Dünya Sağlık Örgütü yetersiz beslenme konusu üzerinde acilen durmalıdır

-
Anahtar Kelimeler:

Malnutrition, Health

Necessity to urgently respond to the challenge of malnutrition: World Health Organization

-

Kaynakça

1. World Health Organization. Malnutrition - Fact sheet; 2018. Available from: http://who.int/mediacentre/factsheets/malnutrition/en/ (accessed November 2018)

2. Shrivastava SR, Shrivastava PS, Ramasamy J. Tackling the public health concern of the double burden of malnutrition on the global scale. Ann Trop Med Public Health. 2017;10:493-4.

3. Shrivastava SR, Shrivastava PS, Ramasamy J. Childhood malnutrition: Where does the world stand? What else is needed? Int J Prev Med. 2016;7:36.

4. Branca F. Malnutrition: It’s about more than hunger; 2017. Available from: http://who.int/mediacentre/commentaries/malnutrition/en/ (accessed November 2018)

Kaynak Göster

MLA Shrivastava, S , Shrivastava, P . "Necessity to urgently respond to the challenge of malnutrition: World Health Organization" . Cukurova Medical Journal 44 (2019 ): 303-304 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/cumj/issue/42403/483943>

59512 35656

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Kombine pulmoner fibrozis ve amfizem sendromu: iki olgu sunumu

Hacı Ahmet Bircan, Hatice Çelik

Kanser Bilgi Yükü Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması, geçerlilik-güvenilirlik çalışması

Fadime Hatice İNCİ, Hatice BAŞKALE, Pınar SERÇEKUŞ AK

Nedeni bilinmeyen ateş: 30 çocuk hastanın değerlendirilmesi

Özlem Özgür GÜNDEŞLİ̇OĞLU, Emine KOCABAŞ, Emre ALHAN, Necmi AKSARAY, Derya ALABAZ, Barbaros Şahin KARAGÜN

Stereotaktik radyocerrahi uygulanan vertebra metastazlarında yanıt değerlendirmesinde PET-BT’nin yeri

Yurday ÖZDEMİR, Neşe TORUN, Erkan TOPKAN

Senkron mide ve kolon kanserli hasta

Mehmet Suat YALÇIN, Burak BURSALI, Serhat SAYIN

Graves hastalığına eşlik eden geçici yalancı trombositopeni

Esin BEYAN, Murat DAĞDEVİREN, Cengiz BEYAN

İçgörüsü olan ve olmayan obsesif kompulsif bozukluk hastalarında kişilik örgütlenmesi

Fikret Ferzan GIYNAŞ, Özlem KAZAN KIZILKURT, Medine YAZICI GÜLEÇ, Hüseyin GÜLEÇ

Egzersiz sırasında substrat kesişim noktasındaki yağ oksidasyonlarının farklı vücut kitle indeksine sahip kadınlarda karşılaştırılması

Çiğdem ÖZDEMİR, Kerem T. ÖZGÜNEN, Özgür GÜNAŞTI, Selcen KORKMAZ ERYILMAZ, Abdullah KILCI, C.çağlar BILDIRCIN, S.sadi KURDAK

Ötimik bipolar hastalarında zihin kuramı kavramları ve klinik özellikler ile ilişkisi

Elif ATEŞ BUDAK, Suat KÜÇÜKGÖNCÜ, Engin Emrem BEŞTEPE

Bir yenidoğanda megasistis mikrokolon intestinal hipoperistaltizm sendromu

Perihan EŞSİZOĞLU, Ferda ÖZLÜ, Hüseyin ŞİMŞEK, Hacer YAPICIOĞLU, Mehmet SATAR, Önder ÖZDEN