Travma sonrası hayata küsme bozukluğu ölçeğinin (PTED self-rating scale) Türkçe uyarlamasının geçerlilik ve güvenilirlik çalışması

Bu çalışma, Travma Sonrası Hayata Küsme Bozukluğu Ölçeğinin (PTED Self-Rating Scale) Türkçe uyarlamasının geçerlilik ve güvenilirlik çalışmasını yaparak, ölçeğin ülkemizde, klinikte ve alan çalışmalarında kullanılabilirliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın örneklem grubunu, dört farklı gruptan 1333 kişi oluşturmuştur; 1. Travma Sonrası Stres Bozukluğu tanısı almış, yatan ve ayaktan tedavi gören hastalar; 2. Genel psikiyatrik hastalık tanılarından en az birini almış, yatarak tedavi görmekte olan hastalar; 3. Normal popülasyonda travmaya maruz kalmış, herhangi bir psikiyatrik tanısı olmayan kişiler; 4. Normal popülasyonda psikiyatrik tanısı olmayan kişiler. Uygulamalar, birebir yüz yüze görüşme ve toplu uygulamalar şeklinde gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar ölçeğin Türk örneklemi için iç tutarlık ve test-yeniden test güvenilirliğinin oldukça yüksek olduğunu göstermiştir. Faktör analizi iki faktörlü bir yapıya işaret etmiştir. Bu iki faktör toplam varyansın % 54.47’lik bir bölümünü açıklamıştır. Maddelerin faktör yükleri 0.37 ve üzerinde bulunmuştur. Analizler, Travma Sonrası Hayata Küsme Bozukluğu ölçeğinin oldukça iyi bir geçerlilik düzeyine sahip olduğunu göstermiştir. Bu sonuçlar, Travma Sonrası Hayata Küsme Bozukluğu Ölçeğinin (TSHKB Ölçeği) Türkiye’de klinik ve klinik dışında geçerli ve güvenilir bir ölçek olarak uygulanabileceğini göstermektedir.

The study of the realibility and validity of the Turkish version of post traumatic embitterment disorder self-rating scale (PTED self-rating scale)

The present study was performed to test the realibility and validity of the Turkish version of Post Traumatic Embitterment Disorder Self-Rating Scale (PTED Self-Rating Scale) which evaluates prolonged and disabling embitterment reactions in the aftermath of negative life events and to introduce the scale to clinical and nonclinical settings in Turkey. The PTED scale was administered to four independent groups of inpatients and normal people, a total of 1333 participants: 1. Inpatients with the PTSD diagnosis; 2. Inpatients with general psychiatric disorder diagnosis; 3. Normal people having no psychiatric diagnosis but experiencing a traumatic life events during the study applications; and 4. Normal people who experienced a traumatic life event in the past. Applications were performed in both face to face and group settings. Results showed that the internal consistency, test-retest reliability and split half reliability were high. Factor analysis indicated a two-factor solution, accounting for 54.47% of the total variance. The item loadings were 0.37 and higher. The analysis indicated that the PTED Scale has very good convergent and criterion validity. The PTED Scale is a reliable and valid measure for embitterment as an emotional reaction to a negative life event. It can be used for clinical and nonclinical populations in Turkey.

Kaynakça

1. Linden M. Posttraumatic Embitterment Disorder. Psychother Psychosom 2003; 72:195-202.

2. Linden M, Baumann K, Lieberei B, Rotter M. The Post-Traumatic Embitterment Disorder Self-Rating Scale (PTED Scale). Clin Psychol Psychother 2009; 16:139–147.

3. Linden M, Baumann K, Rotter M, Schippan B. The psychopathology of posttraumatic embitterment disorder (PTED). Psychopathology 2007;40:159-165.

4. Linden M, Bauman K, Rotter M, Schippan B. Posttraumatic Embitterment Disorder (PTED). Psychopathology 2007; 77:50-56.

5. Hasanoğlu A. Yeni bir tanı kategorisi önerisi: Travma Sonrası Hayata Küsme Bozukluğu. Türk Psikiyatri Derg 2008; 19:94-100.

