Meme rekonstrüktif cerrahisi sonrası silikon implantına bağlı lenfadenopati

-

Silicone implant induced lymphadenopathy after breast reconstructive surgery

-

Kaynakça

Reference 1: Veronesi U, Cascinelli N, Mariani L, et al. Twenty-year follow-up of a randomized study comparing breast-conserving surgery with radical mastectomy for early breast cancer. N Engl J Med 2002; 347:1227.

Reference2:Blichert-Toft M, Nielsen M, Düring M, et al. Long-term results of breast conserving surgery vs. mastectomy for early stage invasive breast cancer: 20-year follow-up of the Danishrandomized DBCG-82TM protocol. ActaOncol 2008; 47:672.

Reference3:Litière S, Werutsky G, Fentiman IS, et al. Breast conserving therapy versus mastectomy for stage I-II breast cancer: 20 year follow-up of the EORTC 10801 phase 3 randomised trial. LancetOncol 2012; 13:412.

Reference4:Fisher B, Anderson S, Bryant J, et al. Twenty-year follow-up of a randomized trial comparing total mastectomy, lumpectomy, and lumpectomy plus irradiation for the treatment of invasive breast cancer. N Engl J Med 2002; 347:1233.

Reference5:Nickel KB, Fox IK, Margenthaler JA, et al. Effect of NoninfectiousWound Complications after Mastectomy on Subsequent Surgical Procedures and Early ImplantLoss. J AmCollSurg 2016; 222:844.

Reference6: Truong LD, Cartwright J, Jr, Goodman MD, Woznicki D. Silicone lymphadenopathy associated with augmentationmammaplasty. Morphologic features of nine cases. Am J SurgPathol. 1988;12:484–91.

Reference7:Adams ST, Cox J, Rao GS. Axillary silicone lymphadenopathy presenting with a lump and alteredsensation in the breast: a case report. J Med Case Reports. 2009;3:6442. [PMC free article] [PubMed]

Reference8: Shaaban H, Jmor S, Alvi R. Leakage and silicone lymphadenopathy with cohesive breast implant. Br J PlastSurg. 2003;56:518–9. [PubMed]

Reference9:. Blum A, Abboud W, Shajrawi I, Tatour I. Prolonged fever due to silicone granulomatosis. Isr Med Assoc J. 2007;9:121–2.

Kaynak Göster

MLA Çalıkuşu, Z , Demircan, O , Saltaoglu, P , Ozcan, N . "Silicone implant induced lymphadenopathy after breast reconstructive surgery" . Cukurova Medical Journal 44 (2019 ): 293-295 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/cumj/issue/42403/464993>

53497 31466

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Türk insanının oosit ve sperm bağışı hakkındaki görüşleri

Derya KAYA ŞENOL, Sema DERELİ YILMAZ, Meltem DEMİRGÖZ BAL, Nezihe KIZILKAYA BEJİ, Seval ÇALIŞKAN, Bulent URMAN

Bir yenidoğanda megasistis mikrokolon intestinal hipoperistaltizm sendromu

Perihan EŞSİZOĞLU, Ferda ÖZLÜ, Hüseyin ŞİMŞEK, Hacer YAPICIOĞLU, Mehmet SATAR, Önder ÖZDEN

Ağrı ile ilişkili girişimler konusunda hemşirelerin bilgi ve yaklaşımları

Meltem AKBAŞ, İpek KÖSE TOSUNÖZ

İnfant koroid pleksus tümörlerinde tedavi yaklaşımı: tek merkez deneyimi

Ersin HACIYAKUPOĞLU

Streptokok enfeksiyonu ile ilişkili pediatrik otoimmün nöropsikiyatrik hastalık (PANDAS) ile insan lököksit antijen (HLA) ilişkisi

Gökhan KARACAOĞLAN, Ümit LÜLEYAP, Ayşegül Yolga TAHİROĞLU, Perçin PAZARCI, Akgün YAMAN, Salih ÇETİNER, Yaşar SERTDEMİR, Doğa LÜLEYAP

Aksiller web sendromu: omuz ağrısının gözden kaçan nedeni

Bekir TETİK, Kadir SONGÜR, Ayhan AŞKIN

Haftalık karboplatin/paklitaksel ile kemoradyoterapi inoperabl evre ııı küçük hücreli dışı akciğer kanserinde uygun bir seçenek olabilir. tek merkez deneyimi

Züleyha ÇALIKUŞU, Ali Murat SEDEF, Pınar SALTAOĞLU

Primer retroperitoneal hidatik kist

Ömer KORAŞ, İbrahim Halil BOZKURT, Serkan YARIMOĞLU, Mehmet Erhan AYDIN, Sinan AVCI, Elif USTURALI KESKİN

Nedeni bilinmeyen ateş: 30 çocuk hastanın değerlendirilmesi

Özlem Özgür GÜNDEŞLİ̇OĞLU, Emine KOCABAŞ, Emre ALHAN, Necmi AKSARAY, Derya ALABAZ, Barbaros Şahin KARAGÜN

Graves hastalığına eşlik eden geçici yalancı trombositopeni

Esin BEYAN, Murat DAĞDEVİREN, Cengiz BEYAN