Aksiller web sendromu: omuz ağrısının gözden kaçan nedeni

Aksiller web sendromu (AWS), genellikle aksiller bölgeye yapılan girişim sonrası görülür. Fibrozis ile çevrelenmiş skleroze ven ve lenfatik dokular (kording) aksilladan başlayıp, kola ve ele kadar uzanabilir. Omuz eklem hareket açıklığını (EHA) kısıtlayan ve ağrıya sebep olabilen klinik bir durumdur. Paylaşacağımız olguda ise mevcut bir predispozan faktörün olmayışı dikkat çekicidir. İki hafta önce günlük aktivite sırasında sağ koltuk altında gerginlik ve ağrı hisseden 41 yaşında erkek hasta polikliniğimize başvurdu. Muayenesinde sağ aksiller bölgeden başlayıp sağ kol ortasına kadar uzanan gözle görülebilen düzeyde cilt altı kord görünümü mevcuttu. Sağ omuz hareketleri kısıtlı ve ağrılıydı. Hastaya oral non-steroidal antiinflamatuar ilaç (NSAİİ), elektroterapi programı ve omuz germe/güçlendirme egzersizleri reçete edildi. Hastanın 2 ay sonraki kontrol muayenesinde omuz EHA ağrısız, tam açıktı ve cilt altındaki kord bulgusu tamamen düzelmişti. Bilgimiz dahilinde olgumuz literatürdeki etiyolojisi bilinmeyen ikinci vakadır. Klinisyenlerin aksiller bölgede ve omuzda ağrı, omuz EHA’da kısıtlılık olan hastalarda AWS’i ayırıcı tanıda düşünmesi gerekmektedir. Bu hastalar uygun fizik tedavi modaliteleri ve NSAİİ’ın kombine kullanıldığı tedavilerden fayda görebilmektedir.

Axillary web syndrome: an overlooked cause of shoulder pain

Axillary web syndrome (AWS) is a clinical syndrome that usually seen after surgical intervention to axillary region. Fibrosis surrounded sclerotic vein and lymphatic tissue (cording), can extends from axilla to arm and hand. AWS can limit off shoulder range of motion (ROM) and can be the cause of shoulder pain. In the case we share, it is noteworthy that any predisposing factor does not exist. 41-year-old male patient was admitted our outpatient clinic with pain and feeling of tension on the right axilla which started 2 weeks ago during the daily activities. On the physical examination there was a subcutaneous cord that was visible from the right axillary region to the middle of the right arm. His right shoulder movements were limited and painful. The patient was prescribed oral nonsteroidal antiinflammatory drug (NSAID), electrotherapy program and shoulder stretching/strengthening exercises. After 2 months, on the re-examination, his right shoulder ROM was painless and in normal range; the subcutaneous cording had completely recovered. Within our knowledge, our case is the second case, whose etiology is unknown in the literature. Clinicians should consider AWS, in differential diagnosis in patients with axillary region/shoulder pain and shoulder ROM limitation. These patients may benefit from appropriate combination therapies that include physical therapy modalities and NSAIDs.

Kaynakça

1. Moskovitz AH, Anderson BO, Yeung RS, Byrd DR, Lawton TJ, Moe RE. Axillary web syndrome after axillary dissection. Am J Surg 2001;181:434-9.

2. Bourguignon D, Aktouf G, Coquerel D, Auquit-Auckbur I. Axillary web syndrome following axillary lymphnode dissection for melanoma: 5 cases. Ann Dermatol Venereol 2015;142:94-8.

3. Schuitevoerder D, White I, Fortino J, Vetto J. Axillary web syndrome: an under appreciated complication of sentinel node biopsy in melanoma. Am J Surg 2016;211:846-9.

4. McNeelML, Binkley JM, Pusic AL, Campbell KL, Gabram S, Soballe PW. A prospective model of care for breast cancer rehabilitation: postoperative and post reconstructive issues. Cancer 2012;118:2226-36.

5. ZhangQ, Tan C. Axillary web syndrome following granulomatous inflammation after folliculitis. Eur J Dermatol 2016;26:314-5.

6. Welsh P, Gryfe D. Atypical presentation of axillary web syndrome (AWS) in a male squash player: a case report. J Can Chiropr Assoc 2016;60: 294-8.

7. Demir Y, Güzelküçük Ü, Kesikburun S, Yaşar E, Tan AK. A rare cause of shoulder pain: axillary web syndrome. Turk J Phys Med Rehab 2017;63:178-80.

8. Rashtak S, Gamble GL, Gibson LE, Pittelkow MR. From furuncle to axillary web syndrome: shedding light on histopathology and pathogenesis. Dermatology 2012;224: 110-4.

9. Alvarez-Garrido H, Garrido-Ríos AA, Sanz-Muñoz C, Miranda-Romero A. Mondor’s disease. Clin Exp Dermatol 2009;34:753-6.