6. Linden M, Baumann K, Rotter M, Schippan B. Diagnostic criteria and the standardized diagnostic interview for posttraumatic embitterment disorder (PTED). Int J Psychiatr Clin Pract 2008; 12:93-96.

7. Dobricki M, Maercker A. (Post-traumatic) embitterment disorder: Critical evaluation of its stressor criterion and a proposed revised classification. Nord J Psychiatry 2010; 64:147–152.

8. Horowitz MJ, Wilner N, Alvarez W. Impact of Event Scale: A measure of subjective stress. Psychosom Med 1979; 41:209-218.

9. Weiss DS, Marmar CR. The Impact of Event Scale – Revised: In Wilson J, Keane T (editors). Assessing psychological trauma and PTSD. New York: Guildford, 1997, 399-411.

10. Çorapçıoğlu A, Yargıç İ, Geyran P, Kocabaşoğlu N. “Olayların Etkisi Ölçeği” (IES-R) Türkçe versiyonunun geçerlilik ve güvenilirliği. Yeni Symposium 2006; 44:14-22.

11. Dobbie DR, Kivlahan DR, Maynard C, Bush KR, McFall M, Epler AJ, Bradley KA. Screening for post-traumatic stress disorder in female veteran’s affairs patients: Validation of the PTSD checklist. Gen Hosp Psychiatry 2002; 24:367–374.

12. Kocabaşoğlu N, Çorapçıoğlu Özdemir A, Yargıç İ, Geyran P. Türkçe “PTSD Checklist - Civilian Version” (PCL-C) Ölçeğinin geçerlilik ve güvenilirliği. Yeni Symposium 2005;43: 126-134.

13. Sayıl I. Crisis and crisis intervention (Kriz ve krize müdahale). Ankara University Crisis Intervention Center publications, Ankara, 1996.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1018-8681
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 1984

5.7b 3.4b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Ergen öznel iyi oluşunun, öznel iyi oluşu arttırma stratejilerini kullanma ile yaşam amaçlarını belirleme açısından incelenmesi

Ali ERYILMAZ

Travma sonrası hayata küsme bozukluğu ölçeğinin (PTED self-rating scale) Türkçe uyarlamasının geçerlilik ve güvenilirlik çalışması

SÜHEYLA ÜNAL, Sevgi GÜNEY, ŞÜKRÜ KARTALCI, İsmail REYHANİ

Büro çalışanlarında pazartesi kaygısı

Yasin BEZ, Abdurrahim EMHAN, Mustafa ARI, Şakir ÖZEN

Beden dismorfik bozukluğu ve madde bağımlılığı: Bir olgu sunumu

Selime ÇELİK, Ergül FİDAN, Cüneyt EVREN, FATMA YEŞİM CAN, Birim S. DANIŞMANT, Şengül ÇAVUŞ, EVRİM ERTEN

Aile içi cinsel istismar sonrası zedelenmiş cinsellik: Kompulsif cinsel davranışları olan bir olgu sunumu

Yavuz SELVİ, PINAR GÜZEL ÖZDEMİR, Abdullah ATLI, Gündoğdu Songül KIRAN

Validation study of the turkish version of the obsessive–compulsive drinking scale in male alcohol dependent inpatients

Cüneyt EVREN, Selime ÇELİK, Bilge EVREN, Reside AKSOY

Kronik tiner bağımlılığında erken başlangıçlı bilişsel yetersizlik, depresyon ve psikotik bozukluk: Olgu sunumu

MEHMET HAMİD BOZTAŞ, Çiftçi Çiğdem KAYGUSUZ, ÖZDEN ARISOY, Safiye GÜREL

Risperidone Treatment in a Steroid-Induced Psychosis Case

Ayşe MİLANLIOĞLU, Mustafa GÜLEÇ

From social neurons to social cognition: implications for schizophrenia research

Martin BRUNE, Andreas EBERT

Özkıyım yaşı yükseliyor mu?

Nur AKGÜN, Abdullah Aydın ÖZCAN, Mine KARAMAN, Harun YILMAZ, Selma BAŞYİĞİT, Dilara KARAHAN