Sigmoid volvulus sonrası tanı konulan diyafram evantrasyonu ve çoklu organ anomali birlikteliği

Doğumsal diyafram evantrasyonu ve otozomal dominant polikistik böbrek diğer organ ve sistem tutulumlarının da eşlik edebildiği hastalıklardır. Daha önceden bilinen herhangi bir hastalığı, geçirilmiş travma ya da cerrahisi olmayan 84 yaşında erkek hastanın 2 gündür solunum sıkıntısı, gaz gaita yapamama, karın ağrısı, karında şişlik, bulantı-kusma şikayetleri varmış. Son birkaç saat içinde karın ağrısında şiddetlenme ve ani solunum yetmezliği gelişmesi üzerine başvurdu. Bilgisayarlı tomografide sigmoid volvulus, içi boş organ perforasyonu, dekstrokardi, diyafram evantrasyonu, karaciğer ve böbreklerde multipl kistler saptandı. Hastaya  sigmoid rezeksiyon ve kolostomi açılması işlemi uygulandı. Ameliyat sonrası erken dönemde genel durumu düzelen hasta 4. günde sorunsuz şekilde taburcu edildi. Birden fazla sistemi ya da organı tutan patolojiler hastanın kliniğinde beklenenden daha hızlı ve gürültülü bozulmaya sebep olabilmektedir. Böyle hastaların bir bütün olarak değerlendirilmesi tedavinin daha doğru planlanmasını, böylece hastada morbidite ve mortaliteyi artırabilecek gereksiz işlemlerin önüne geçilmesini sağlayacaktır.

Coexistence of diaphragm eventration and multiple organ anomalies diagnosed after sigmoid volvulus

Congenital diaphragm eventration and autosomal dominant polycystic kidney disease are disorders which may be accompanied by other organ and system involvements.  An 84-year-old male patient, who had not have a history of any known diseases and previous trauma or surgical procedures, had had complaints of labored breathing, inability to pass gas and stool, abdominal pain, abdominal swelling, nausea and vomiting for the last two days. The patient presented to our clinic as his abdominal pain deteriorated and had sudden respiratory distress within the last couple of hours. Computerized tomography showed sigmoid volvulus, hollow organ perforation, dextrocardia, diaphragm eventration, and hepatic and renal polycysts. The patient received sigmoid resection and colostomy opening procedures. The patient, whose general condition improved in the early post-operative period, was discharged on the 4th day without any problems. Pathologies involving multiple systems or organs can cause a more rapid and noisy deterioration in the patient’s clinic than expected. The evaluation of the cases of such patients as a whole will enable a more accurate treatment planning and thus prevent unnecessary procedures which may increase the risks of morbidity and mortality in these patients. 

Kaynakça

1.Kabiri el H, Zidane A, Arsalane A, Antoini F. Right diaphragmatic eventration associated with dextrocardia, hypoplasia of the right lower pulmonery lobe and agenesis of the inferior vena cava. J Thorac Cardiovasc Surg. 2007 May;133(5):1380-1.

2. Tiryaki T, Livanelioglu Z, Atayurt H. Eventration of the diaphragm. Asian J Surg. 2006;29:8-10.

3. Rajev C, Dharmendra S, Paras K, Siddharth S, Roy CS, Manjula J. Congenital cystic adenomatoid malformation with ipsilateral eventration of the diaphragm. Indian J Pediatr. 2006;73:832-4.

4. Kaehny WD, Everson GT. Extrarenal manifestations of autosomal dominant polycystic kidney disease. Semin Nephrol. 1991;11:661-70.

5. Miyano G, Yamoto M, Kaneshiro M, Miyake H, Morita K, Nouso H et al. Diaphragmatic eventration in children: laparoscopy versus thoracoscopic plication. J Laparoendosc Adv Surg Tech A. 2015 Apr;25(4):331-4.

6. Ali Shah SZ, Khan SA, Bilal A, Ahmad M, Muhammad G, Khan K et al. Eventration of diaphragm in adults: eleven years experience. J Ayub Med Coll Abbottabad. 2014 Oct Dec;26(4):459-62.

7. Kulkarni ML, Sneharoopa B, Vani HN, Nawaz S, Kannan B, Kulkarni PM. Eventration of the diaphragm and associations. Indian J Pediatr. 2007 Feb;74(2):202-5.

8. Tsunoda A, Shibusawa M, Koike T. Volvulus of the sigmoid colon associated with eventration of the diaphragm. Am J Gastroenterol. 1992 Nov;87(11):1682-3

9. Nathani N, Iles PB. Acute respiratory failure with an abnormal chest radiograph. Respiration. 2005;72:205–9.

10. Weber TR, Tracy TF, Jr, Silen ML. Glenn's Thoracic and Cardiovascular Surgery. 6th ed. Stamford CT: Appleton and Lange;. The diaphragm: Developmental, traumatic, and neoplastic disorders, 1996:618–9.

11. Morris-Stiff G, Coles G, Moore R, Jurewicz A, Lord R. Abdominal wall hernia in autosomal dominant polycystic kidney disease. Br J Surg. 1997;84:615.

Kaynak Göster

MLA Taşcı, H . "Sigmoid volvulus sonrası tanı konulan diyafram evantrasyonu ve çoklu organ anomali birlikteliği" . Cukurova Medical Journal 44 (2019 ): 260-264 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/cumj/issue/42403/440236>

54098 31969

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Çocukluk çağı medulloblastom olgularında P53, ERBB2, c-Kit ve BCL2 Ekspresyonunun prognostik ve klinik önemi

Süheyla OCAK, Mustafa Alp ÖZKAN, Ferda OZKAN, Büge ÖZ, Tülin Tiraje CELKAN, Hilmi APAK

Sağlık bilimlerinde araştırma ve yayın etiği

Serhan KÜPELİ

Aksiller web sendromu: omuz ağrısının gözden kaçan nedeni

Bekir TETİK, Kadir SONGÜR, Ayhan AŞKIN

Haftalık karboplatin/paklitaksel ile kemoradyoterapi inoperabl evre ııı küçük hücreli dışı akciğer kanserinde uygun bir seçenek olabilir. tek merkez deneyimi

Züleyha ÇALIKUŞU, Ali Murat SEDEF, Pınar SALTAOĞLU

Kombine pulmoner fibrozis ve amfizem sendromu: iki olgu sunumu

Hacı Ahmet Bircan, Hatice Çelik

Meme rekonstrüktif cerrahisi sonrası silikon implantına bağlı lenfadenopati

Züleyha ÇALIKUŞU, Orhan DEMİRCAN, Pinar SALTAOGLU, Nazli OZCAN

Migren ve gerilim tipi baş ağrısı tanılı bireylerde psikiyatrik eştanı ve yaşam kalitesi ile ilişkisi: ön çalışma

Nilüfer SAYILGAN, Füsun Mayda DOMAÇ, Hüseyin GÜLEÇ

Elektif olgularda açık ve laparaskopik splenektominin karşılaştırılması

Abdullah ÜLKÜ, Uğur TOPAL, Ahmet Gökhan SARITAŞ, Ahmet RENCÜZOĞULLARI, Tolga AKÇAM, İsmail Cem ERAY, Orçun YALAV, Kubilay DALCI, İshak AYDIN

Dünya Sağlık Örgütü yetersiz beslenme konusu üzerinde acilen durmalıdır

Saurabh Shrivastava, Prateek Shrivastava

Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin eleştirel düşünme eğilimleri

Ayşe Aslı OKTAY, Filiz TAŞ, Adem DOĞANER, Merve GÜLPAK, Seda AVNİOĞLU