Endoskopik olarak saptanan mide antrum yerleşimli ektopik pankreas

Öz -

Endoscopically determined ectopic pancreas located in the stomach antrum

Kaynakça

1. Elhence P, Bansal R, Agrawal N. Heterotopic pancreas in gall bladder associated with chronic cholecystolithiasis. Int J App Basic Med Res 2012;2:142-3

2. Christodoulidis G, Zacharoulis D, Barbanis S, Katsogridakis E, Hatzitheofilou K. Heterotopic pancreas in the stomach: a case report and literature review. World J Gastroenterol 2007;13:6098-100

3. Sathyanarayana SA, Deutsch GB, Bajaj J, Friedman B, Bansal R, Molmenti E, et al. Ectopic pancreas: A disgnostic dilema. Int Journal Angiol 2012;21:177-80

4. Elwir S, Glessing B, Amin K, Jensen E, Mallery S. Pancreatitis of ectopic pancreatic tissue: A rare cause of gastric outlet obstruction. Gastroenterol Rep (Oxf). 2017;5(3):237-40

5. Kim JY, Lee JM, Kim KW, Park HS, Choi JY, Kim SH, et al. Ectopic pancreas: CT findings with emphasis on differentiation from small gastrointestinal stromal tumor and leiomyoma. Radiology. 2009;252(1):92–100.

6. Subasinghe D, Sivaganesh S, Perera N, Samarasekera DN. Gastric fundal heterotopic pancreas mimicking a gastrointestinal stromal tumour (GIST): a case report and a brief review. BMC Research Notes. 2016;9-185

Kaynak Göster

MLA Bursalı, B , Yalçın, M , Sayın, S . "Endoskopik olarak saptanan mide antrum yerleşimli ektopik pankreas" . Cukurova Medical Journal 44 (2019 ): 285-286 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/cumj/issue/42403/459891>

51937 30382

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Malezya'da bir devlet üniversitesindeki sağlık öğrencilerinin Hepatit B enfeksiyonuna yönelik bilgi ve tutumları

Siti Nurafifah Binti SHEİKH ZAİNAL ABİDİN, Nor Azlina A. RAHMAN, Mainul HAQUE

Hirsutizmi olan kadınlarda tanı, insülin direnci ve beden kitle indeksi arasındaki ilişki

Derya ÖZBERK, Ruhuşen KUTLU, Hüseyin GÖRKEMLİ

Aksiller web sendromu: omuz ağrısının gözden kaçan nedeni

Bekir TETİK, Kadir SONGÜR, Ayhan AŞKIN

Haftalık karboplatin/paklitaksel ile kemoradyoterapi inoperabl evre ııı küçük hücreli dışı akciğer kanserinde uygun bir seçenek olabilir. tek merkez deneyimi

Züleyha ÇALIKUŞU, Ali Murat SEDEF, Pınar SALTAOĞLU

Kanser Bilgi Yükü Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması, geçerlilik-güvenilirlik çalışması

Fadime Hatice İNCİ, Hatice BAŞKALE, Pınar SERÇEKUŞ AK

İçgörüsü olan ve olmayan obsesif kompulsif bozukluk hastalarında kişilik örgütlenmesi

Fikret Ferzan GIYNAŞ, Özlem KAZAN KIZILKURT, Medine YAZICI GÜLEÇ, Hüseyin GÜLEÇ

Graves hastalığına eşlik eden geçici yalancı trombositopeni

Esin BEYAN, Murat DAĞDEVİREN, Cengiz BEYAN

Çocukluk çağı medulloblastom olgularında P53, ERBB2, c-Kit ve BCL2 Ekspresyonunun prognostik ve klinik önemi

Süheyla OCAK, Mustafa Alp ÖZKAN, Ferda OZKAN, Büge ÖZ, Tülin Tiraje CELKAN, Hilmi APAK

Adölesan olguda C5 vertebra spinöz proçesinin tek taraflı hipertrofisi

İbrahim Başar, Mehmet Öztürk, Semih Sağlık

Tanısı sıklıkla operasyon sırasında konan nadir bir herni: Amyand hernisi

Uğur TOPAL, İsmail Cem Eray