Tiroid ve paratiroid cerrahisi sırasında pozisyona bağlı komplikasyonları önlemede tansiyon manşonu koruyucu kılıfının etkisi

Öz -

Effect of protective sleeve of the tension cuff to prevent position-related complications during thyroid and parathyroid surgery

Keywords:

thyroid surgery,

Kaynakça

1

Kaynak Göster

MLA Kocamer Şimşek, B , Maralcan, G . "Tiroid ve paratiroid cerrahisi sırasında pozisyona bağlı komplikasyonları önlemede tansiyon manşonu koruyucu kılıfının etkisi" . Cukurova Medical Journal 44 (2019 ): 265-266 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/cumj/issue/42403/433052>

50292 29620

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

İnfant koroid pleksus tümörlerinde tedavi yaklaşımı: tek merkez deneyimi

Ersin HACIYAKUPOĞLU

Sistosele bağli gelişen hidroüreteronefrozis

Canan ALTAY, Hakan Abdullah ÖZGÜL, İşıl BAŞARA AKIN, Mustafa SEÇİL

Türk insanının oosit ve sperm bağışı hakkındaki görüşleri

Derya KAYA ŞENOL, Sema DERELİ YILMAZ, Meltem DEMİRGÖZ BAL, Nezihe KIZILKAYA BEJİ, Seval ÇALIŞKAN, Bulent URMAN

Migren ve gerilim tipi baş ağrısı tanılı bireylerde psikiyatrik eştanı ve yaşam kalitesi ile ilişkisi: ön çalışma

Nilüfer SAYILGAN, Füsun Mayda DOMAÇ, Hüseyin GÜLEÇ

Çocukluk çağı medulloblastom olgularında P53, ERBB2, c-Kit ve BCL2 Ekspresyonunun prognostik ve klinik önemi

Süheyla OCAK, Mustafa Alp ÖZKAN, Ferda OZKAN, Büge ÖZ, Tülin Tiraje CELKAN, Hilmi APAK

Tümörogenezisde endoplazmik retikulum stres cevabının rolü

Gülşah EVYAPAN, Gülsevinç AY, Gamze CÖMERTPAY, H. Ümit LÜLEYAP

Mandibular açının dev osteomu

Vidya AJİLA, Sachin RAM G, Padmaraj HEGDE, Subhas BABU, Shruthi HEGDE, Devika PİLLAİ, Jasmine Shanthi KAMATH

İçgörüsü olan ve olmayan obsesif kompulsif bozukluk hastalarında kişilik örgütlenmesi

Fikret Ferzan GIYNAŞ, Özlem KAZAN KIZILKURT, Medine YAZICI GÜLEÇ, Hüseyin GÜLEÇ

Çok parçalı kalkaneus kırıkların cerrahi tedavisinde kemik greftlemenin gerekliliği

Mustafa Caner OKKAOĞLU, Ahmet ATEŞ, Yüksel Uğur YARADILMIŞ, İsmail DEMİRKALE, Ali Teoman EVREN, Murat ALTAY

Akut kuvvet antrenmanının biyoelektrik empedans ölçümleri üzerine etkileri

Ali IŞIN, Tuba MELEKOĞLU