Bir yenidoğanda megasistis mikrokolon intestinal hipoperistaltizm sendromu

Öz -

Megacystis microcolon intestinal hypoperistalsis syndrome in a newborn

Kaynakça

1.White SM, Chamberlain P, Hitchcock R, Sullivan PB, Boyd PA. Megacystis-microcolon-intestinal hypoperistalsis syndrome: the difficulties with antenatal diagnosis. Case report and review of the literatüre. Prenat Diagn. 2000;20:697-700.

2.De Sousa J, Upadhyay V, Stone P. Megacystis Microcolon Intestinal Hypoperistalsis Syndrome: Case Reports and Discussion of the Literature. Fetal Diagn Ther. 2016;39:152-7.

3.Berdon WE, Baker DH, Blanc WA, Gay B, Santulli TV, Donavan C. Megacystis-microcolon-intestinal hypoperistalsis syndrome: a new cause of intestinal obstruction in newborn. Re port of radiologic findings in five newborn girls. Am J Roentgenol. 1976;126:957-964.

4.Young ID, McKeever PA, Brown LA, Lang GD. Prenatal diagnosis of the megacystis-microcolon-intestinal hypoperistalsis syndrome. J Med Genet. 1989;26:403-406.

5. Wymer KM, Anderson BB, Wilkens AA, Gundeti MS. Megacystis microcolon intestinal hypoperistalsis syndrome: Case series and updated review of the literature with an emphasis on urologic management. J Pediatr Surg. 2016 ;51:1565-73.

6.Buinoiu N, Panaitescu A, Demetrian M, Ionescu S, Peltecu G, Veduta A. Ultrasound prenatal diagnosis of typical megacystis, microcolon, intestinal hypoperistalsis syndrome. Clin Case Rep. 2018;6:855-858.

7.Moreno CA, Sobreira N, Pugh E, Zhang P, Steel G, Torres FR, et al. Homozygous deletion in MYL9 expands the molecular basis of megacystis-microcolon-intestinal hypoperistalsis syndrome. Eur J Hum Genet. 2018;26:669-675.

Kaynak Göster

MLA Eşsizoğlu, P , Özlü, F , Şimşek, H , Yapıcıoğlu, H , Satar, M , Özden, Ö . "Bir yenidoğanda megasistis mikrokolon intestinal hipoperistaltizm sendromu" . Cukurova Medical Journal 44 (2019 ): 276-278 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/cumj/issue/42403/442232>

53509 31468

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Akut lenfoblastik lösemi tanılı bir kızda metotreksat ile tetiklenen nöbetler

Serhan KÜPELİ

Heterozigot β-talasemili kadınlarda gebelik değişkeninin HbA2 değeri üzerine etkisi

Gülüzar ÖZBOLAT

Senkron mide ve kolon kanserli hasta

Mehmet Suat YALÇIN, Burak BURSALI, Serhat SAYIN

Dünya Sağlık Örgütü yetersiz beslenme konusu üzerinde acilen durmalıdır

Saurabh Shrivastava, Prateek Shrivastava

Mühendislik fakültesi öğrencilerinin elektronik atık farkındalıkları

Pınar ÖZDEMİR DENİZ, Çiğdem YILMAZ AYDIN, Emine Didem EVCİ KİRAZ

Elektif olgularda açık ve laparaskopik splenektominin karşılaştırılması

Abdullah ÜLKÜ, Uğur TOPAL, Ahmet Gökhan SARITAŞ, Ahmet RENCÜZOĞULLARI, Tolga AKÇAM, İsmail Cem ERAY, Orçun YALAV, Kubilay DALCI, İshak AYDIN

Tümörogenezisde endoplazmik retikulum stres cevabının rolü

Gülşah EVYAPAN, Gülsevinç AY, Gamze CÖMERTPAY, H. Ümit LÜLEYAP

Aksiller web sendromu: omuz ağrısının gözden kaçan nedeni

Bekir TETİK, Kadir SONGÜR, Ayhan AŞKIN

Alkol-madde kullanım bozukluğu olan hastalarda tedaviye yarım bırakmanın yordayıcıları olarak mizaç ve karakter profilleri ve dürtüsellik

Fikret Ferzan GIYNAŞ, Özlem KAZAN KIZILKURT, Nihal TAŞTEKİN, Betül KIRŞAVOĞLU, Gamze AKÇAY ORUÇ, Rabia BİLİCİ

Bir yenidoğanda megasistis mikrokolon intestinal hipoperistaltizm sendromu

Perihan EŞSİZOĞLU, Ferda ÖZLÜ, Hüseyin ŞİMŞEK, Hacer YAPICIOĞLU, Mehmet SATAR, Önder ÖZDEN