Sivas il merkezinde intihar davranışının yaygınlığı ve bazı sosyodemografik faktörlerle ilişkisi

Amaç: Bu çalışmada, Sivas il merkezinde intihar davranışının yaygınlığı ve bu davranış ile bazı sosyodemografik değişkenler arasındaki ilişkinin araştırılması amaçlandı. Yöntem: Çalışmanın örneklemini, tabakalı örnekleme yöntemiyle seçilen 18-65 yaş aralığındaki 1117 birey oluşturdu. Çalışma iki aşamada gerçekleştirildi. İlk aşamada, daha önce saptanan 500 hanedeki 18-65 yaş aralığındaki katılımcılar sosyodemografik bilgi formu, intihar davranış ölçeği ve intihar düşünce ölçeğini doldurdu. İkinci aşamada, görüşmeciler intihar girişimi öyküsü olanlara SCID-I ve SCID-II ölçeklerini uyguladı. Bulgular: Yaşam boyu intihar davranışının yaygınlık oranı %2.23, yaşam boyu intihar planı veya girişiminin yaygınlık oranı %3.58, son bir yılda intihar düşüncesinin yaygınlık oranı %1.43, yaşam boyu intihar girişiminin yaygınlık oranı %1.43 ve yaşam boyu intihar niyetinin yaygınlık oranı ise %0.62 olarak bulundu. İntihar davranışı istatistiksel olarak istemeden yapılan evliliklerde, isteyerek yapılan evliliklere göre anlamlı şekilde daha fazlaydı. Yine evlilik süresinin artmasıyla birlikte, hem intihar davranışı hem de intihar düşüncesi anlamlı şekilde azalmaktaydı. İntihar düşüncesi oranı alkol kullanım öyküsü olanlarda, olmayanlara göre anlamlı şekilde daha yüksekti. Tartışma: Bu çalışmada ortaya çıkan intihar davranışı, intihar düşüncesi ve intihar girişimi oranları, batı ülkelerinde yapılan çalışmalarda elde edilen oranlara göre daha düşüktür. Bunun nedenleri arasında, çalışmalar arasındaki yöntemsel farklılıklarla çalışmaların yapıldığı toplumlar arasındaki dini ve kültürel farklılıklar sayılabilir.

The prevalence of suicidal behaviour and its correlation with certain sociodemographic variables in Sivas province

Objective: In this study, investigation of suicidal behaviour and its correlation with certain sociodemographic variables in Sivas province in Turkey was aimed. Methods: The sample group of this research consisted of 1117 individuals in the age range of 18-65, selected by using stratified sampling method. The study was performed in two stages. In the first stage, sociodemographic data form, the Suicide Behaviour Scale, the Suicide Ideation Scale were administrated to the participants who were selected from 500 homes. In the second stage, the Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis-I Disorders and the Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis-II Disorders and the Suicide Intention Scale were administrated to persons who had suicide attempt history. Results: While the prevalence of lifetime suicide behaviour was found to be as 2.23%, the prevalence of lifetime suicide planning or attempt was 3.58%, suicide ideation for the last one year 1.43%, lifetime suicide attempt 1.43%, and lifetime suicide intention was 0.62%. Suicidal behaviours were more frequent in involuntary marriages than in voluntary ones. With the increased duration of marriage, both suicide behaviour and suicide ideations were decreasing significantly. The rate of suicide ideation was significantly higher for individuals with alcohol abuse history than the ones without. Discussion: The rate of suicidal behaviours, suicide ideation, and suicide attempt found in this study were lower than that of found in studies performed in western countries. The possible reasons for this might be the methodological differences of the studies, religious and cultural differences between the countries in which the studies were carried out.

Kaynakça

1. Goodwin RD, Marusic A, Hoven CW. Suicide attempts in the United States: the role of physical illness. Soc Sci Med 2003; 56:1783-1788.

2. Szadoczky E, Vitrai J, Rihmer Z, Füredi J. Suicide attempts in the Hungarian adult polulation. Their relation with DIS/DSM-III-R affectice and anxiety disorders. Eur Psychiatry 2000; 15:343-347.

3. Tüzün B, Polat O, Vatansever S, Elmas I. Questioning the psychosocio- cultural factors that contribute to the cases of suicide attempts: an investigation. Forensic Sci Int 2000; 113:297-301.

4. Crosby AE, Cheltenham MP, Sacks JJ. Incidence of suicidal ideation and behavior in the United States, 1994. Suicide Life Threat Behav 1999; 29:131-139.

5. Vilhjalmsson R, Kristjansdottir G, Sveinbjarnardottir E. Factors associated with suicide ideation in adults. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 1998; 33:97-103.

6. Renberg ES. Self-reported life -weariness, death - wishes, suicidal ideation, suicidal plans and suicide attempts in general population surveys in the north of Sweden 1986 and 1996. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 2001; 36:429-436.