10. Yeung WM, McPhail SM, Kuys SS. A systematic review of axillary web syndrome (AWS). J Cancer Surviv 2015;9:576–98.

11. Torres Lacomba M, Mayoral Del Moral O, Coperias Zazo JL, Yuste Sánchez MJ, Ferrandez JC, Zapico Goñi A. Axillary web syndrome after axillary dissection in breast cancer: a prospective study. Breast Cancer Res Treat 2009;117:625-30.

12. Cheville AL, Tchou J. Barriers to rehabilitation following surgery for primarybreast cancer. J Surg Oncol 2007;95:409–18.

13. Josenhans E. Physiotherapeutic treatment for axillary cord formation following breast cancer surgery. Pt_Zeitschrift für Physiotherapeuten 2007;59:868–78.

14. Luz CMD, Deitos J, Siqueira TC, Palú M, Heck APF. Management of Axillary Web Syndrome after Breast Cancer: Evidence-Based Practice. Rev Bras Ginecol Obstet 2017;39:632-9.

15. Moreau A, Leduc O, Tinlot A, Clement A, Parijs T, Strappaert J. Axillary web syndrome: its features and the physical treatment plan of care. EJLRP 2010;21:25–8.

16. Fourie WJ, Robb KA. Physiotherapy management of axillary web syndrome following breast cancer treatment: Discussing the use of soft tissue techniques. Physiother 2009;95:314–20.

17. Hase K, Kamisako M, Fujiwara T, Tsuji T, Liu M. The effect of zaltoprofen on physiotherapy for limited shoulder movement in breast cancer patients: a single-blinded before-after trial. Arch Phys Med Rehabil 2006;87:1618–22.

18. Wei P, Zhu L, Chen K, Jia W, Hu Y, Su F. Axillary web syndrome following secondary breast-conserving surgery: a case report. World J Surg Oncol 2013;11:8.

19. Aydogan F, Belli AK, Baghaki S, Karabulut K, Tahan G, Uras C. Axillary web syndrome after sentinel node biopsy. Breast Care 2008;3:277–8.

20. Villamiel Campos E, Ramallo Alcover A, Killing Rodriguez I. Axillary web syndrome. Prog Obstet Ginecol 2008;51:745-8.

Kaynak Göster

MLA Tetik, B , Songür, K , Aşkın, A . "Aksiller web sendromu: omuz ağrısının gözden kaçan nedeni" . Cukurova Medical Journal 44 (2019 ): 255-259 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/cumj/issue/42403/457220>

52024 30437

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Akut mesenterik iskeminin erken dönemlerinde ortalama platelet hacmi ve iskemi modifiye albümin düzeylerinin rolü: bir deneysel çalışma

Güvenç CANTİLAV, Tuna BİLECİK, Nurullah BÜLBÜLLER

Egzersiz sırasında substrat kesişim noktasındaki yağ oksidasyonlarının farklı vücut kitle indeksine sahip kadınlarda karşılaştırılması

Çiğdem ÖZDEMİR, Kerem T. ÖZGÜNEN, Özgür GÜNAŞTI, Selcen KORKMAZ ERYILMAZ, Abdullah KILCI, C.çağlar BILDIRCIN, S.sadi KURDAK

Çok parçalı kalkaneus kırıkların cerrahi tedavisinde kemik greftlemenin gerekliliği

Mustafa Caner OKKAOĞLU, Ahmet ATEŞ, Yüksel Uğur YARADILMIŞ, İsmail DEMİRKALE, Ali Teoman EVREN, Murat ALTAY

Meme rekonstrüktif cerrahisi sonrası silikon implantına bağlı lenfadenopati

Züleyha ÇALIKUŞU, Orhan DEMİRCAN, Pinar SALTAOGLU, Nazli OZCAN

Sistosele bağli gelişen hidroüreteronefrozis

Canan ALTAY, Hakan Abdullah ÖZGÜL, İşıl BAŞARA AKIN, Mustafa SEÇİL

Graves hastalığına eşlik eden geçici yalancı trombositopeni

Esin BEYAN, Murat DAĞDEVİREN, Cengiz BEYAN

Stereotaktik radyocerrahi uygulanan vertebra metastazlarında yanıt değerlendirmesinde PET-BT’nin yeri

Yurday ÖZDEMİR, Neşe TORUN, Erkan TOPKAN

Primer retroperitoneal hidatik kist

Ömer KORAŞ, İbrahim Halil BOZKURT, Serkan YARIMOĞLU, Mehmet Erhan AYDIN, Sinan AVCI, Elif USTURALI KESKİN

Türk insanının oosit ve sperm bağışı hakkındaki görüşleri

Derya KAYA ŞENOL, Sema DERELİ YILMAZ, Meltem DEMİRGÖZ BAL, Nezihe KIZILKAYA BEJİ, Seval ÇALIŞKAN, Bulent URMAN

Adölesan olguda C5 vertebra spinöz proçesinin tek taraflı hipertrofisi

İbrahim Başar, Mehmet Öztürk, Semih Sağlık