Tanısı sıklıkla operasyon sırasında konan nadir bir herni: Amyand hernisi

-

A rare hernia frequently diagnosed during surgery: Amyand's hernia

-

Kaynakça

1-Burak Veli Ülger, Abdullah Oğuz, Eyüp Öner, Enver Ay, Sadullah Girgin Left sided Amyand Hernia: A very rare case Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2015.01.0544

2-Öztürk E, Garip G, Yılmazlar T. Amyand Herni. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2004; 30: 225-226. 3-Yaşar M ve ark. Amyand Hernisi – Olgu Sunumu Konuralp Tıp Dergisi 2013;5(1):50-52

4-Kahramanca Ş,Kaya O,Güzel H,Özgehan G, Bostancı H,et al.Amyand Herni ve Cerrahi: Apendektomi Gerekli mi Fıtık Onarımı Nasıl Yapılmalı? Dokuz EylülÜniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi.2013;27:75–80

5- Eser M, Kılınç İ, Kıyak G. Olgu sunumu: Amyand herni. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2011; 37: 33-35.

6-Fatih Taşkesen ve ark Amyand’s hernia: Case report Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2011.04.0092

7- Ghafouri A, Anbara T, Foroutankia R. A rare case report of appendix and cecum in the sac of left inguinal hernia (left Amyand’s hernia). MJIRI, 2012; 26:94-95.

8- Burger TO, Torbert NC. The diagnosis of acute hernial appendicitis. Am J Surg 1938; 42: 429.

9- Hakan Yabanoğlu Evaluation of the incidence of inguinal hernia with Amyand hernia: Report of three cases Ulusal Cerrahi Dergisi 2012; 28(4): 216-8

10-Anagnostopoulou S, Dimitroulis D, Troupis TG, et al. Amyand's hernia: a case report. World J Gastroenterol 2006; 29:4761-4763.

11- Solecki R, Matyja A, Milanowski W. Amyand’s hernia: a report of two cases. Hernia 2003; 7: 50-1.

12- Ersin ÖZTÜRK ve ark Amyand Herni UludağÜniversitesi Tıp Fakültesi Dergis 30 (3) 225-226, 2004

Kaynak Göster

MLA Topal, U , Eray, İ . "Tanısı sıklıkla operasyon sırasında konan nadir bir herni: Amyand hernisi" . Cukurova Medical Journal 44 (2019 ): 290-292 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/cumj/issue/42403/468056>

53870 31753

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Şizofreni tanılı hastalarda yaşanan sorunlar, işitsel varsanılar ve algılanan sosyal destek

Feride ERCAN, Satı DEMİR

Haftalık karboplatin/paklitaksel ile kemoradyoterapi inoperabl evre ııı küçük hücreli dışı akciğer kanserinde uygun bir seçenek olabilir. tek merkez deneyimi

Züleyha ÇALIKUŞU, Ali Murat SEDEF, Pınar SALTAOĞLU

MCF-7 hücrelerinde borik asit uygulanan yeşil çayın ısı şok proteinlerinin ekspresyonlarına etkileri

Melike ERSÖZ, Ayşe KARATUĞ KAÇAR, İşıl SEZEKLER, Zeynep Mine COŞKUN

Dünya Sağlık Örgütü yetersiz beslenme konusu üzerinde acilen durmalıdır

Saurabh Shrivastava, Prateek Shrivastava

Kanser Bilgi Yükü Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması, geçerlilik-güvenilirlik çalışması

Fadime Hatice İNCİ, Hatice BAŞKALE, Pınar SERÇEKUŞ AK

Stereotaktik radyocerrahi uygulanan vertebra metastazlarında yanıt değerlendirmesinde PET-BT’nin yeri

Yurday ÖZDEMİR, Neşe TORUN, Erkan TOPKAN

Egzersiz sırasında substrat kesişim noktasındaki yağ oksidasyonlarının farklı vücut kitle indeksine sahip kadınlarda karşılaştırılması

Çiğdem ÖZDEMİR, Kerem T. ÖZGÜNEN, Özgür GÜNAŞTI, Selcen KORKMAZ ERYILMAZ, Abdullah KILCI, C.çağlar BILDIRCIN, S.sadi KURDAK

Senkron mide ve kolon kanserli hasta

Mehmet Suat YALÇIN, Burak BURSALI, Serhat SAYIN

Mühendislik fakültesi öğrencilerinin elektronik atık farkındalıkları

Pınar ÖZDEMİR DENİZ, Çiğdem YILMAZ AYDIN, Emine Didem EVCİ KİRAZ

Malezya'da bir devlet üniversitesindeki sağlık öğrencilerinin Hepatit B enfeksiyonuna yönelik bilgi ve tutumları

Siti Nurafifah Binti SHEİKH ZAİNAL ABİDİN, Nor Azlina A. RAHMAN, Mainul HAQUE