7. Kessler RC, Borges G, Walters EE. Prevalence of and risk factors for lifetime suicide attempts in the National Comorbidity Survey. Arch Gen Psych 1999; 56:617-626.

8. Bilici M, Bekaroglu M, Hocaoglu C, Gurpinar S, Soylu C, Uluutku N. Incidence of completed and attempted suicide in Trabzon, Turkey. Crisis 2002; 23: 3-10.

9. Bekaroglu M, Bilici M, Hocaoglu C, Gürpınar S, Uluutku N. Trabzonda 1995 yılı intihar girişimi insidansı. Türk Psikiyatri Derg 2000; 11:95-102.

10. Bekaroglu M, Bilici M, Hocaoglu C, S Gürpınar, C Soylu. Trabzonda 1995 yılı intihar insidansı. Türk Psikiyatri Derg 1999; 10:190-200.

11. Devrimci-Ozguven H, Sayıl I. Suicide attempts in Turkey: results of the WHO-EURO Multicentre Study on Suicidal behaviour. Can J Psychiatry 2003; 48:324-329.

12. Sayıl I, Devrimci-Ozguven H. Suicide and suicide attempts in Ankara in 1998: results of the WHO-EURO Multicentre Study on Suicidal behaviour. Crisis 2002; 23: 11-16.

13. Linehan M, Nielsen S. Assesment of suicide ideation and parasuicide: hopelessness and social desirability. J Consult Clin Psychology 1981; 49:773-775.

14. Bayam G, Dilbaz N, Bitlis V, Holat H, Tuzer T. İntihar Davranışı Ölçeği: Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması. Kriz Dergisi 1995; 3:223-225.

15. Beck AT, Schuyler D, Herman L. The prediction of suicide. First ed. Maryland: Charles Press Publishers,1974.

16. Dilbaz N, Bitlis V, Bayam G, Berksun O, Holat H, Tüzer T. İntihar Niyeti Ölçeği: Geçerlilik ve Güvenilirliği. 3P Dergisi 1995; 3:28-31.

17. Levine S, Ancill RJ, Roberts AP. Assessment of suicide risk by computer delivered self-rating questionnaire: preliminary findings. Acta Psychiatr Scand 1989; 80:216-220.

18. Akbıyık DI. Türkiye’de İntihar ile İlgili Çalışmalar: Yüzyılın Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, 2000.

19. Dilbaz N, Seber G. Umutsuzluk kavramı: Depresyon ve intiharda önemi. Kriz Dergisi 1993; 1:134-138.

20. First MB, Spitzer RL, Gibbon M, Williams JBW. Structured Clinical Interview for DSM-IV, Clinical Version (SCID-I/CV). Washington D.C: American Psychiatric Press, 1997.

21. Özkürkçügil A, Aydemir O, Yıldız M, Esen DA, Köroğlu E. DSM-IV eksen I bozuklukları için yapılandırılmıs klinik görüşmenin Türkiye’ye uyarlanması ve güvenirlik çalısması. İlaç ve Tedavi Dergisi 1999; 12:233-236.

22. Skodol AE, Rosnick L, Kellman D. Development of a procedure for validating structured assessments of Axis-II: In Oldham JM (editor). Personality disorders, ‘new perspectives in diagnosis’. Washington DC: American Psychiatric Press, 1990.

23. Spitzer RL. Psychiatric diagnoses are clinicians still necessary. Compr Psychiatry 1983; 24:399-411.

24. Skodol AE, Rosnick L, Kellman D. Validating structured DSM–III –R personality disorder assessment with longitudinal data. Am J Psychiatry 1988; 145:1297-1299.

25. Coşkunol H, Bağdiken I, Sorias S. Kişilik Bozuklukları için SCID-II görüşmesinin güvenirliği. 28. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Ankara, 1992.

26. Çınar Z. 1990 Sivas il merkezinde yapılacak sağlık araştırmalarında kullanılmak üzere çeşitli sayı ve nitelikte örnekleme planının geliştirilmesi. Hacettepe Üniversitesi uzmanlık Tezi, Ankara, 1990.

27. Linehan MM. Behavioral treatments of suicidal behaviors: definitional obfuscation and treatment outcomes. Ann N Y Acad Sci 1997; 836:302-328.

28. Brent DA. Correlates of the medical lethality of suicide attempts in children and adolescents. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 1987; 26:87-91.

29. Bille-Brahe U, Schmidtke A, Kerkhof AJ. Background and introduction to the WHO/EURO Multicentre Study on Parasuicide. Crisis 1992; 16:72-76.

