Prof. Dr. Güneş T. Yüreğir Anma Sempozyumu Özel Sayısı -2022Son Sayı