Cukurova Medical Journal - Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi (ISSN:0250-5150) adını Cukurova Medical Journal (ISSN:2602-3032 - eISSN:2602-3040) olarak değiştirerek yayın hayatına devam etmektedir. Cukurova Medical Journal Türkçe ve İngilizce olmak üzere tıp bilimleri ile ilgili konularda (tıp, klinik farmakoloji, halk sağlığı v.b.) deneysel ve klinik araştırmaları, olgu bildirilerini, editöre mektupları değerlendirme için kabul eden ve yılda dört sayı olarak yayınlanan açık erişimli hakemli bir tıp dergisidir.Dergimiz temel ve klinik tıp bilimleri ile ilgili klinik ve deneysel çalışmalarına öncelik vermektedir. Eczacılık, hemşirelik ve diş hekimliği konularına odaklanan çalışmalardan sadece tıp bilimleri ile ilgili olanlar dikkate alınacaktır. Olgu sunumlarının çoğunun "editöre mektup" olarak kabul edilmesi planlanmaktadır.

Cilt: 46 - Sayı: 1 - 2021 Son Sayı