Sağlık bilimlerinde araştırma ve yayın etiği

Son yıllarda akademik atama ve terfi başvurularında istenilen asgari puan ve asal eser kriterlerinin önemli oranda yükseltilmesi ve          başlatılan “akademik teşvik” uygulaması nedeniyle akademisyenlerin yayın yapma arzusu önceki yıllara oranla önemli ölçüde artmış, gerek ulusal gerekse uluslararası dergilere gönderilen makale sayılarında neredeyse bir patlama yaşanmıştır. Bilimsel araştırma ve yayın sürecinde dürüst davranmada esas sorumluluk araştırmacılar ve yazarlarda olsa da etik ihlallerin önlenmesinde hakemler, editörler, üniversiteler, üniversitelerin bağlı olduğu kurumlar ve bağımsız mahkemeler gibi denetleyicilere de önemli görevler düşmektedir. Alınacak önlemler arasında en önemlisi kanımızca araştırmacı ve yazarlar için üniversitelerde formal eğitimin bir parçası olarak araştırma ve yayın etiği ilkelerinin öğretilmesi, bu eğitimin belli aralıklarla mezuniyet sonrası da devam ettirilmesi olarak öne çıkmaktadır. Bilimsel dergilerdeki editör ve hakem kadrosunun da etik ihlaller konusunda yetkin olması, periyodik olarak araştırma ve yayın etiği konusunda makale veya derleme yayınlayarak tüm çevrelerin bu konuda bilgilendirilmesi diğer önemli bir unsurdur. Benzer eğitim ve bilgilendirmenin üniversite üst yönetimi, etik kurullar ve üniversitelerin bağlı bulunduğu kurumlar için de belli zaman aralıkları ile yapılması ve kanun ve yönetmeliklerin günümüz koşullarına cevap verecek şekilde güncellenmesi etik ihlallerin önüne geçebilmek için zorunlu görünmektedir.

Research and publication ethics in health sciences

In recent years, due to the significant increase in the minimum score and prime work criteria for academic assignment and promotion, and the “academic encouragement” payment, the desire of academicians to publish has increased significantly compared to the previous years, and the number of articles sent to both national and international journals has almost increased. Although the main responsibility for honesty in scientific research and publication process is in researchers and writers, additionally supervisors such as referees, editors, universities, institutions to which universities are affiliated and independent courts have great role to prevent ethical violations. The most important measure to be taken is to teach the principles of research and publication ethics as a part of formal education at universities for researchers and writers, and it stands out as the continuation of this education periodically after graduation. The editor and referee staff in scientific journals should be competent in ethical violations, and periodically publish articles or reviews on research and publication ethics. Similar training needs to be done at the same time for university senior management, ethics committees and the institutions to which the universities are affiliated, and the updating of laws and regulations in a way to respond to today's conditions seems necessary to prevent ethical violations.

Kaynakça

1

Kaynak Göster

MLA Küpeli, S . "Sağlık bilimlerinde araştırma ve yayın etiği" . Cukurova Medical Journal 44 (2019 ): 232-240 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/cumj/issue/42403/461293>

50304 29629

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Aksiller web sendromu: omuz ağrısının gözden kaçan nedeni

Bekir TETİK, Kadir SONGÜR, Ayhan AŞKIN

Kronik myeloproliferatif neoplazm ve subklinik hipotiroidizm ile ilişkili akut portal ven trombozu

Ali Gurur ÇEVİK, Kaan ALİŞAR, Asya Eylül AĞAOĞLU, Cengiz BEYAN

Türk insanının oosit ve sperm bağışı hakkındaki görüşleri

Derya KAYA ŞENOL, Sema DERELİ YILMAZ, Meltem DEMİRGÖZ BAL, Nezihe KIZILKAYA BEJİ, Seval ÇALIŞKAN, Bulent URMAN

Mandibular açının dev osteomu

Vidya AJİLA, Sachin RAM G, Padmaraj HEGDE, Subhas BABU, Shruthi HEGDE, Devika PİLLAİ, Jasmine Shanthi KAMATH

Nedeni bilinmeyen ateş: 30 çocuk hastanın değerlendirilmesi

Özlem Özgür GÜNDEŞLİ̇OĞLU, Emine KOCABAŞ, Emre ALHAN, Necmi AKSARAY, Derya ALABAZ, Barbaros Şahin KARAGÜN

Graves hastalığına eşlik eden geçici yalancı trombositopeni

Esin BEYAN, Murat DAĞDEVİREN, Cengiz BEYAN

Malezya'da bir devlet üniversitesindeki sağlık öğrencilerinin Hepatit B enfeksiyonuna yönelik bilgi ve tutumları

Siti Nurafifah Binti SHEİKH ZAİNAL ABİDİN, Nor Azlina A. RAHMAN, Mainul HAQUE

Umblikal herni onarımında her hastaya mesh koyalım mı? prospektif klinik çalışma

Hakan Özkan, Acar AREN, Aylin Hande GÖKÇE

Kombine pulmoner fibrozis ve amfizem sendromu: iki olgu sunumu

Hacı Ahmet Bircan, Hatice Çelik

Alkol-madde kullanım bozukluğu olan hastalarda tedaviye yarım bırakmanın yordayıcıları olarak mizaç ve karakter profilleri ve dürtüsellik

Fikret Ferzan GIYNAŞ, Özlem KAZAN KIZILKURT, Nihal TAŞTEKİN, Betül KIRŞAVOĞLU, Gamze AKÇAY ORUÇ, Rabia BİLİCİ