Senkron mide ve kolon kanserli hasta

-

Patient with synchronous gastric and colon cancer

-

Kaynakça

1. Güler A, Sezer TÖ, Erol V, Akgün E, Fırat Ö, İlter T. Senkron mide ve kolon kanseri: Olgu sunumu. Endoskopi dergisi. 2012; 20(2): 59-60.

2. Akgül N, Doğru V, Gündeş E, Mesci A. A Rare Case: Synchronous Gastric and Colon Cancer. Turk J Colorectal Dis 2016;26:130-132

3. Suzuki T, Takahashi H, Yao K, Inagi K, Nakayama M, Makoshi T, et al. Multiple primary malignancies in the head and neck: a clinical review of 121 patients. Acta Otolaryngol Suppl2002:88-92.

4. Ha TK, An JY, Youn HG, Noh JH, Sohn TS, Kim S. Surgical outcome of synchronous second primary cancer in patients with gastric cancer. Yonsei Med J 2007;48:981-987.

5. Lee JH, Bae JS, Ryu KW, Lee JS, Park SR, Kim CG, et al. Gastric cancer patients at high-risk of having synchronous cancer. World J Gastroenterol 2006;12:2588-2592.

6. Bora G, Sonbahar BÇ, Kabaçam G, Özalp N. Synchronous Gastic and Colon Carcinomas: A Case Report and Review of Literature. Ankara 2016

7. Lei, Zhendong; Zhao, Hua; Liang, Dong Clinical analysis of 13 cases of synchronous gastric and colorectal cancer. The Chinese-German J of Clin Oncology, 2007;6:331-333

Kaynak Göster

MLA Yalçın, M , Bursalı, B , Sayın, S . "Senkron mide ve kolon kanserli hasta" . Cukurova Medical Journal 44 (2019 ): 287-289 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/cumj/issue/42403/463926>

51521 30332

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Akut lenfoblastik lösemi tanılı bir kızda metotreksat ile tetiklenen nöbetler

Serhan KÜPELİ

Migren ve gerilim tipi baş ağrısı tanılı bireylerde psikiyatrik eştanı ve yaşam kalitesi ile ilişkisi: ön çalışma

Nilüfer SAYILGAN, Füsun Mayda DOMAÇ, Hüseyin GÜLEÇ

Sigmoid volvulus sonrası tanı konulan diyafram evantrasyonu ve çoklu organ anomali birlikteliği

Halil İbrahim TAŞCI

Tanısı sıklıkla operasyon sırasında konan nadir bir herni: Amyand hernisi

Uğur TOPAL, İsmail Cem Eray

Streptokok enfeksiyonu ile ilişkili pediatrik otoimmün nöropsikiyatrik hastalık (PANDAS) ile insan lököksit antijen (HLA) ilişkisi

Gökhan KARACAOĞLAN, Ümit LÜLEYAP, Ayşegül Yolga TAHİROĞLU, Perçin PAZARCI, Akgün YAMAN, Salih ÇETİNER, Yaşar SERTDEMİR, Doğa LÜLEYAP

Egzersiz sırasında substrat kesişim noktasındaki yağ oksidasyonlarının farklı vücut kitle indeksine sahip kadınlarda karşılaştırılması

Çiğdem ÖZDEMİR, Kerem T. ÖZGÜNEN, Özgür GÜNAŞTI, Selcen KORKMAZ ERYILMAZ, Abdullah KILCI, C.çağlar BILDIRCIN, S.sadi KURDAK

Üniversite öğrencilerinin evlilik tutumlarını etkileyen faktörler

Meltem AKBAŞ, Şule GÖKYILDIZ SÜRÜCÜ, Cemile ONAT KÖROĞLU, Melike ÖZTÜRK

İlginç trakeobronşial yabancı cisim aspirasyonları: 3 olgu

Cenk BALTA, Şamil Günay

Çok parçalı kalkaneus kırıkların cerrahi tedavisinde kemik greftlemenin gerekliliği

Mustafa Caner OKKAOĞLU, Ahmet ATEŞ, Yüksel Uğur YARADILMIŞ, İsmail DEMİRKALE, Ali Teoman EVREN, Murat ALTAY

Umblikal herni onarımında her hastaya mesh koyalım mı? prospektif klinik çalışma

Hakan Özkan, Acar AREN, Aylin Hande GÖKÇE