Graves hastalığına eşlik eden geçici yalancı trombositopeni

-

Transient pseudothrombocytopenia associated with Graves’ disease

-

Kaynakça

Szczepinski A, Maslanka K, Marianska B, Zupaska B. EDTA-dependent pseudothrombocytopenia - Clinical and serological study of 217 cases. Adv Clin Exp Med. 2009;18:361–8.

Yoneyama A, Nakahara K. EDTA-dependent pseudothrombocytopenia-differentiation from true thrombocytopenia. Nippon Rinsho. 2003;61:569-74.

Jackson AS. Acute hemorrhagic purpura associated with exopthalmic goiter. JAMA. 1931;96:38-9.

Panzer S, Haubenstock A, Minar E. Platelets in hyperthyroidism: studies on platelet counts, mean platelet volume, 111-indium-labeled platelet kinetics, and platelet-associated immunoglobulins G and M. J Clin Endocrinol Metab. 1990;70:491-6.

Gill H, Hwang YY, Tse E. Primary immune thrombocytopenia responding to antithyroid treatment in a patient with Graves' disease. Ann Hematol. 2011;90:223-4.

Bizzaro N. Familial association of autoimmune thrombocytopenia and hyperthyroidism. Am J Hematol. 1992;39:294-8.

Koyamada R, Higuchi T, Kitada A, Nakagawa T, Ikeya T, Okada S et al. Association of primary biliary cirrhosis-autoimmune hepatitis overlap syndrome with immune thrombocytopenia and Graves' disease. Intern Med. 2015;54:2013-6.

Kaynak Göster

MLA Beyan, E , Dağdeviren, M , Beyan, C . "Transient pseudothrombocytopenia associated with Graves’ disease" . Cukurova Medical Journal 44 (2019 ): 281-282 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/cumj/issue/42403/444359>

50688 29942

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

MCF-7 hücrelerinde borik asit uygulanan yeşil çayın ısı şok proteinlerinin ekspresyonlarına etkileri

Melike ERSÖZ, Ayşe KARATUĞ KAÇAR, İşıl SEZEKLER, Zeynep Mine COŞKUN

Tümörogenezisde endoplazmik retikulum stres cevabının rolü

Gülşah EVYAPAN, Gülsevinç AY, Gamze CÖMERTPAY, H. Ümit LÜLEYAP

Tiroid ve paratiroid cerrahisi sırasında pozisyona bağlı komplikasyonları önlemede tansiyon manşonu koruyucu kılıfının etkisi

Betül KOCAMER ŞİMŞEK, Göktürk MARALCAN

Sistosele bağli gelişen hidroüreteronefrozis

Canan ALTAY, Hakan Abdullah ÖZGÜL, İşıl BAŞARA AKIN, Mustafa SEÇİL

Graves hastalığına eşlik eden geçici yalancı trombositopeni

Esin BEYAN, Murat DAĞDEVİREN, Cengiz BEYAN

Bir yenidoğanda megasistis mikrokolon intestinal hipoperistaltizm sendromu

Perihan EŞSİZOĞLU, Ferda ÖZLÜ, Hüseyin ŞİMŞEK, Hacer YAPICIOĞLU, Mehmet SATAR, Önder ÖZDEN

Heterozigot β-talasemili kadınlarda gebelik değişkeninin HbA2 değeri üzerine etkisi

Gülüzar ÖZBOLAT

Akut lenfoblastik lösemi tanılı bir kızda metotreksat ile tetiklenen nöbetler

Serhan KÜPELİ

Şizofreni tanılı hastalarda yaşanan sorunlar, işitsel varsanılar ve algılanan sosyal destek

Feride ERCAN, Satı DEMİR

Egzersiz sırasında substrat kesişim noktasındaki yağ oksidasyonlarının farklı vücut kitle indeksine sahip kadınlarda karşılaştırılması

Çiğdem ÖZDEMİR, Kerem T. ÖZGÜNEN, Özgür GÜNAŞTI, Selcen KORKMAZ ERYILMAZ, Abdullah KILCI, C.çağlar BILDIRCIN, S.sadi KURDAK