlar sınıflandırıldı, gruplar oluşturuldu. Bulgular: Yoğun bakım kliniğimize kabul edilen 2550 hastanın 540’ının (%21.8) yatışı entoksikasyon nedeniyle yapılmıştı. Bunların 474’ü (%87.7) özkıyım amaçlı idi. Kadın hasta sayısı 361 (%76.16), erkek hasta sayısı 113 (%23.83) idi. Özkıyım amaçlı entoksikasyon hastalarının 66’sı (%13.92) 40 yaşın üstündeydi. Genç yaş gruplarında kadın sayısı erkeklerden yüksekken, 40 yaş üstü hastalarımızda sayı ve oran birbirine yaklaşmakta idi. Çalışmamızda entoksikasyon yöntemi ile özkıyım girişim oranlarının haziran, temmuz, ekim aylarında en yüksek, ocak ayında da en az olduğu gözlendi. Sonuç: Özkıyım girişiminde yaş ortalamasının yükselme eğiliminde olduğu, kadın/erkek oranının birbirine yaklaştığı ve bazı aylarda entoksikasyon ile özkıyım girişiminin daha çok olduğu görüldü. Çalışmanın bulgularının çok merkezli ileriye dönük yeni araştırmalarla desteklenmesi gerekmektedir.

Does suicide attempt age increase?

Aims: Evaluation of sociodemographic characteristics of patients hospitalized due to attempted suicide by poisoning in Fatih Sultan Mehmet Education and Research Hospital Anesthesiology and Reamination Clinic, between February 2007 - January 2010. Method: Patients hospitalized in the anesthesiology and reamination clinic due to attempted suicide by poisoning between February 2007 - January 2010 were reviewed retrospectively. The results were classified according to the socidemographic characteristics. Results: The number of the patients who were accepted into our clinic was 2550; 540 (21.76%) of them had been hospitalized due to intoxication, and 474 of 540 (87.7%) were suicide attempts. The proportion of female patients was 76.16% (n=361), whereas the proportion of male patients was 23.83% (n=113). The number of patients older than 40 years was 66 (13.92%). In younger patients, the number of suicide attemps were significantly higher in female patients than male patients, whereas in patients older than 40 years, the number and the ratio were similar. Rate of suicide attempts were highest in June, July and October, and lowest in January. Conclusion: It seems that the mean age of suicide attempt has a trend of increase. Female/male proportion approached each other with increasing age and attempted suicide by poisoning was more frequent in some months. The findings must be supported by prospective multicenter studies.

Kaynakça

1. Adam KS. Attempted Suicide. Psychiatric Clin North Am 1985; 8:183-201.

2. Welch SS. A review of the literature on the epidemiology of parasuicide in the general population. Psychiatr Serv 2001; 52:368-375.

3. Sayıl I. İntihar davranışı ve epidemiyolojisi, psikiyatrik epidemiyoloji. Ege Psikiyatri Yayınları, İzmir, 2002, 118.

4. Murray CJL, Lopez AD. The Global Burden of Disease: A Comprehensive Assessment of Mortality and Disability From Diseases, Injuries, and Risk Factors in 1990 and Projected to 2020. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1996.

5. Aycan S, Tümay Ş, Şimşek Z. İntiharın Önlenmesi. Sağlık Bakanlığı, Ankara, 2000.

6. DİE (Devlet İstatistik Enstitüsü). İntihar İstatistikleri. T.C.Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Yayınları, Ankara, 2008.

7. Burrows S, Auger N, Roy M, Alix C. Socioeconomic inequalities in suicide attemps and suicide mortality in Quebec, Canada, 1990–2005. Public Health 2010; 124:78–85.

8. Alptekin K, Duyan V, Demirel S. Adıyaman’da intihar girişimleri. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2006; 7:150–156.

9. Moscicki EK, O’Carroll P, Rae DS, Locke BZ, Roy A, Regier DA. Suicide attempts in the Epidemiologic Catchment Area Study. Yale J Biol Med 1988; 61:259-268.

10. Renberg ES. Self-reported life-weariness, death-wishes, suicidal ideation, suicidal plans and suicide attempts in general population surveys in the north of Sweden 1986 and 1996. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 2001;36:429-436.

11. Madianos MG, Madianou-Gefou D, Stefanis CN. Changes in suicidal behavior among nation-wide general population samples across Greece. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci 1993; 243:171-178.

12. Sayıl, I (editör). İntihar Davranışı. İçinde: Kriz ve Krize Müdahale. Ankara: Ankara Üniversitesi Psikiyatrik Kriz Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları, 2000, 165-178.

13. Schmidtke A, Bille-Brahe U, DeLeo D, Kerkhof A, Bjerke T, Crepet P, Haring C, Hawton K, Lönnqvist J, Michel K, Pommereau X, Querejeta I, Phillipe I, Salander-Renberg E, Temesváry B, Wasserman D, Fricke S, Weinacker B, Sampaio- Faria JG. Attempted suicide in Europe: rates, trends and sociodemographic characteristics of suicide attempters during the period 1989-1992. Results of the WHO/EURO Multicentre Study on Parasuicide. Acta Psychiatr Scand 1996; 93:327-338.

14. Kessler RC, Borges G, Walters EE. Prevalence of and risk factors for lifetime suicide attempts in the National Comorbidity Study. Arch Gen Psychiatry 1999; 56: 617-626.

15. Fawcett J, Shaughnessy R. The suicidal patient: In Flaherty J, Channon RA, Davis J (editors). Psychiatry, Diagnosis and Therapy. Norwalk: Appleton and Lange, 1988, 49-56.