30. Weissmann MM, Bland RC, Canino GJ, Greenwald S, Hwu HG, Joyce PR, Karam EG, Lee CK, Lellouch J, Lepine JP, Newman SC, Rubio-Stipec M, Wells JE, Wickramaratne PJ, Wittchen HU, Yeh EK. Prevalence of suicide ideation and suicide attempts in nine Countries. Psychol Med 1999; 29:9-17.

31. Paykel ES, Myers JK, Lindenthal JJ, Tanner J. Suicidal feelings in the general population: a prevalence study. Br J Psychiatry 1974; 124:460-469.

32. Moscicki EK, O’Carroll P, Rae DS, Locke BZ, Roy A. Suicide attempts in the Epidemiologic Catchment Area Study. Yale J Biol Med 1988; 61:259-268.

33. Hintikka J, Viinamaki H, Tanskanen A, Kontula O, Koskela K. Suicidal ideation and parasuicide in the Finnish general population. Acta Psychiatr Scand 1998; 98:23-27.

34. Madianos MG, Madianou- Gefou D, Stefanis CN. Changes in suicidal behavior among nation - wide general population samples in Greece. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci 1993; 243:171-178.

35. Deveci A, Taşkın EO, Dündar PE, Demet M, Kaya E, Özmen E, Dinç G. Manisa İl Merkezinde İntihar Düşüncesi ve İntihar Girişimlerinin Yaygınlığı. Türk Psikiyatri Derg 2005; 16:170-178.

36. Neeleman J. Suicide and suicidal behaviour. Groningen: Current Medical Literature, 2001.

37. Eskin M. The effects of religious versus secular education on suicide ideation and suicidal attitudes in adolescents in Turkey. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 2004; 39:536-542.

38. Mohammadi MR, Ghanizadeh A, Rahgozart M, Noorbala AA, Malekafzali H, Davidian H, Naghavi H, Soori H, Yazdi SA. Suicidal attempt and psychiatric disorders in Iran. Suicide Life Threat Behav 2005; 35:309-316.

39. Welch SS. A review of the literature on the epidemiology of parasuicide in the general population. Psych Serv 2001; 32:368-375.

40. Hjelmeland H. Repetition of parasuicide: a predictive study. Suicide Life Threat Behav 1996; 26:395-404.

41. Rossow I, Wichstrom I. Parasuicide and use of intoxicants among Norwegian adolescents. Suicide Life Threat Behav 1994; 24:174-183.

42. Reynolds WM. Psychometric characteristics of the adult ideation questionnaire in college students. J Pers Asses 1991; 56:289-307.

43. Schwab JJ, Warheit GJ, Holzer CE. Suicidal ideation and behavior in a general population. Dis Nerv Syst 1972; 33:745-748.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1018-8681
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 1984

6.3b 3.7b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Ergen öznel iyi oluşunun, öznel iyi oluşu arttırma stratejilerini kullanma ile yaşam amaçlarını belirleme açısından incelenmesi

Ali ERYILMAZ

From social neurons to social cognition: implications for schizophrenia research

Martin BRUNE, Andreas EBERT

Travma sonrası hayata küsme bozukluğu ölçeğinin (PTED self-rating scale) Türkçe uyarlamasının geçerlilik ve güvenilirlik çalışması

SÜHEYLA ÜNAL, Sevgi GÜNEY, ŞÜKRÜ KARTALCI, İsmail REYHANİ

Validation study of the turkish version of the obsessive–compulsive drinking scale in male alcohol dependent inpatients

Cüneyt EVREN, Selime ÇELİK, Bilge EVREN, Reside AKSOY

Sivas il merkezinde intihar davranışının yaygınlığı ve bazı sosyodemografik faktörlerle ilişkisi

Özden POLATÖZ, Nesime KUĞU, Orhan DOĞAN, Gamze AKGÜZ

Özkıyım yaşı yükseliyor mu?

Nur AKGÜN, Abdullah Aydın ÖZCAN, Mine KARAMAN, Harun YILMAZ, Selma BAŞYİĞİT, Dilara KARAHAN

Erkeklerde cinsel mitlere inanma oranları ve mitlere inanmayı etkileyen faktörler

FUAT TORUN, SEBAHAT DİLEK TORUN, A. Nilüfer ÖZAYDIN

Beden dismorfik bozukluğu ve madde bağımlılığı: Bir olgu sunumu

Selime ÇELİK, Ergül FİDAN, Cüneyt EVREN, FATMA YEŞİM CAN, Birim S. DANIŞMANT, Şengül ÇAVUŞ, EVRİM ERTEN

Büro çalışanlarında pazartesi kaygısı

Yasin BEZ, Abdurrahim EMHAN, Mustafa ARI, Şakir ÖZEN

Risperidone Treatment in a Steroid-Induced Psychosis Case

Ayşe MİLANLIOĞLU, Mustafa GÜLEÇ