Mandibular açının dev osteomu

-

Giant osteoma of the mandibular angle

-
Keywords:

osteoma,

Kaynakça

REFERENCES:1. Ohashi Y, Kumagaia A, Matsumotoa N, Izumisawab M, Hoshia H, Sugiyamaa Y. A huge osteoma of the mandible detected with head and neck computed tomography. Oral Science International 2015;12(1): 31–6

2. Gundewar S, Kothari DS, Mokal NJ, Ghalme A. Osteomas of the craniofacial region: A case series and review of literature. Indian J Plast Surg 2013; 46(3):479-85

3. Kshirsagar K, Bhate K, Pawar V, SanthoshKumar S. N., Kheur S, Dusane S.Solitary Peripheral Osteoma of the Angle of the Mandible. Case Rep Dent. 2015; 2015:430619.

4. Goudar G, RaviKumar R, Manjunath G.A, Mahadesh J. Osteoma of the Mandible. Journal of Dental Sciences and Research 2011;2(1): 116-122

5. Mehta R, Yadav A, Bansal SP, Deshpande MD. Solitary Periosteal Osteoma of the Mandible- A case report. Sultan Qaboos University Med J 2014;14(1): e145-8

6. de França TRT, Gueiros LAM, de Castro JFL, Catunda I, Leão JC, da Cruz Perez DE. Solitary peripheral osteomas of the jaws. Imaging Sci Dent 2012; 42(2): 99-10

7. Yudoyono F, Sidabutar R, Dahlan RH, Gill AS, Ompusunggu SE, Arifin MZ. Surgical management of giant skull osteomas. Asian J Neurosurg. 2017; 12(3): 408–411

8. Tarsitano A, Marchetti C. Unusual presentation of obstructive sleep apnoea syndrome due to a giant mandible osteoma: case report and literature review. ACTA Otorhinolaryngologica Italica 2013; 33: 63-6

9. Surej Kumar LK, Chandran S, Varun Menon P, Mony V. Osteoma of Mandible - A Rare Existence. J Dent Oro Surg 2015;1(1): 103

10. Sadeghi HM, Shamloo N, Taghavi N, Safi Y, Aghdashi F, Ismaeilnejad M. Giant Osteoma of Mandible Causing Dyspnea: A Rare Case Presentation and Review of the Literature. J Maxillofac Oral Surg. 2015; 14(3): 836–840.

11. Horikawa FK, de Freitas RR, Maciel FA, Gonçalves AJ. Peripheral Osteoma of the maxillofacial region: a study of 10 cases. Braz J Otorhinolaryngol. 2012; 78(5):38-43.

Kaynak Göster

MLA Ajila, V , Ram G, S , Hegde, P , Babu, S , Hegde, S , Pillai, D , Kamath, J . "Giant osteoma of the mandibular angle" . Cukurova Medical Journal 44 (2019 ): 296-299 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/cumj/issue/42403/471060>

50537 29783

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

İlginç trakeobronşial yabancı cisim aspirasyonları: 3 olgu

Cenk BALTA, Şamil Günay

Akut mesenterik iskeminin erken dönemlerinde ortalama platelet hacmi ve iskemi modifiye albümin düzeylerinin rolü: bir deneysel çalışma

Güvenç CANTİLAV, Tuna BİLECİK, Nurullah BÜLBÜLLER

Tip 2 diyabetes mellitus hastalarında sigara içiciliği ve miktarı ile diyabetik komplikasyonlar arasındaki ilişkisi

Yusuf KAYAR, Hüseyin ÇETİN, Mehmet AĞIN

Bir yenidoğanda megasistis mikrokolon intestinal hipoperistaltizm sendromu

Perihan EŞSİZOĞLU, Ferda ÖZLÜ, Hüseyin ŞİMŞEK, Hacer YAPICIOĞLU, Mehmet SATAR, Önder ÖZDEN

Stereotaktik radyocerrahi uygulanan vertebra metastazlarında yanıt değerlendirmesinde PET-BT’nin yeri

Yurday ÖZDEMİR, Neşe TORUN, Erkan TOPKAN

Alkol-madde kullanım bozukluğu olan hastalarda tedaviye yarım bırakmanın yordayıcıları olarak mizaç ve karakter profilleri ve dürtüsellik

Fikret Ferzan GIYNAŞ, Özlem KAZAN KIZILKURT, Nihal TAŞTEKİN, Betül KIRŞAVOĞLU, Gamze AKÇAY ORUÇ, Rabia BİLİCİ

Dünya Sağlık Örgütü yetersiz beslenme konusu üzerinde acilen durmalıdır

Saurabh Shrivastava, Prateek Shrivastava

Ötimik bipolar hastalarında zihin kuramı kavramları ve klinik özellikler ile ilişkisi

Elif ATEŞ BUDAK, Suat KÜÇÜKGÖNCÜ, Engin Emrem BEŞTEPE

Akut kuvvet antrenmanının biyoelektrik empedans ölçümleri üzerine etkileri

Ali IŞIN, Tuba MELEKOĞLU

Migren ve gerilim tipi baş ağrısı tanılı bireylerde psikiyatrik eştanı ve yaşam kalitesi ile ilişkisi: ön çalışma

Nilüfer SAYILGAN, Füsun Mayda DOMAÇ, Hüseyin GÜLEÇ