16. Weissmann MM, Bland RC, Canino GC, Grenwald S, Hwu HG, JoycePR, Karem EG, Lee CK, Lellouch J, Jepine JP, Newman SC, Rubio-Stipec M, Wells JE, Wickramaratne PJ, Wittchen HU, Yeh EK. Prevelance of suicide ideation and suicide attempts in nine countries. Psychol Medicine 1999; 29:9–17.

17. Hawton K, Fagg J, Simkin S, Mills J. The epidemiology of attempted suicide in the Oxford area, England (1989-1992). Crisis 1994;15:123-135.

18. Volant E. İntihar Sözlüğü. Ilgaz T (Çeviri Ed.), İstanbul: Sel Yayıncılık, 2005.

19. Şenol V, Nalân D, Avşarogulları L, İkizceli İ. İntihar girişimi nedeniyle Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Anabilim Dalı’na Başvuran olguların incelenmesi. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2005; 6:19-29.

20. Küçüker H, Aksu A. Elazığ’da görülen intihar olgularının adli tıp açsından incelenmesi. Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi 2002; 15:16-20.

21. Bakım B, Özçelik B, Karamustafalıoğlu O. Psikiyatrik Bozukluklarda Gözlenen İntihar Davranışları. Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi 2007; 20:38-47.

22. Ataoğlu A, Özkan M, Sır A, Altındağ A, Özbulut Ö. Depresif hastalarda serum kolestrol, trigliserid seviyeleri ile intihar girişimi ve depresyon arasındaki ilişki. Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi 1998; 11:33-37.

23. Gidiş D, Kaya N, Şahinoğlu U, Çilli AS, Herken H, Özkan İ. İntihar girişiminde bulunan olgularda serum kolestrol ve trigliserid düzeyleri. Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi 2000; 13:92-95.

24. Altınbaş K, Özer A, Çakmak C, Kurt E, Oral ET. İki uçlu duygudurum bozukluğu ve lipit döngüselliği ilişkisi. Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi 2010; 23:158-165.

25. Irribaren C, Sidney S, Jacobs Jr DR, Weisner C. Hospitalization for suicide attempt and completed suicide: epidemiological features in a managed care population. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 2000; 35:288-296.

26. Lewis SA, Johnson J, Cohen P, Garcia M, Velez CN. Attempted suicide in youth: its relationship to school achievement, educational goals, and socioeconomic status. J Abnorm Child Psycol 1998; 16:349–357.

27. Moscicki EK. Gender differences in completed and attempted suicide. Ann Epidemiol 1994; 4:152–158.

28. Murphy GE Why women are less likely than men to commit suicide. Compr Psychiatry 1998; 39:165-175.

29. Simon GE, Von Korff M. Suicide mortality among patients treated for depression in an insured population. Am J Epidemiol 1998; 147:155–160.

30. Hawton K, Arensman E, Wasserman D, Hulten A, Bille-Brahe U, Bjerke T, Crepet P, Deisenhammer E, Kerkhof A, De Leo D, Michel K, Ostamo A, Philippe A, Querejeta I, Salander-Renberg E, Schmidtke A, Temesvary B. Relation between attemted suicide and suicide rates among young people in europe. J Epidemiol Community Health 1998; 52: 191–194.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1018-8681
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 1984

5.7b 3.4b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Validation study of the turkish version of the obsessive–compulsive drinking scale in male alcohol dependent inpatients

Cüneyt EVREN, Selime ÇELİK, Bilge EVREN, Reside AKSOY

Kronik tiner bağımlılığında erken başlangıçlı bilişsel yetersizlik, depresyon ve psikotik bozukluk: Olgu sunumu

MEHMET HAMİD BOZTAŞ, Çiftçi Çiğdem KAYGUSUZ, ÖZDEN ARISOY, Safiye GÜREL

Ergen öznel iyi oluşunun, öznel iyi oluşu arttırma stratejilerini kullanma ile yaşam amaçlarını belirleme açısından incelenmesi

Ali ERYILMAZ

Beden dismorfik bozukluğu ve madde bağımlılığı: Bir olgu sunumu

Selime ÇELİK, Ergül FİDAN, Cüneyt EVREN, FATMA YEŞİM CAN, Birim S. DANIŞMANT, Şengül ÇAVUŞ, EVRİM ERTEN

Travma sonrası hayata küsme bozukluğu ölçeğinin (PTED self-rating scale) Türkçe uyarlamasının geçerlilik ve güvenilirlik çalışması

SÜHEYLA ÜNAL, Sevgi GÜNEY, ŞÜKRÜ KARTALCI, İsmail REYHANİ

Özkıyım yaşı yükseliyor mu?

Nur AKGÜN, Abdullah Aydın ÖZCAN, Mine KARAMAN, Harun YILMAZ, Selma BAŞYİĞİT, Dilara KARAHAN

Aile içi cinsel istismar sonrası zedelenmiş cinsellik: Kompulsif cinsel davranışları olan bir olgu sunumu

Yavuz SELVİ, PINAR GÜZEL ÖZDEMİR, Abdullah ATLI, Gündoğdu Songül KIRAN

Risperidone Treatment in a Steroid-Induced Psychosis Case

Ayşe MİLANLIOĞLU, Mustafa GÜLEÇ

Büro çalışanlarında pazartesi kaygısı

Yasin BEZ, Abdurrahim EMHAN, Mustafa ARI, Şakir ÖZEN

From social neurons to social cognition: implications for schizophrenia research

Martin BRUNE, Andreas EBERT